Stortinget vil videreføre kinoforbud på søndager.

Stortinget vil videreføre kinoforbud på søndager.

Lovforbudet mot kinoforestilling før kl 13 på søndager praktiseres i realiteten ikke lenger. Likevel vil et flertall av politikerne beholde forbudet.

Ja, vi har en lov om forbud mot å vise film på kino på søndager før kl 13. Rushprint-redaksjonen fikk selv merke det for 10 år siden da vi på en søndag sto opp tidlig under Den norske filmfestivalen i Haugesund for å se film. Den gangen ble forbudet praktisert i det religiøst anlagte Haugalandet.

Nå er forbudet på nytt oppe til vurdering. På Stortinget har Venstre, Høyre og Frp foreslått å oppheve det. Men de får ikke flertall, melder Aftenposten. En nær samlet venstreside på Stortinget, utenom MDG, blokkerer forslaget. Noen av de (Krf) synes opptatt av den opprinnelige religiøse motivasjonen, mens andre (Rødt) er opptatt av at det skal være en hviledag for arbeidsfolk. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er enig:

«Reglane er med på å gjere desse dagane annleis enn resten av veka. Eg ser ingen grunn til å liberalisere kino-regelverket», sier Toppe til Aftenposten.

Bakgrunnen for forbudet mot offentlige arrangementer i dette tidsrommet stammer helt tilbake til «Sabbatsforordningen av 1735». Det går ut på at man ikke skal ha konkurrerende aktiviteter i kirketiden og at det er i samsvar med folks alminnelige rettsfølelse.

Problemet med forbudet er at det ikke håndheves i praksis. De lokale politmestrene kan gi unntak fra forbudet, melder Aftenposten som har undersøkt saken. Enkelte politidistrikt oppgir at de behandler søknader og innvilger hver eneste en. Andre svarer at de ikke har mottatt klager eller opplevd noen problemer knyttet til søndagsforestillinger.

Oslo politidistrikt bekrefter til Aftenposten at de innvilger samtlige søknader.

– Innendørs kinoforestillinger anses ikke å være i strid med lovens formål og representere ikke noen krenkelse av det «gudstjenestelige liv» eller den alminnelige fred, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad

Også i bibelbeltet vises det kino i kirketiden uten dispensasjon – uten klager. Per Juell Larsen i Agder politidistrikt melder:

– Vi kan ikke se å ha gitt noen slik dispensasjon. Når det er sagt så har vi heller ikke mottatt klager på eventuelle kino-visninger før klokken 13 på søndager.

Aftenposten spør derfor Toppe om hun vil foreta seg noe for å sørge for at kinoforbudet faktisk blir overholdt, etter at et stortingsflertall har gitt uttrykk for sitt syn. Det vil hun ikke.

«Eg synest ikkje at dagens regler er urimelege. Om vi skal endre lova fordi praksisen ikkje er i tråd med lova, slik Aftenposten viser tilfelle av, blir ein ny diskusjon. Det må i så fall utgreiast og høyrast, og det vart det ikkje fleirtal for i stortinget no», skriver hun i en e-post.

Stortinget vil videreføre kinoforbud på søndager.

Stortinget vil videreføre kinoforbud på søndager.

Lovforbudet mot kinoforestilling før kl 13 på søndager praktiseres i realiteten ikke lenger. Likevel vil et flertall av politikerne beholde forbudet.

Ja, vi har en lov om forbud mot å vise film på kino på søndager før kl 13. Rushprint-redaksjonen fikk selv merke det for 10 år siden da vi på en søndag sto opp tidlig under Den norske filmfestivalen i Haugesund for å se film. Den gangen ble forbudet praktisert i det religiøst anlagte Haugalandet.

Nå er forbudet på nytt oppe til vurdering. På Stortinget har Venstre, Høyre og Frp foreslått å oppheve det. Men de får ikke flertall, melder Aftenposten. En nær samlet venstreside på Stortinget, utenom MDG, blokkerer forslaget. Noen av de (Krf) synes opptatt av den opprinnelige religiøse motivasjonen, mens andre (Rødt) er opptatt av at det skal være en hviledag for arbeidsfolk. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er enig:

«Reglane er med på å gjere desse dagane annleis enn resten av veka. Eg ser ingen grunn til å liberalisere kino-regelverket», sier Toppe til Aftenposten.

Bakgrunnen for forbudet mot offentlige arrangementer i dette tidsrommet stammer helt tilbake til «Sabbatsforordningen av 1735». Det går ut på at man ikke skal ha konkurrerende aktiviteter i kirketiden og at det er i samsvar med folks alminnelige rettsfølelse.

Problemet med forbudet er at det ikke håndheves i praksis. De lokale politmestrene kan gi unntak fra forbudet, melder Aftenposten som har undersøkt saken. Enkelte politidistrikt oppgir at de behandler søknader og innvilger hver eneste en. Andre svarer at de ikke har mottatt klager eller opplevd noen problemer knyttet til søndagsforestillinger.

Oslo politidistrikt bekrefter til Aftenposten at de innvilger samtlige søknader.

– Innendørs kinoforestillinger anses ikke å være i strid med lovens formål og representere ikke noen krenkelse av det «gudstjenestelige liv» eller den alminnelige fred, opplyser kommunikasjonsrådgiver Silje Tamara Daugstad

Også i bibelbeltet vises det kino i kirketiden uten dispensasjon – uten klager. Per Juell Larsen i Agder politidistrikt melder:

– Vi kan ikke se å ha gitt noen slik dispensasjon. Når det er sagt så har vi heller ikke mottatt klager på eventuelle kino-visninger før klokken 13 på søndager.

Aftenposten spør derfor Toppe om hun vil foreta seg noe for å sørge for at kinoforbudet faktisk blir overholdt, etter at et stortingsflertall har gitt uttrykk for sitt syn. Det vil hun ikke.

«Eg synest ikkje at dagens regler er urimelege. Om vi skal endre lova fordi praksisen ikkje er i tråd med lova, slik Aftenposten viser tilfelle av, blir ein ny diskusjon. Det må i så fall utgreiast og høyrast, og det vart det ikkje fleirtal for i stortinget no», skriver hun i en e-post.

MENY