Den norske filmskolen åpner nytt ph.d-program

Den norske filmskolen åpner nytt ph.d-program

Et nytt ph.d.-program på Den norske filmskolen vil styrke fagmiljøet og komme både studenter, ansatte og bransjen til gode, mener dekan Karin Julsrud.

I forrige uke gjorde Karin Julsrud opp status her på rushprint.no for sin tid som dekan ved Den norske filmskolen. Det hun likevel ikke kunne fastslå med sikkerhet var når ph.d.-programmet hun har jobbet så hardt for, ville bli en realitet. Men i går besluttet NOKUT å akkreditere kunstfaglig ph.d. i film ved Den norske filmskolen og Høgskolen i Innlandet. Nå får filmskapere mulighet til å ta en fremtidsrettet utdanning på høyeste nivå som er solid forankret i kunstnerisk praksis, heter det i en entusiastisk pressemelding fra filmskolen.

— Dette er noe vi har jobbet for å få til i snart 3 år og vi ser frem til å komme i gang med programmet for alvor. Dette kjennes som en solid stafettpinne å overlevere til ny dekan, som tiltrer 1. mars, sier Julsrud (Det er Eli Bø som overtar. Journ.anm.).

Ph.d-programmets offisielle navn er  “Ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Programmet vil styrke fagmiljøet og skape ny og spennende aktivitet ved filmskolen som vil komme både studenter, ansatte og bransjen til gode, mener Julsrud.

— Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det viktig at vi innenfor filmfeltet kan tilby utdanning og bedrive kunstnerisk utviklingsarbeid på nivå med andre kunstfelt innen utdanning, understreker Julsrud. Den norske filmskolen ønsker å være en synlig aktør som ligger i front internasjonalt med hensyn til både utdanning og forskning. Søknadsprosessen var omfattende og intens, men faglig svært produktiv og har gitt verdifull innsikt i hvordan filmskolen kan utvikles videre, forteller hun.

Erfaringen med ph.d-søknaden vil ha stor verdi for revidering av bachelor- og masterprogrammet ved filmskolen, som nå er i gang.

— Uten nyansatt ph.d leder fra høsten 2020, Trond Lossius, tror jeg neppe vi hadde kommet i mål. Han har vært helt sentral i dette arbeidet, med sin solide bakgrunn fra utvikling og arbeid med ph.d program ved andre kunstfaglige institusjoner før han kom til filmskolen, uttaler Julsrud.

Trond Lossius trekker frem en annen positiv effekt fra søknadsprosessen; en styrket forbindelse mellom filmskolen og Høgskolen i Innlandet sentralt.

— Dette er det første ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som NOKUT akkrediterer, så det er spennende og egentlig historisk, påpeker Lossius. NOKUTkomiteen er positive, men gir også gode anbefalinger til den videre prosessen, som i stor grad samsvarer med de tankene vi har gjort oss selv. Filmproduksjon er omfattende og kostnadskrevende, og det kan være mer utfordrende å åpne de gode rommene for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film enn i en del andre kunstfelt. Internasjonalt er debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid ofte relatert til musikk og visuell kunst. Komiteen utfordrer oss til å bidra til internasjonal tenkning om hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan gjøre for film, noe vi ser frem til.

Den norske filmskolen åpner nytt ph.d-program

Den norske filmskolen åpner nytt ph.d-program

Et nytt ph.d.-program på Den norske filmskolen vil styrke fagmiljøet og komme både studenter, ansatte og bransjen til gode, mener dekan Karin Julsrud.

I forrige uke gjorde Karin Julsrud opp status her på rushprint.no for sin tid som dekan ved Den norske filmskolen. Det hun likevel ikke kunne fastslå med sikkerhet var når ph.d.-programmet hun har jobbet så hardt for, ville bli en realitet. Men i går besluttet NOKUT å akkreditere kunstfaglig ph.d. i film ved Den norske filmskolen og Høgskolen i Innlandet. Nå får filmskapere mulighet til å ta en fremtidsrettet utdanning på høyeste nivå som er solid forankret i kunstnerisk praksis, heter det i en entusiastisk pressemelding fra filmskolen.

— Dette er noe vi har jobbet for å få til i snart 3 år og vi ser frem til å komme i gang med programmet for alvor. Dette kjennes som en solid stafettpinne å overlevere til ny dekan, som tiltrer 1. mars, sier Julsrud (Det er Eli Bø som overtar. Journ.anm.).

Ph.d-programmets offisielle navn er  “Ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Programmet vil styrke fagmiljøet og skape ny og spennende aktivitet ved filmskolen som vil komme både studenter, ansatte og bransjen til gode, mener Julsrud.

— Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det viktig at vi innenfor filmfeltet kan tilby utdanning og bedrive kunstnerisk utviklingsarbeid på nivå med andre kunstfelt innen utdanning, understreker Julsrud. Den norske filmskolen ønsker å være en synlig aktør som ligger i front internasjonalt med hensyn til både utdanning og forskning. Søknadsprosessen var omfattende og intens, men faglig svært produktiv og har gitt verdifull innsikt i hvordan filmskolen kan utvikles videre, forteller hun.

Erfaringen med ph.d-søknaden vil ha stor verdi for revidering av bachelor- og masterprogrammet ved filmskolen, som nå er i gang.

— Uten nyansatt ph.d leder fra høsten 2020, Trond Lossius, tror jeg neppe vi hadde kommet i mål. Han har vært helt sentral i dette arbeidet, med sin solide bakgrunn fra utvikling og arbeid med ph.d program ved andre kunstfaglige institusjoner før han kom til filmskolen, uttaler Julsrud.

Trond Lossius trekker frem en annen positiv effekt fra søknadsprosessen; en styrket forbindelse mellom filmskolen og Høgskolen i Innlandet sentralt.

— Dette er det første ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som NOKUT akkrediterer, så det er spennende og egentlig historisk, påpeker Lossius. NOKUTkomiteen er positive, men gir også gode anbefalinger til den videre prosessen, som i stor grad samsvarer med de tankene vi har gjort oss selv. Filmproduksjon er omfattende og kostnadskrevende, og det kan være mer utfordrende å åpne de gode rommene for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film enn i en del andre kunstfelt. Internasjonalt er debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid ofte relatert til musikk og visuell kunst. Komiteen utfordrer oss til å bidra til internasjonal tenkning om hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan gjøre for film, noe vi ser frem til.

MENY