NFF og GPC med «crew guide» for grønn produksjon.

NFF og GPC med «crew guide» for grønn produksjon.

Filmforbundet har i samarbeid med Green Producers Club utviklet Crew Guides – 19 enkle guider som forklarer hva grønn produksjon innebærer for hver enkelt fagfunksjon.

Foto av Elisabeth O. Sjaastad og Mads Astrup Rønning (foto: NFF).

Norsk filmforbund (NFF) går inn som club-partner i Green Producers Club (GPC). Det melder NFF i en pressemelding. NFF representerer over 1500 TV- og filmarbeidere og ønsker å tilrettelegge for at medlemmene får kjennskap til Green Producers Tool, slik at de kan bidra til det grønne skiftet bransjen står overfor.

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder  i NFF, ser på skrittet som helt naturlig.

«Det er helt naturlig at våre medlemmer tar aktivt del i arbeidet med grønn omstilling. De har en unik posisjon til å påvirke reell endring. De har detaljert kunnskap om sine fag, nye bevegelser, metoder og ny teknologi, og kan derfor dele verdifull innsikt med produsentene i alt fra teknisk utstyr og materialvalg, til planlegging av anskaffelser og avhending. Vi tror også at vi med partnerskapet med Green Producers Club gjør medlemmene våre mer konkurransedyktige og attraktive i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer er svært klimabevisste og ønsker både å ta ansvar og bidra, og jobbe for produsenter med det samme engasjementet.»

For Mads Astrup Rønning, grunnlegger av Green Producers Club, har det vært viktig å få med NFF.

«Filmforbundet representerer på mange måter det bærende elementet i en produksjon. Og få til endring uten det bærende elementet er ikke gjennomførbart. Vi må jobbe sammen».

Filmforbundet har i samarbeid med Green Producers Club, GPC, utviklet Crew Guides. Dette er 19 enkle guider som forklarer hva grønn produksjon innebærer for hver enkelt fagfunksjon.

«Å få Crew Guides kvalitetssikret av Filmforbundet har vært viktig for oss, selvfølgelig. Det er vi veldig takknemlig for, og en videreutvikling av disse er en del av det videre samarbeidet fremover,» sier Mads Astrup Rønning.

Et felles mål de har er å flagge hjem mange av produksjonene som nå av ulike årsaker skjer utenlands.

«Internasjonalt samarbeid skal selvfølgelig fortsette, men målet er å få det til på et bærekraftig nivå. Både for klimaet, men også for bransjen. Vi må sikte mot færre reisedøgn, mer kvalitetstid, et større og sterkere lokalt arbeidsmarked, med et sterkt fagmiljø,» sier Sjaastad.

«Gjennom å vise til utslippstall som kommer av transport av mennesker og utstyr over lengre avstander, håper vi å synliggjøre hvor klimaøkonomisk det er å ha et sterkt lokalt produksjonsalternativ,» sier Astrup Rønning

Som del av samarbeidet vil Filmforbundet også arrangere Club-møter for medlemmer i GPC. Og GPC vil delta på kurs og workshops i grønn produksjon for Filmforbundets medlemmer. Her vil medlemmene blant annet få prøve seg i verktøyet og utveksle kunnskap og erfaringer. Filmforbundet vil også bruke verktøyet til å måle klimaavtrykk ved egne arrangementer og aktiviteter.

NFF og GPC med «crew guide» for grønn produksjon.

NFF og GPC med «crew guide» for grønn produksjon.

Filmforbundet har i samarbeid med Green Producers Club utviklet Crew Guides – 19 enkle guider som forklarer hva grønn produksjon innebærer for hver enkelt fagfunksjon.

Foto av Elisabeth O. Sjaastad og Mads Astrup Rønning (foto: NFF).

Norsk filmforbund (NFF) går inn som club-partner i Green Producers Club (GPC). Det melder NFF i en pressemelding. NFF representerer over 1500 TV- og filmarbeidere og ønsker å tilrettelegge for at medlemmene får kjennskap til Green Producers Tool, slik at de kan bidra til det grønne skiftet bransjen står overfor.

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder  i NFF, ser på skrittet som helt naturlig.

«Det er helt naturlig at våre medlemmer tar aktivt del i arbeidet med grønn omstilling. De har en unik posisjon til å påvirke reell endring. De har detaljert kunnskap om sine fag, nye bevegelser, metoder og ny teknologi, og kan derfor dele verdifull innsikt med produsentene i alt fra teknisk utstyr og materialvalg, til planlegging av anskaffelser og avhending. Vi tror også at vi med partnerskapet med Green Producers Club gjør medlemmene våre mer konkurransedyktige og attraktive i arbeidsmarkedet. Mange av våre medlemmer er svært klimabevisste og ønsker både å ta ansvar og bidra, og jobbe for produsenter med det samme engasjementet.»

For Mads Astrup Rønning, grunnlegger av Green Producers Club, har det vært viktig å få med NFF.

«Filmforbundet representerer på mange måter det bærende elementet i en produksjon. Og få til endring uten det bærende elementet er ikke gjennomførbart. Vi må jobbe sammen».

Filmforbundet har i samarbeid med Green Producers Club, GPC, utviklet Crew Guides. Dette er 19 enkle guider som forklarer hva grønn produksjon innebærer for hver enkelt fagfunksjon.

«Å få Crew Guides kvalitetssikret av Filmforbundet har vært viktig for oss, selvfølgelig. Det er vi veldig takknemlig for, og en videreutvikling av disse er en del av det videre samarbeidet fremover,» sier Mads Astrup Rønning.

Et felles mål de har er å flagge hjem mange av produksjonene som nå av ulike årsaker skjer utenlands.

«Internasjonalt samarbeid skal selvfølgelig fortsette, men målet er å få det til på et bærekraftig nivå. Både for klimaet, men også for bransjen. Vi må sikte mot færre reisedøgn, mer kvalitetstid, et større og sterkere lokalt arbeidsmarked, med et sterkt fagmiljø,» sier Sjaastad.

«Gjennom å vise til utslippstall som kommer av transport av mennesker og utstyr over lengre avstander, håper vi å synliggjøre hvor klimaøkonomisk det er å ha et sterkt lokalt produksjonsalternativ,» sier Astrup Rønning

Som del av samarbeidet vil Filmforbundet også arrangere Club-møter for medlemmer i GPC. Og GPC vil delta på kurs og workshops i grønn produksjon for Filmforbundets medlemmer. Her vil medlemmene blant annet få prøve seg i verktøyet og utveksle kunnskap og erfaringer. Filmforbundet vil også bruke verktøyet til å måle klimaavtrykk ved egne arrangementer og aktiviteter.

MENY