NFF og Virke enige om lønnsøkning.

NFF og Virke enige om lønnsøkning.

Filmforbundet og Virke er blitt enige om nye minstelønnssatser for TV-drama, TV-underholdning og spillefilm.

Norsk filmforbund og Virke produsentforeningen landet mandag et resultat for nye minstelønnssatser på TV-drama, TV-underholdning og spillefilm i tråd med frontfagsrammen på 5,2% lønnsøkning. Det melder Norsk filmforbund.

I år er det mellomoppgjør, og det vil si at Filmforbundet og Virke kun forhandlet om lønnen. Lønnsforhandlingene gikk på overtid, og mandag var siste sjanse for enighet eller brudd mellom partene.

– Det har vært krevende forhandlinger i en tid der vi kjenner på økte renter og inflasjon, men vi er glade for at vi kom til enighet til slutt og unngikk brudd. I tillegg til en lønnsøkning på 5,2 prosent, er vi blitt enige at det skal forhandles om overenskomst for reklame i 2024 i forbindelse med hovedoppgjøret. Det ser vi frem til, sier Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund.

De nye minstelønnssatsene har virkning fra 1. juni 2023 for TV-drama og spillefilm, og fra 1. september 2023 for TV-underholdning.

Overenskomstene og minstelønnssatsene er bindende for produsenter som er medlem i Virke når de produserer enten spillefilm, TV-drama eller TV-underholdning.

NFF og Virke enige om lønnsøkning.

NFF og Virke enige om lønnsøkning.

Filmforbundet og Virke er blitt enige om nye minstelønnssatser for TV-drama, TV-underholdning og spillefilm.

Norsk filmforbund og Virke produsentforeningen landet mandag et resultat for nye minstelønnssatser på TV-drama, TV-underholdning og spillefilm i tråd med frontfagsrammen på 5,2% lønnsøkning. Det melder Norsk filmforbund.

I år er det mellomoppgjør, og det vil si at Filmforbundet og Virke kun forhandlet om lønnen. Lønnsforhandlingene gikk på overtid, og mandag var siste sjanse for enighet eller brudd mellom partene.

– Det har vært krevende forhandlinger i en tid der vi kjenner på økte renter og inflasjon, men vi er glade for at vi kom til enighet til slutt og unngikk brudd. I tillegg til en lønnsøkning på 5,2 prosent, er vi blitt enige at det skal forhandles om overenskomst for reklame i 2024 i forbindelse med hovedoppgjøret. Det ser vi frem til, sier Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund.

De nye minstelønnssatsene har virkning fra 1. juni 2023 for TV-drama og spillefilm, og fra 1. september 2023 for TV-underholdning.

Overenskomstene og minstelønnssatsene er bindende for produsenter som er medlem i Virke når de produserer enten spillefilm, TV-drama eller TV-underholdning.

MENY