Det globale filmskolenettverket til Oslo

Det globale filmskolenettverket til Oslo

Det norske tv- og strømmemarkedet er hovedårsaken til at Det globale filmskolenettverket CILECT denne uken har lagt sin kongress til Oslo. – Vi har blant annet ønsket å fokusere på hvordan studentene kan nå fram til sitt publikum, forteller Leif Holst Jensen.

Westerdals institutt for film og medier ved Høyskolen Kristiania er denne uken vertskap for den digitale kongressen for CILECT med temaet Impact and relevance. Opprinnelig skulle dette vært en fysisk konferanse i Oslo oktober 2020, men Covid-19 satte en stopper for det, og har også gjort det umulig å arrangere en global konferanse fysisk i 2021

 – Vi hadde planlagt å ta imot 250 filmskoleledere og lærere fra hele verden, og gi dem en god opplevelse i Oslo, forteller instituttleder Leif Holst Jensen.

– Er det noe vi har lært og opplevd under covid-19, så er det at etterspørselen og behovet for fortellinger, underholdning og opplevelser er nesten uendelig. Det hadde vært smått umulig å tenke seg å gjennomleve pandemien uten nyheter, eller underholdning.

Mer enn 60000 film og mediestudenter fra 175 filmskoler og universiteter over hele verden er organisert gjennom det globale filmskolenettverket CILECT. Årlig strømmer disse ut i verden for å innta posisjoner i medieindustrien i mange ulike roller, og deres historier blir fortalt milliarder av ganger, årlig, de neste 30-40 årene. De skaper den samtidige visuelle fortellingen om hvem vi er, og former vår felles visuelle hukommelse.

– For oss som filmskoler er det viktig å forberede studentene på virkeligheten som kommer etter utdanningen, og den virkeligheten de er en del av under studiet. Konkurransen om oppmerksomhet er enorm, og film og strømmetjenester konkurrerer hvert sekund med det beste internasjonalt, og våre lokale talenter må gjøre det de kan får å være relevante for publikum. Som lærere må vi forberede dem på dette, og utvikle metoder for å lykkes, og vår undervisning må være relevant.  Det er litt abstrakt, men likevel verdt å tenke på at studentene våre skal være på høyden omkring 2040-50. Da skal de se tilbake på årene med studier og tenke at det de fikk med seg fortsatt er nyttig.

Westerdals ble med i det internasjonale nettverket CILECT i 2016, og har som ambisjon å bli en sentral det av det nordiske og internasjonale nettverket siden da.

– Vi vant pitchen om kongressen i 2020 for tre år siden, da CILECT hadde sin kongress i Mumbai i India. Vi ønsket å fokusere på studentenes hverdag og fremtidig, og hvordan de kan fokusere på at deres historier når ut til publikum, at de betyr noe. Derfor tematikken «impact and relevance».

IMPACT er blitt et buzzord i mange sammenhenger og sektorer, og behovet for å forstå effekten av den enkelte film eller serie, og potensialet for gjennomslagskraft er viktig, mener Holst Jensen. Det kan være like viktig å nå de rette seerne eller beslutningstakerne, som å få et stort publikum. Bevisstheten omkring hvem man ønsker å treffe og hva med vil nå det med er sentral.

Danielle Turkov er en av våre KeyNote-speakers. Hun har de siste årene etablert Think-Film Impact Production og har på få år markert seg som en vesentlig ressurs for filmbransjen, og fått impact inn på agendaen på mange større filmfestivaler og markeder. Danielle jobbet tidligere med strategi for sentrale aktører i EU parlamentet og har jobbet med saker som radikalisering, minoritetsgruppers rettigheter og styrking av kvinners rolle. For oss i Norge er det kanskje mest relevant å trekke frem hennes arbeid med Tonje Scheis dokumentarfilm iHuman for produksjonsselskapet UpNorth. Tonje forteller at Danielle Turkov var helt sentral i arbeidet, fra utviklingsfasen til de nå nylig satte rammene for diskusjonen i Europarådet om nye regler for AI.

En annen grunn til at CILECT valgte Norge og Oslo var overbevisningen om at det norske tv- og strømmemarkedet ligger langt fremme, kanskje lengst fremme i Europa, og at vi derfor opplever den konkurransesituasjonen som andre land kommer til å ha om kort tid, forteller Holst Jensen. En av dem som daglig opplever denne internasjonale konkurransen er NRK og dramasjef Ivar Køhn.

– Han skal holde et foredrag med tittelen « A canary in the North» – og spørsmålet er hva andre land kan lære av det eksperimentet vårt marked er. NRK sier selv at det er vanskelig å finne andre land å lære av, og at vi her i landet må gjøre disse valg og oppdagelsene selv. En velutviklet digital infrastruktur og sterk kjøpekraft gjør at digitale megatrender markerer seg tydelig i Norge. NRK var i 2016 den første kringkaster i Europa som definerte sin «spiller» som sin viktigste plattform fremfor tradisjonell lineær kringkasting. Resten av Europa er der NRK var for fem år siden. Kan de lære noe av dette, og hvordan kan vi forberede studentene på et marked i endring?

Les mer om kongressen her.

