Byrådet vil øke tilskuddet til Oslo filmfond

Byrådet vil øke tilskuddet til Oslo filmfond

Oslo byråd har satt av 9 millioner kroner til Oslo Filmfond i budsjettet for neste år. Men vil regjeringen matche beløpet, slik fondets styre ber om?

Foto fra «Krigere», en av de lokalt forankrede filmene fondet har investert i.

I går la byrådet i Oslo fram sitt budsjett for 2023. Her får Oslo filmfond ekstra bevilgninger på 9 millioner kroner neste år. Det er en markant økning fra de fem millionene som ble bevilget for 2022. Filmfondet ble opprettet i 2021 og har allerede investert nær 10 millioner kroner i 9 ulike prosjekter (les mer om de her).

Men det er ingen hemmelighet at styret og ledelsen i Oslo filmfond ønsker et sterkere engasjement fra regjeringen. Fondet opplever å havne utenfor den regionale filmpolitikken ved å befinne seg i en allerede dominerende region der det foregår mye på fimfeltet fra før. Men avstanden til tilskuddene i Norsk filminstitutt er ikke nødvendigvis noe kortere selv om man som ung filmskaper holder til på Stovner i Oslo.

I et brev til kulturminister Trettebergstuen (datert 19.09) ber Oslo filmfond regjeringen om å annerkjenne fondet som et regionalt filmfond. Brevet er signert daglig leder Leif Holst Jensen og styreleder Stine Helgeland. I brevet ber de regjeringen matche de midlene Oslo kommune/eierne bidrar med, estimert til 9-10 millioner kroner i 2023.

«For Oslo filmfond er det viktig at vi to år etter etablering får en anerkjennelse og en plass på linje med de øvrige regionale filmfond.»

«Oslo har hittil stått for finansieringen alene, og har bidratt med 14 millioner kroner som ellers ikke ville gått til filmbransjen.»

«Produksjonsmiljøet i Oslo er kompetent, men den enkelte produsent og produksjon har samme behov for finansering som alle andre i resten av landet… Oslo har kanskje ikke behov for å få etablert en bransje, vi har andre behov og begrunnelser for en regional satsning. Noe som også har kommet til uttrykk i våre målsetninger og retningslinjer.

Vi har satset på bærekraft og mangfold. Dersom ikke vi gjør det der vi har den største andelen av bransjen, klarer vi ikke å skyve bransjen i riktig retning. Vi må gjøre det for å kunne skape et relevant tilbud til Norges befolkning, og for å kunne konkurrere internasjonalt.

Bransjerådet har sendt et samlet innspill til departementet som fortjener en reell behandling, og som burde kunne vært utgangspunkt for en nasjonal regional filmpolitikk. Det er blitt etterspurt en reell behandling av dette, og av den regionale filmpolitikken.»

Les hele brevet her: Kjære Statsråd – Oslo Filmfond

Byrådet vil øke tilskuddet til Oslo filmfond

Byrådet vil øke tilskuddet til Oslo filmfond

Oslo byråd har satt av 9 millioner kroner til Oslo Filmfond i budsjettet for neste år. Men vil regjeringen matche beløpet, slik fondets styre ber om?

Foto fra «Krigere», en av de lokalt forankrede filmene fondet har investert i.

I går la byrådet i Oslo fram sitt budsjett for 2023. Her får Oslo filmfond ekstra bevilgninger på 9 millioner kroner neste år. Det er en markant økning fra de fem millionene som ble bevilget for 2022. Filmfondet ble opprettet i 2021 og har allerede investert nær 10 millioner kroner i 9 ulike prosjekter (les mer om de her).

Men det er ingen hemmelighet at styret og ledelsen i Oslo filmfond ønsker et sterkere engasjement fra regjeringen. Fondet opplever å havne utenfor den regionale filmpolitikken ved å befinne seg i en allerede dominerende region der det foregår mye på fimfeltet fra før. Men avstanden til tilskuddene i Norsk filminstitutt er ikke nødvendigvis noe kortere selv om man som ung filmskaper holder til på Stovner i Oslo.

I et brev til kulturminister Trettebergstuen (datert 19.09) ber Oslo filmfond regjeringen om å annerkjenne fondet som et regionalt filmfond. Brevet er signert daglig leder Leif Holst Jensen og styreleder Stine Helgeland. I brevet ber de regjeringen matche de midlene Oslo kommune/eierne bidrar med, estimert til 9-10 millioner kroner i 2023.

«For Oslo filmfond er det viktig at vi to år etter etablering får en anerkjennelse og en plass på linje med de øvrige regionale filmfond.»

«Oslo har hittil stått for finansieringen alene, og har bidratt med 14 millioner kroner som ellers ikke ville gått til filmbransjen.»

«Produksjonsmiljøet i Oslo er kompetent, men den enkelte produsent og produksjon har samme behov for finansering som alle andre i resten av landet… Oslo har kanskje ikke behov for å få etablert en bransje, vi har andre behov og begrunnelser for en regional satsning. Noe som også har kommet til uttrykk i våre målsetninger og retningslinjer.

Vi har satset på bærekraft og mangfold. Dersom ikke vi gjør det der vi har den største andelen av bransjen, klarer vi ikke å skyve bransjen i riktig retning. Vi må gjøre det for å kunne skape et relevant tilbud til Norges befolkning, og for å kunne konkurrere internasjonalt.

Bransjerådet har sendt et samlet innspill til departementet som fortjener en reell behandling, og som burde kunne vært utgangspunkt for en nasjonal regional filmpolitikk. Det er blitt etterspurt en reell behandling av dette, og av den regionale filmpolitikken.»

Les hele brevet her: Kjære Statsråd – Oslo Filmfond

MENY