Ted Hope til bransjeseminar om IP, KI og eierskap.

Ted Hope til bransjeseminar om IP, KI og eierskap.

«Klokken tikker. Den eneste løsningen er et helt nytt økosystem». Det melder produsent-legenden Ted Hope, en av deltakerne på neste ukes bransjeseminar om IP, KI og eierskap. Her kan du lese mer om programmet.

Neste uke er det duket for bransjeseminar om IP, KI og eierskap i Den norske filmskolens lokaler ved Myrens verksted i Oslo. 

Blant deltakerne finner vi Ted Hope som inntil 2021 ledet Amazon Original Movies, og som tidligere var kjent som noe av en legende innen amerikansk independentfilm.

Hans melding til den norske bransjen om hvordan vi skal kunne sikre eierskap til vår fremtidige audiovisuelle historiefortelling, er ganske dramatisk:«Klokken tikker. Den eneste løsningen er et helt nytt økosystem».

Ted Hope gjester seminaret i Oslo 28.-29. februar som innleder og debattdeltaker. Andre deltakere er Frederick N. Howard, Stein Kvae, Vilje Kathrine Hagen, Kjersti Mo, Liselott Forsman, Elisabeth Sjaastad, Alan Milligan, Leif Holst Jensen, Vibeke Skistad, Gudny Hummelvoll, Stig Haug, Christian With, Miguel Faus, Bendik Stang, Alexandra Lebret, Tatjana Samopjan, Kjetil Lismoen – og flere kan komme til.

Seminaret arrangeres av Den norske filmskolen og fakultet for audiovisuelle medier ved Høgskolen i Innlandet og Norsk filminstitutt. Meld deg på innen 26. februar kl 14:00: https://www.participant.no/hogskole/event/DnfIPsem24

PROGRAM:

ONSDAG 28. FEBRUAR

Tema: Hva nå?

09.15 Frederick Howard, Storm Films: Om IP-en i en ny medievirkelighet der de store tech gigantene eier flere og flere rettigheter. Vil vi, eller kan vi, endre denne trenden? IP-ens robusthet og overlevelsesmuligheter.

09:30 IP, eierskap og tendenser i tiden. Vi får presentert case studies der produsent belyser utvikling av IP, finansiering og distribusjon på helt ulike måter:

  • MAKTA presentert av Motlys v/ Vilje Kathrine Hagen
  • TROLL presentert av Motion Blur v/Espen Horn
  • ASKEPOTE presentert av Storm Film v/Frederick Howard
  • HÅNDTERING AV UDØDE presentert av Einarfilm v/Kristin Emblem og Guri Neby.

Moderator: Vibeke Skistad

10:45 Pause

11:15 Om hvorfor en filmide lever et bedre liv som en IP: ALBA OG FINITO presentert av Stig Haug, Stig og Stein.

12:30 LUNSJ

13:30 Rettighetsproblematikk fra et juridisk perspektiv v/Christian With, Bing Hodneland

14:00 Kompleksiteten rundt IP/AI – i et fremtidig perspektiv: Christian With reflekterer rundt hvor er vi nå, hva skjedde i USA? Dette kommer til Norge og er fremtidsbildet, men er vi godt nok forberedt? 

14:30 Pause

14:45 Hva skjer i Europa? Status om overnasjonalt europeisk nettverk fra et europeisk ståsted. Gudny Hummelvold i samtale med Alexandra Lebret, daglig leder i European Producers Club (Alexandra på zoom).

15:15 Om den teknologiske revolusjonens betydning for fremtidige tilskuddsordninger. Kjersti Mo, Norsk filminstitutt og Liselott Forsman fra Nordisk Film og TV-fond i samtale med Elisabeth Sjaastad, leder av Norsk Filmforbund.

16:00 Om behov for bransjeutdanning innen AI. v/ Leif Holst Jensen.

16:15 Oppsummering v/ moderator som trekker trådene tilbake til eierskap/modeller for utvikling av film/serie prosjekter: «Er de modellene vi jobber ut fra i dag gått ut på dato, dersom vi ønsker å ha eierskap til vår fremtidige audiovisuelle historiefortelling?»

