Forfatterstreiken kan få sin løsning denne uken.

Forfatterstreiken kan få sin løsning denne uken.

Den pågående streiken blant forfatterne i Hollywood kan gå mot sin avslutning om forfatterlauget ratifiserer den nye tentative avtalen som er inngått med studioene. Skuespillerne fortsetter sin streik.

Foto: Fran Drescher under streikens første dager. Vil hun og SAG-AFTRA følge forfatternes eksempel?

På dag 146 av streiken har de streikende forfatterne og studioene inngått en såkalt tentativ avtale om et utkast for en ny treårsavtale.

I en uttalelse etter fem dagers intense forhandlinger melder forfatterlauget Writers Guild of America (WGA) at begge sider var enige om alle punktene «i prinsippet». Det betyr at de er enige om hovedlinjene i de sentrale spørsmålene –  det være seg størrelsen på skriverommene, inntekter fra strømming og regulering av Kunstig Intelligens.

Nå gjenstår en endelig avstemning blant WGAs medlemmer de nærmeste dagene.

De 11500 medlemmene som er i streik skal fortsatt være det. Men det er ingen sperringer av arbeidsplasser. WGA oppfordrer likevel medlemmene til å støtte skuespillernes aksjoner.

Gjennombruddet for forfatterne har gitt nytt håp om at også skuespillernes arbeidskonflikt og streik vil få en resolusjon. Skuespillerforbundet SAG-AFTRA har ikke satt seg ned til samtaler med studioene siden  de startet sin streik for 73 dager siden.

Dette har vært den største streiken siden WGA og SAG-AFTRA gikk sammen om den forrige store streiken i 1960. Den gangen var det særlig trusselen fra fjernsynet og studiosystemets kollaps som utgjorde bakteppet. Denne gangen er det bortfallet av den gamle forretningsmodellen som ga de kreative foran og bak kamera flere langsiktige inntekter som utgjør trusselen, ved siden av generelle nedskaleringer og framveksten av ny teknologi.

Forfatterstreiken kan få sin løsning denne uken.

Forfatterstreiken kan få sin løsning denne uken.

Den pågående streiken blant forfatterne i Hollywood kan gå mot sin avslutning om forfatterlauget ratifiserer den nye tentative avtalen som er inngått med studioene. Skuespillerne fortsetter sin streik.

Foto: Fran Drescher under streikens første dager. Vil hun og SAG-AFTRA følge forfatternes eksempel?

På dag 146 av streiken har de streikende forfatterne og studioene inngått en såkalt tentativ avtale om et utkast for en ny treårsavtale.

I en uttalelse etter fem dagers intense forhandlinger melder forfatterlauget Writers Guild of America (WGA) at begge sider var enige om alle punktene «i prinsippet». Det betyr at de er enige om hovedlinjene i de sentrale spørsmålene –  det være seg størrelsen på skriverommene, inntekter fra strømming og regulering av Kunstig Intelligens.

Nå gjenstår en endelig avstemning blant WGAs medlemmer de nærmeste dagene.

De 11500 medlemmene som er i streik skal fortsatt være det. Men det er ingen sperringer av arbeidsplasser. WGA oppfordrer likevel medlemmene til å støtte skuespillernes aksjoner.

Gjennombruddet for forfatterne har gitt nytt håp om at også skuespillernes arbeidskonflikt og streik vil få en resolusjon. Skuespillerforbundet SAG-AFTRA har ikke satt seg ned til samtaler med studioene siden  de startet sin streik for 73 dager siden.

Dette har vært den største streiken siden WGA og SAG-AFTRA gikk sammen om den forrige store streiken i 1960. Den gangen var det særlig trusselen fra fjernsynet og studiosystemets kollaps som utgjorde bakteppet. Denne gangen er det bortfallet av den gamle forretningsmodellen som ga de kreative foran og bak kamera flere langsiktige inntekter som utgjør trusselen, ved siden av generelle nedskaleringer og framveksten av ny teknologi.

MENY