Det globale filmskolenettverket til Oslo

Det globale filmskolenettverket til Oslo

Det norske tv- og strømmemarkedet er hovedårsaken til at Det globale filmskolenettverket CILECT denne uken har lagt sin kongress til Oslo. – Vi har blant annet ønsket å fokusere på hvordan studentene kan nå fram til sitt publikum, forteller Leif Holst Jensen.

Westerdals institutt for film og medier ved Høyskolen Kristiania er denne uken vertskap for den digitale kongressen for CILECT med temaet Impact and relevance. Opprinnelig skulle dette vært en fysisk konferanse i Oslo oktober 2020, men Covid-19 satte en stopper for det, og har også gjort det umulig å arrangere en global konferanse fysisk i 2021

 – Vi hadde planlagt å ta imot 250 filmskoleledere og lærere fra hele verden, og gi dem en god opplevelse i Oslo, forteller instituttleder Leif Holst Jensen.

– Er det noe vi har lært og opplevd under covid-19, så er det at etterspørselen og behovet for fortellinger, underholdning og opplevelser er nesten uendelig. Det hadde vært smått umulig å tenke seg å gjennomleve pandemien uten nyheter, eller underholdning.

Mer enn 60000 film og mediestudenter fra 175 filmskoler og universiteter over hele verden er organisert gjennom det globale filmskolenettverket CILECT. Årlig strømmer disse ut i verden for å innta posisjoner i medieindustrien i mange ulike roller, og deres historier blir fortalt milliarder av ganger, årlig, de neste 30-40 årene. De skaper den samtidige visuelle fortellingen om hvem vi er, og former vår felles visuelle hukommelse.

– For oss som filmskoler er det viktig å forberede studentene på virkeligheten som kommer etter utdanningen, og den virkeligheten de er en del av under studiet. Konkurransen om oppmerksomhet er enorm, og film og strømmetjenester konkurrerer hvert sekund med det beste internasjonalt, og våre lokale talenter må gjøre det de kan får å være relevante for publikum. Som lærere må vi forberede dem på dette, og utvikle metoder for å lykkes, og vår undervisning må være relevant.  Det er litt abstrakt, men likevel verdt å tenke på at studentene våre skal være på høyden omkring 2040-50. Da skal de se tilbake på årene med studier og tenke at det de fikk med seg fortsatt er nyttig.

Westerdals ble med i det internasjonale nettverket CILECT i 2016, og har som ambisjon å bli en sentral det av det nordiske og internasjonale nettverket siden da.

– Vi vant pitchen om kongressen i 2020 for tre år siden, da CILECT hadde sin kongress i Mumbai i India. Vi ønsket å fokusere på studentenes hverdag og fremtidig, og hvordan de kan fokusere på at deres historier når ut til publikum, at de betyr noe. Derfor tematikken «impact and relevance».

IMPACT er blitt et buzzord i mange sammenhenger og sektorer, og behovet for å forstå effekten av den enkelte film eller serie, og potensialet for gjennomslagskraft er viktig, mener Holst Jensen. Det kan være like viktig å nå de rette seerne eller beslutningstakerne, som å få et stort publikum. Bevisstheten omkring hvem man ønsker å treffe og hva med vil nå det med er sentral.

Danielle Turkov er en av våre KeyNote-speakers. Hun har de siste årene etablert Think-Film Impact Production og har på få år markert seg som en vesentlig ressurs for filmbransjen, og fått impact inn på agendaen på mange større filmfestivaler og markeder. Danielle jobbet tidligere med strategi for sentrale aktører i EU parlamentet og har jobbet med saker som radikalisering, minoritetsgruppers rettigheter og styrking av kvinners rolle. For oss i Norge er det kanskje mest relevant å trekke frem hennes arbeid med Tonje Scheis dokumentarfilm iHuman for produksjonsselskapet UpNorth. Tonje forteller at Danielle Turkov var helt sentral i arbeidet, fra utviklingsfasen til de nå nylig satte rammene for diskusjonen i Europarådet om nye regler for AI.

En annen grunn til at CILECT valgte Norge og Oslo var overbevisningen om at det norske tv- og strømmemarkedet ligger langt fremme, kanskje lengst fremme i Europa, og at vi derfor opplever den konkurransesituasjonen som andre land kommer til å ha om kort tid, forteller Holst Jensen. En av dem som daglig opplever denne internasjonale konkurransen er NRK og dramasjef Ivar Køhn.

– Han skal holde et foredrag med tittelen « A canary in the North» – og spørsmålet er hva andre land kan lære av det eksperimentet vårt marked er. NRK sier selv at det er vanskelig å finne andre land å lære av, og at vi her i landet må gjøre disse valg og oppdagelsene selv. En velutviklet digital infrastruktur og sterk kjøpekraft gjør at digitale megatrender markerer seg tydelig i Norge. NRK var i 2016 den første kringkaster i Europa som definerte sin «spiller» som sin viktigste plattform fremfor tradisjonell lineær kringkasting. Resten av Europa er der NRK var for fem år siden. Kan de lære noe av dette, og hvordan kan vi forberede studentene på et marked i endring?

Les mer om kongressen her.

MENY