TORSDAG 29. FEBRUAR

Tema: Den nye nære fremtiden

09:00 Velkommen til dag 2 og introduksjon av Ted Hope 

09:05 Keynote 1: Ted Hope “We have no choice but to build our own house” – om å skape et helt nytt økosystem.

09:50 Pause

10:10 Keynote 2: Tatjana Samopjan, kreativ konsulent i det europeiske markedet. Et friskt perspektiv på hvilke historier den fremtidige manusforfatteren bør ta seg av og hva vi trygt kan overlate til AI.

11:00 Pause

11:15 Keynote 3: Alan Milligan, produsent White Rabbit. Hvordan gjøre teknologien til vår beste venn. «The five billion fans opportunity – an independent and sustainable film industry is possible».

12:00 LUNSJ

13:00 Keynote 4: Miguel Faus, produsent og regissør i Calladita Film: om å finansiere den første internasjonale filmsuksessen finansiert via NFTs (non fungible tokens).

13:50 Om den nordiske spillbransjens løsninger v/ Snowcastle Games og Bendik Stang. Om IP – og aktiv bruk av AI – som eneste mulige fremtidige økonomiske løsning. Hvorfor er filmbransjen så langt bakpå?

14:10 Pause

14:30 Om angsten for ny teknologi og nye forretningsmodeller. Kjetil Lismoen leder panelsamtale (sammensetning TBA).

15:30 Hvor kommer fremtidens finansiering fra? Kjetil Lismoen i samtale med Ted Hope.

16:00 Et glimt inn i fremtiden – ved Stein Kvae, Paradox

16.30 Takk til alle deltakere både på scenen og i salen.

Arrangøren tar forbehold om endringer i programmet .

Seminaret går av stabelen i Den norske filmskolens lokaler på Myrens verksted (inngang ved Akerselva) i Oslo, 28. og 29. februar 2024. Produsenter, distributører, bransjeorganisasjoner og andre aktive bransjeaktører ønskes velkommen, samt studenter og faglige ansatte ved utdanningsinstitusjonene.

 

Ted Hope til bransjeseminar om IP, KI og eierskap.

Ted Hope til bransjeseminar om IP, KI og eierskap.

«Klokken tikker. Den eneste løsningen er et helt nytt økosystem». Det melder produsent-legenden Ted Hope, en av deltakerne på neste ukes bransjeseminar om IP, KI og eierskap. Her kan du lese mer om programmet.

Neste uke er det duket for bransjeseminar om IP, KI og eierskap i Den norske filmskolens lokaler ved Myrens verksted i Oslo. 

Blant deltakerne finner vi Ted Hope som inntil 2021 ledet Amazon Original Movies, og som tidligere var kjent som noe av en legende innen amerikansk independentfilm.

Hans melding til den norske bransjen om hvordan vi skal kunne sikre eierskap til vår fremtidige audiovisuelle historiefortelling, er ganske dramatisk:«Klokken tikker. Den eneste løsningen er et helt nytt økosystem».

Ted Hope gjester seminaret i Oslo 28.-29. februar som innleder og debattdeltaker. Andre deltakere er Frederick N. Howard, Stein Kvae, Vilje Kathrine Hagen, Kjersti Mo, Liselott Forsman, Elisabeth Sjaastad, Alan Milligan, Leif Holst Jensen, Vibeke Skistad, Gudny Hummelvoll, Stig Haug, Christian With, Miguel Faus, Bendik Stang, Alexandra Lebret, Tatjana Samopjan, Kjetil Lismoen – og flere kan komme til.

Seminaret arrangeres av Den norske filmskolen og fakultet for audiovisuelle medier ved Høgskolen i Innlandet og Norsk filminstitutt. Meld deg på innen 26. februar kl 14:00: https://www.participant.no/hogskole/event/DnfIPsem24

PROGRAM:

ONSDAG 28. FEBRUAR

Tema: Hva nå?

09.15 Frederick Howard, Storm Films: Om IP-en i en ny medievirkelighet der de store tech gigantene eier flere og flere rettigheter. Vil vi, eller kan vi, endre denne trenden? IP-ens robusthet og overlevelsesmuligheter.

