Climate Story Lab kommer til Norden.

Climate Story Lab kommer til Norden.

Differ Media lanserer den første Nordic Climate Story Lab i partnerskap med blant andre dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX i København.

Foto fra «I am Greta» hvor Differ var impact-produsent (les mer om den kampanjen).

– Det handler om hvordan filmskapere og dokumentarister kan skape påvirkning med klimahistoriene sine, nå de rette menneskene, nå målgrupper utenfor menigheten og røske litt opp i de kanskje noe stivnede narrativene rundt klimasaken. Ved å koble sammen historiefortellere og andre miljøer er også målet å fortelle nye og underrepresenterte historier.

Det kan Anne Gerd Grimsby Haarr i Differ Media fortelle om satsingen som først ble annonsert i forbindelse med verdenspremieren av Margreth Olins nye film Fedrelandet på årets CPH:DOX. Målet med Climate Story Lab er å fremme de viktigste klimahistoriene i Norden, og støtte opp om dokumentarskapere i deres arbeid med å snu den globale klimakrisen. Den første delen av lab-en vil finne sted høsten 2023 og kulminere i et større arrangement på CPH:DOX 2024.

Climate Story Lab har blitt arrangert i flere deler av verden, men det er første gang det skjer i Norden. «Det blir et møte mellom dokumentarskapere, historiefortellere, klimaaktivister, vitenskapsfolk og aktører fra filmbransjen for å lære mer om hvordan vi sammen kan åpne opp for nytenkning, handlekraft og løsninger i møte med globale utfordringer», heter det blant annet i pressemeldingen som Differ Media nylig sendte ut.

Differ Media er prosjektleder for denne første Climate Story Lab i Norden, sammen med Hum Studio Interactive i Sverige.

Grimsby Haarr understreker overfor Rushprint at programmet fortsatt er under utvikling og kommer til å tilpasses noe til prosjektene som blir valgt ut.

Ved å samle et mangfold av perspektiver og ekspertise, skal Climate Story Lab styrke nordiske dokumentarskapere og historiefortellere i deres arbeid med å skape historier om klimakrisen og hvordan vi kan løse den, heter det i omtalen.

Grimsby Haarr forteller at prosjektdeltakerne kommer til å få veiledning i å utvikle egne impact-strategier for filmene sine og individuell oppfølging over tid. De får også mulighet til å presentere prosjektene sine på CPH:DOX.

–  Veiledningen vil skje både under workshopene, men også over en lengre tidsperiode. Partnerne i prosjektet har et bredt nettverk av nordiske og internasjonale filmskapere og impact-produsenter som er veldig klare for å bidra. De kommer også til å skape nye allianser mellom ulike utfyllende miljøer som kan dra nytte av hverandre. Klima- og miljøorganisasjoner som vet hvor skoen trykker, vitenskapsfolk som sitter med kunnskapen, og filminstituttene-/sentrene som har mulighet til å støtte de som vil nå ut med historier.

Det er mange gode grunner til at dokumentarister bør knytte seg til Climate Story Lab, mener hun.

– Blant annet fordi jeg hører fra mange i filmbransjen at de gjerne vil jobbe mer målrettet med impact, noe de vil få mulighet til gjennom laben. Det er også en sjanse til å dele erfaringer og engasjement både internt i bransjen og med folk fra andre  miljøer som deler samme mål. Ikke minst er klimakrisen en av de aller mest presserende sakene i vår tid, og hvor vi som historiefortellere kan bidra til større engasjement og handling.

Utlysningen er åpen på www.climatestorylabnordic.org med søknadsfrist 15. mai.


Climate Story Lab: et initiativ fra den internasjonale organisasjonen DocSociety som har funnet sted på ulike steder over hele verden siden 2019. Differ Media (Norge) og Hum Studio Interactive (Sverige) har gått sammen om å lede den første laben i Norden. Climate Story Lab Nordic er støttet av Climate Story Fund, Nordisk kulturfond, Fritt Ord og Minor Foundation for Major Challenges.


