Søkerne til leder-jobben i NRK Drama

Søkerne til leder-jobben i NRK Drama

Søkerlisten til jobben som leder av NRK Drama er offentliggjort. Blant søkerne finner vi kjente profiler innen NRK-systemet.

23 personer har altså søkt om å få overta jobben etter at Ivar Køhn nylig forlot den til fordel for Rubicon. Med åtte søkere som har bedt om å få søknaden unntatt fra offentligheten, blir det vanskelig å si noe om kvaliteten på søkermassen. Her er både etablerte profiler som Hans-Jørgen Osnes og Hanne Tømta og en rekke mindre kjente. Sentrale aktører innen NRK selv har også søkt: Arne Helsingen har som bestiller hatt like stor innvirkning på dramarepertoaret som Køhn hadde. Marianne Furevold-Boland har vært produsent på sentrale serier som Skam, Exit og Lykkeland, og må også regnes som en tung kandidat.

Søkerlisten:

Nyborg, Christine (45) Redaktør

Styrvold, Sunniva Skår (29)  Bartender

Seyffarth, Joachim (24) Markedsfører

Storvik, Tom (32)

Olaussen, Andreas Andy (38) Produksjonsassistent /statist

Myhrvold, Charlotte Vincent (50) K Strategisk rådgiver

Mjøs, Elisabeth (42) Plan -og innholdssjef for TV

Resar, Christina Hélène Rezk (54) Redaktør Underholdningsavdelingen, NRK

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Nilsson, Anders (58)

Furevold-Boland, Marianne (49) Eksekutiv Produsent

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Kandidaten trukket seg  ***** **** *****, *****

Osnes, Hans-Jørgen (49) Leder Internasjonal Finansiering, NRK Drama

Boujenbe, Nathalie (47) Tv-producent og exekutiv.

Næss, Peder Hamdahl (50) Linjeleder – Bachelor i Regi

Tømta, Hanne (53)

Helsingen, Arne (63) TV-sjef og dramabestiller, NRK

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Kjønnsfordeling: Kvinner: 13 Menn: 10

Søkerne til leder-jobben i NRK Drama

Søkerne til leder-jobben i NRK Drama

Søkerlisten til jobben som leder av NRK Drama er offentliggjort. Blant søkerne finner vi kjente profiler innen NRK-systemet.

23 personer har altså søkt om å få overta jobben etter at Ivar Køhn nylig forlot den til fordel for Rubicon. Med åtte søkere som har bedt om å få søknaden unntatt fra offentligheten, blir det vanskelig å si noe om kvaliteten på søkermassen. Her er både etablerte profiler som Hans-Jørgen Osnes og Hanne Tømta og en rekke mindre kjente. Sentrale aktører innen NRK selv har også søkt: Arne Helsingen har som bestiller hatt like stor innvirkning på dramarepertoaret som Køhn hadde. Marianne Furevold-Boland har vært produsent på sentrale serier som Skam, Exit og Lykkeland, og må også regnes som en tung kandidat.

Søkerlisten:

Nyborg, Christine (45) Redaktør

Styrvold, Sunniva Skår (29)  Bartender

Seyffarth, Joachim (24) Markedsfører

Storvik, Tom (32)

Olaussen, Andreas Andy (38) Produksjonsassistent /statist

Myhrvold, Charlotte Vincent (50) K Strategisk rådgiver

Mjøs, Elisabeth (42) Plan -og innholdssjef for TV

Resar, Christina Hélène Rezk (54) Redaktør Underholdningsavdelingen, NRK

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Nilsson, Anders (58)

Furevold-Boland, Marianne (49) Eksekutiv Produsent

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Kandidaten trukket seg  ***** **** *****, *****

Osnes, Hans-Jørgen (49) Leder Internasjonal Finansiering, NRK Drama

Boujenbe, Nathalie (47) Tv-producent og exekutiv.

Næss, Peder Hamdahl (50) Linjeleder – Bachelor i Regi

Tømta, Hanne (53)

Helsingen, Arne (63) TV-sjef og dramabestiller, NRK

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Kjønnsfordeling: Kvinner: 13 Menn: 10

MENY