09:30 IP, eierskap og tendenser i tiden. Vi får presentert case studies der produsent belyser utvikling av IP, finansiering og distribusjon på helt ulike måter:

  • MAKTA presentert av Motlys v/ Vilje Kathrine Hagen
  • TROLL presentert av Motion Blur v/Espen Horn
  • ASKEPOTE presentert av Storm Film v/Frederick Howard
  • HÅNDTERING AV UDØDE presentert av Einarfilm v/Kristin Emblem og Guri Neby.

Moderator: Vibeke Skistad

10:45 Pause

11:15 Om hvorfor en filmide lever et bedre liv som en IP: ALBA OG FINITO presentert av Stig Haug, Stig og Stein.

12:30 LUNSJ

13:30 Rettighetsproblematikk fra et juridisk perspektiv v/Christian With, Bing Hodneland

14:00 Kompleksiteten rundt IP/AI – i et fremtidig perspektiv: Christian With reflekterer rundt hvor er vi nå, hva skjedde i USA? Dette kommer til Norge og er fremtidsbildet, men er vi godt nok forberedt? 

14:30 Pause

14:45 Hva skjer i Europa? Status om overnasjonalt europeisk nettverk fra et europeisk ståsted. Gudny Hummelvold i samtale med Alexandra Lebret, daglig leder i European Producers Club (Alexandra på zoom).

15:15 Om den teknologiske revolusjonens betydning for fremtidige tilskuddsordninger. Kjersti Mo, Norsk filminstitutt og Liselott Forsman fra Nordisk Film og TV-fond i samtale med Elisabeth Sjaastad, leder av Norsk Filmforbund.

16:00 Om behov for bransjeutdanning innen AI. v/ Leif Holst Jensen.

16:15 Oppsummering v/ moderator som trekker trådene tilbake til eierskap/modeller for utvikling av film/serie prosjekter: «Er de modellene vi jobber ut fra i dag gått ut på dato, dersom vi ønsker å ha eierskap til vår fremtidige audiovisuelle historiefortelling?»

TORSDAG 29. FEBRUAR

Tema: Den nye nære fremtiden

09:00 Velkommen til dag 2 og introduksjon av Ted Hope 

09:05 Keynote 1: Ted Hope “We have no choice but to build our own house” – om å skape et helt nytt økosystem.

09:50 Pause

10:10 Keynote 2: Tatjana Samopjan, kreativ konsulent i det europeiske markedet. Et friskt perspektiv på hvilke historier den fremtidige manusforfatteren bør ta seg av og hva vi trygt kan overlate til AI.

11:00 Pause

11:15 Keynote 3: Alan Milligan, produsent White Rabbit. Hvordan gjøre teknologien til vår beste venn. «The five billion fans opportunity – an independent and sustainable film industry is possible».

12:00 LUNSJ

13:00 Keynote 4: Miguel Faus, produsent og regissør i Calladita Film: om å finansiere den første internasjonale filmsuksessen finansiert via NFTs (non fungible tokens).

13:50 Om den nordiske spillbransjens løsninger v/ Snowcastle Games og Bendik Stang. Om IP – og aktiv bruk av AI – som eneste mulige fremtidige økonomiske løsning. Hvorfor er filmbransjen så langt bakpå?

14:10 Pause

14:30 Om angsten for ny teknologi og nye forretningsmodeller. Kjetil Lismoen leder panelsamtale (sammensetning TBA).

15:30 Hvor kommer fremtidens finansiering fra? Kjetil Lismoen i samtale med Ted Hope.

16:00 Et glimt inn i fremtiden – ved Stein Kvae, Paradox

16.30 Takk til alle deltakere både på scenen og i salen.

Arrangøren tar forbehold om endringer i programmet .

Seminaret går av stabelen i Den norske filmskolens lokaler på Myrens verksted (inngang ved Akerselva) i Oslo, 28. og 29. februar 2024. Produsenter, distributører, bransjeorganisasjoner og andre aktive bransjeaktører ønskes velkommen, samt studenter og faglige ansatte ved utdanningsinstitusjonene.

 

MENY