 

Climate Story Lab kommer til Norden.

Climate Story Lab kommer til Norden.

Differ Media lanserer den første Nordic Climate Story Lab i partnerskap med blant andre dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX i København.

Foto fra «I am Greta» hvor Differ var impact-produsent (les mer om den kampanjen).

– Det handler om hvordan filmskapere og dokumentarister kan skape påvirkning med klimahistoriene sine, nå de rette menneskene, nå målgrupper utenfor menigheten og røske litt opp i de kanskje noe stivnede narrativene rundt klimasaken. Ved å koble sammen historiefortellere og andre miljøer er også målet å fortelle nye og underrepresenterte historier.

Det kan Anne Gerd Grimsby Haarr i Differ Media fortelle om satsingen som først ble annonsert i forbindelse med verdenspremieren av Margreth Olins nye film Fedrelandet på årets CPH:DOX. Målet med Climate Story Lab er å fremme de viktigste klimahistoriene i Norden, og støtte opp om dokumentarskapere i deres arbeid med å snu den globale klimakrisen. Den første delen av lab-en vil finne sted høsten 2023 og kulminere i et større arrangement på CPH:DOX 2024.

Climate Story Lab har blitt arrangert i flere deler av verden, men det er første gang det skjer i Norden. «Det blir et møte mellom dokumentarskapere, historiefortellere, klimaaktivister, vitenskapsfolk og aktører fra filmbransjen for å lære mer om hvordan vi sammen kan åpne opp for nytenkning, handlekraft og løsninger i møte med globale utfordringer», heter det blant annet i pressemeldingen som Differ Media nylig sendte ut.

Differ Media er prosjektleder for denne første Climate Story Lab i Norden, sammen med Hum Studio Interactive i Sverige.

Grimsby Haarr understreker overfor Rushprint at programmet fortsatt er under utvikling og kommer til å tilpasses noe til prosjektene som blir valgt ut.

Ved å samle et mangfold av perspektiver og ekspertise, skal Climate Story Lab styrke nordiske dokumentarskapere og historiefortellere i deres arbeid med å skape historier om klimakrisen og hvordan vi kan løse den, heter det i omtalen.

Grimsby Haarr forteller at prosjektdeltakerne kommer til å få veiledning i å utvikle egne impact-strategier for filmene sine og individuell oppfølging over tid. De får også mulighet til å presentere prosjektene sine på CPH:DOX.

–  Veiledningen vil skje både under workshopene, men også over en lengre tidsperiode. Partnerne i prosjektet har et bredt nettverk av nordiske og internasjonale filmskapere og impact-produsenter som er veldig klare for å bidra. De kommer også til å skape nye allianser mellom ulike utfyllende miljøer som kan dra nytte av hverandre. Klima- og miljøorganisasjoner som vet hvor skoen trykker, vitenskapsfolk som sitter med kunnskapen, og filminstituttene-/sentrene som har mulighet til å støtte de som vil nå ut med historier.

Det er mange gode grunner til at dokumentarister bør knytte seg til Climate Story Lab, mener hun.

– Blant annet fordi jeg hører fra mange i filmbransjen at de gjerne vil jobbe mer målrettet med impact, noe de vil få mulighet til gjennom laben. Det er også en sjanse til å dele erfaringer og engasjement både internt i bransjen og med folk fra andre  miljøer som deler samme mål. Ikke minst er klimakrisen en av de aller mest presserende sakene i vår tid, og hvor vi som historiefortellere kan bidra til større engasjement og handling.

Utlysningen er åpen på www.climatestorylabnordic.org med søknadsfrist 15. mai.


Climate Story Lab: et initiativ fra den internasjonale organisasjonen DocSociety som har funnet sted på ulike steder over hele verden siden 2019. Differ Media (Norge) og Hum Studio Interactive (Sverige) har gått sammen om å lede den første laben i Norden. Climate Story Lab Nordic er støttet av Climate Story Fund, Nordisk kulturfond, Fritt Ord og Minor Foundation for Major Challenges.


 

MENY