Nye overenskomster innen spillefilm, TV-drama og TV-underholdning.

Nye overenskomster innen spillefilm, TV-drama og TV-underholdning.

Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen har landet ny overenskomst innnen spillefilm (kinofilm), TV-drama og TV-underholdning.

Foto fra opptakene til «Pørni»

Norsk filmforbund (NFF) og Virke Produsentforeningen har i mai og juni måned hatt hovedoppgjør om overenskomstene på spillefilm (kinofilm), TV-drama og TV-underholdning. Resultatet av forhandlingene ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene av NFF i uke 24, og det ble et klart ja-flertall blant medlemmene på alle tre overenskomstene

– Vi har blitt enige om flere viktige saker i alle overenskomstene og gjort noen strukturelle endringer. Alle overenskomstene har blitt styrket totalt sett, men vi har fortsatt områder som kan forbedres i fremtiden, sier forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad i Norsk filmforbund.

Hvis hun skal trekke frem noe NFF er spesielt fornøyd med, så er det oppgjøret innen TV-underholdning.

– Det være at vi på TV-underholdning fikk gjennomslag for det høyeste lønnsoppgjøret noen gang i Filmforbundets historie med 4,5% og at vi også utvidet ansiennitetsstigen med en ekstra gruppe for alle fagfunksjoner på 15 år+.  For denne gruppen ble lønnsøkningen hele 8%. Dette er svært viktig for at bransjen vår skal kunne holde på de mest erfarne som også bidrar med viktig kompetanseoverføring til de som er ferskere i faget. Vi har nå også fått doble tillegg (både nattillegg og overtidstillegg) i TV-dramaoverenskomsten, slik vi har hatt det i spillefilmoverenskomsten. På spillefilmområde vil jeg trekke frem at regi endelig har fått minstelønnsbeskyttelse i tariff samt anerkjennelsen av lanseringsarbeid som de siste årene har blitt mer omfattende. Regissører skal ikke lenger måtte jobbe gratis i månedsvis for å promotere filmene sine.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, har følgende å si om oppgjøret:

– Vi er fornøyde med at vi klarte å bli enige om det vi mener er et fornuftig resultat i et hovedoppgjør generelt preget av høye forventninger fra arbeidstakersiden, og særlig for en bransje som på mange måter fortsatt er preget av følgeeffektene av korona.

Les den nye spillefilmoverenskomsten her. 

Les den nye TV-dramaoverenskomsten her.

Les den nye TV-underholdningsoverenskomsten her. 

Nye overenskomster innen spillefilm, TV-drama og TV-underholdning.

Nye overenskomster innen spillefilm, TV-drama og TV-underholdning.

Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen har landet ny overenskomst innnen spillefilm (kinofilm), TV-drama og TV-underholdning.

Foto fra opptakene til «Pørni»

Norsk filmforbund (NFF) og Virke Produsentforeningen har i mai og juni måned hatt hovedoppgjør om overenskomstene på spillefilm (kinofilm), TV-drama og TV-underholdning. Resultatet av forhandlingene ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene av NFF i uke 24, og det ble et klart ja-flertall blant medlemmene på alle tre overenskomstene

– Vi har blitt enige om flere viktige saker i alle overenskomstene og gjort noen strukturelle endringer. Alle overenskomstene har blitt styrket totalt sett, men vi har fortsatt områder som kan forbedres i fremtiden, sier forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad i Norsk filmforbund.

Hvis hun skal trekke frem noe NFF er spesielt fornøyd med, så er det oppgjøret innen TV-underholdning.

– Det være at vi på TV-underholdning fikk gjennomslag for det høyeste lønnsoppgjøret noen gang i Filmforbundets historie med 4,5% og at vi også utvidet ansiennitetsstigen med en ekstra gruppe for alle fagfunksjoner på 15 år+.  For denne gruppen ble lønnsøkningen hele 8%. Dette er svært viktig for at bransjen vår skal kunne holde på de mest erfarne som også bidrar med viktig kompetanseoverføring til de som er ferskere i faget. Vi har nå også fått doble tillegg (både nattillegg og overtidstillegg) i TV-dramaoverenskomsten, slik vi har hatt det i spillefilmoverenskomsten. På spillefilmområde vil jeg trekke frem at regi endelig har fått minstelønnsbeskyttelse i tariff samt anerkjennelsen av lanseringsarbeid som de siste årene har blitt mer omfattende. Regissører skal ikke lenger måtte jobbe gratis i månedsvis for å promotere filmene sine.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, har følgende å si om oppgjøret:

– Vi er fornøyde med at vi klarte å bli enige om det vi mener er et fornuftig resultat i et hovedoppgjør generelt preget av høye forventninger fra arbeidstakersiden, og særlig for en bransje som på mange måter fortsatt er preget av følgeeffektene av korona.

Les den nye spillefilmoverenskomsten her. 

Les den nye TV-dramaoverenskomsten her.

Les den nye TV-underholdningsoverenskomsten her. 

MENY