Linda Netland blir ny leder av Oslo Filmfond

Linda Netland blir ny leder av Oslo Filmfond

Linda Netland er ansatt som ny daglig leder i Oslo Filmfond. Netland kommer fra Filmfond Nord som hun har ledet i over seks år.

Linda Netland har bred ledererfaring fra kultursektoren og fra kulturrelatert næringsliv. Før hun ble daglig leder i Filmfond Nord, var hun informasjons- og formidlingssjef i Nobels Fredssenter, heter det i en pressemelding fra Oslo filmfond.

Netland har i flere år drevet eget selskap innen kulturkommunikasjon og kulturledelse. Hun har hatt flere verv, blant annet som styreleder i FilmReg, og er for tiden styremedlem i Stormen konserthus og i Bodø kunstforening.

– Linda er en strukturert og strategisk relasjonsbygger med en sterk indre drivkraft og et oppriktig ønske om å bygge Oslo Filmfond til å bli en sentral medspiller i den regionale filmforvaltningen, sier styreleder i Oslo Filmfond, Stine Helgeland.

– Hun har utviklet og drevet Filmfond Nord med trygg og stø hånd og vært en samlende kraft i det nordnorske filmmiljøet. Med Linda får Oslo Filmfond en engasjert og erfaren leder med spisskompetanse på regionale investeringer og forvaltning av statlige tilskuddsmidler, noe som er viktig når vi nå skal utvikle fondet videre.

Linda Netland starter i Oslo Filmfond 15. februar, og gleder seg til å videreutvikle fondet til «en tydelig, solid og langsiktig» samarbeidspartner for produksjonsmiljøene i Oslo.

– Jeg brenner for en mangfoldig, representativ og bærekraftig film og tv-bransje, og jeg vil at Oslo skal være både offensiv og nyskapende i en tid der både finansielle strukturer og publikumsatferd er i rask endring. Jeg vil arbeide for at de unike Oslo-historiene skal få muligheter, og jeg vil være nysgjerrig og åpen for nye måter å treffe publikum på.

Netland fremhever verdien av samarbeid og dialog, også på tvers av landets regioner.

– At vi får et sterkt filmfond i Oslo er viktig – ikke bare for Oslo, men for hele landet. At også Viken har tydelige ambisjoner på filmfeltet, gir store muligheter for en felles strategi og god utvikling. Norske film- og serieskapere holder et høyt nivå, og det er både et stort privilegium og en ære å få bidra til å løfte både prosjekter og selskaper i tiden som kommer. Jeg ser frem til gode og utviklende dialoger med både film- og serieskapere, produsenter og andre bransjeaktører, sier Netland.

Linda Netland overtar ledelsen av Oslo Filmfond etter Leif Holst Jensen som har gått over i stilling som dekan ved Høgskolen i Innlandet.


Om Oslo Filmfond

«Oslo Filmfond skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Oslo-regionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon, ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Fondet skal fremme tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering. Oslo Filmfond ble stiftet den 24. april 2021 og er et aksjeselskap eid av Oslo kommune.»


 

Linda Netland blir ny leder av Oslo Filmfond

Linda Netland blir ny leder av Oslo Filmfond

Linda Netland er ansatt som ny daglig leder i Oslo Filmfond. Netland kommer fra Filmfond Nord som hun har ledet i over seks år.

Linda Netland har bred ledererfaring fra kultursektoren og fra kulturrelatert næringsliv. Før hun ble daglig leder i Filmfond Nord, var hun informasjons- og formidlingssjef i Nobels Fredssenter, heter det i en pressemelding fra Oslo filmfond.

Netland har i flere år drevet eget selskap innen kulturkommunikasjon og kulturledelse. Hun har hatt flere verv, blant annet som styreleder i FilmReg, og er for tiden styremedlem i Stormen konserthus og i Bodø kunstforening.

– Linda er en strukturert og strategisk relasjonsbygger med en sterk indre drivkraft og et oppriktig ønske om å bygge Oslo Filmfond til å bli en sentral medspiller i den regionale filmforvaltningen, sier styreleder i Oslo Filmfond, Stine Helgeland.

– Hun har utviklet og drevet Filmfond Nord med trygg og stø hånd og vært en samlende kraft i det nordnorske filmmiljøet. Med Linda får Oslo Filmfond en engasjert og erfaren leder med spisskompetanse på regionale investeringer og forvaltning av statlige tilskuddsmidler, noe som er viktig når vi nå skal utvikle fondet videre.

Linda Netland starter i Oslo Filmfond 15. februar, og gleder seg til å videreutvikle fondet til «en tydelig, solid og langsiktig» samarbeidspartner for produksjonsmiljøene i Oslo.

– Jeg brenner for en mangfoldig, representativ og bærekraftig film og tv-bransje, og jeg vil at Oslo skal være både offensiv og nyskapende i en tid der både finansielle strukturer og publikumsatferd er i rask endring. Jeg vil arbeide for at de unike Oslo-historiene skal få muligheter, og jeg vil være nysgjerrig og åpen for nye måter å treffe publikum på.

Netland fremhever verdien av samarbeid og dialog, også på tvers av landets regioner.

– At vi får et sterkt filmfond i Oslo er viktig – ikke bare for Oslo, men for hele landet. At også Viken har tydelige ambisjoner på filmfeltet, gir store muligheter for en felles strategi og god utvikling. Norske film- og serieskapere holder et høyt nivå, og det er både et stort privilegium og en ære å få bidra til å løfte både prosjekter og selskaper i tiden som kommer. Jeg ser frem til gode og utviklende dialoger med både film- og serieskapere, produsenter og andre bransjeaktører, sier Netland.

Linda Netland overtar ledelsen av Oslo Filmfond etter Leif Holst Jensen som har gått over i stilling som dekan ved Høgskolen i Innlandet.


Om Oslo Filmfond

«Oslo Filmfond skal fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Oslo-regionen og styrke finansieringsgrunnlaget for audiovisuell produksjon, ved å gi tilskudd til og investere i audiovisuelle produksjoner. Fondet skal fremme tilknytning til regionen, nyskapende, bærekraftige og klimavennlige produksjoner, samt bredde, et mangfold av stemmer og uttrykk, likestilling og inkludering. Oslo Filmfond ble stiftet den 24. april 2021 og er et aksjeselskap eid av Oslo kommune.»


 

MENY