Filmkommisjonene med felles uttalelse

Filmkommisjonene med felles uttalelse

I en felles uttalelse hilser de norske filmkommisjonene regjeringserklæringen om filminsentivordningen velkommen. «Nå ser vi virkelig fram til snarlig å få en konkurransedyktig norsk filminsentivordning på plass».

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i sin regjeringserklæring at de vil ”… gjennomgå filminsentivordninga med mål om å sikre fleire filmproduksjonar i Noreg.”

Dette er gledelig, sier de norske filmkommisjonene i en felles uttalelse som ble sluppet i dag:

«Vi gratulerer Anette Trettebergstuen som ny kulturminister og gleder oss til en fortsatt konstruktiv dialog videre – og til at den nye AP/Sp-regjeringen nå realiserer valgløftet om en rettighetsfestet – og dermed mer konkurransedyktig filminsentivordning.

En bedre og mer forutsigbar insentivordning vil bidra å styrke norsk filmindustri, gjennom økte internasjonale investeringer fra utenlandske filmproduksjoner i Norge. Mer internasjonal filmproduksjon i Norge vil også gi økt aktivitet, store økonomiske ringvirkninger og verdiskaping i mange sektorer i regionalt næringsliv.

Den nåværende norske filminsentivordningen har gitt oss bekreftelse på at etterspørselen er tilstede. Men rammen er for liten og forutsigbarheten for dårlig. En bedre og mer konkurransedyktig filminsentivordning er særlig viktig for norske regioner. Den vil bidra til økt sysselsetting i norsk filmindustri. Den vil gi gode ringvirkninger for reiselivet og styrke norsk leverandørnæring, både gjennom leveranser av tjenester, utstyr til produksjonene og utvikling av ny teknologi.

Internasjonalt finnes det i dag over 100 insentivordninger. Bare i Europa eksisterer flere enn 30 slike ordninger. Den norske filmindustrien, bransjeorganisasjonene og filmkommisjonene har sammen lenge jobbet for å styrke den norske filminsentivordningen, for å realisere det store potensialet for verdiskaping, nasjonalt og regionalt. Dette har det også lenge vært bred politisk støtte for.

Nå ser vi virkelig fram til snarlig å få en konkurransedyktig norsk filminsentivordning på plass!»

Signert av:

Vestnorsk filmkommisjon v/ Sigmund Elias Holm. Nordnorsk filmkommisjon v/ Hilde Korsæth. Midgard filmkommisjon – Trondheim v/ Solveig Sigmond Ræstad. Midgard filmkommisjon – Lillehammer v/ Linda Steinhoff. Oslo filmkommisjon v/ Adrian Mitchell. Den nasjonale filmkommisjonen v/ Meghan Beaton

 

Filmkommisjonene med felles uttalelse

Filmkommisjonene med felles uttalelse

I en felles uttalelse hilser de norske filmkommisjonene regjeringserklæringen om filminsentivordningen velkommen. «Nå ser vi virkelig fram til snarlig å få en konkurransedyktig norsk filminsentivordning på plass».

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i sin regjeringserklæring at de vil ”… gjennomgå filminsentivordninga med mål om å sikre fleire filmproduksjonar i Noreg.”

Dette er gledelig, sier de norske filmkommisjonene i en felles uttalelse som ble sluppet i dag:

«Vi gratulerer Anette Trettebergstuen som ny kulturminister og gleder oss til en fortsatt konstruktiv dialog videre – og til at den nye AP/Sp-regjeringen nå realiserer valgløftet om en rettighetsfestet – og dermed mer konkurransedyktig filminsentivordning.

En bedre og mer forutsigbar insentivordning vil bidra å styrke norsk filmindustri, gjennom økte internasjonale investeringer fra utenlandske filmproduksjoner i Norge. Mer internasjonal filmproduksjon i Norge vil også gi økt aktivitet, store økonomiske ringvirkninger og verdiskaping i mange sektorer i regionalt næringsliv.

Den nåværende norske filminsentivordningen har gitt oss bekreftelse på at etterspørselen er tilstede. Men rammen er for liten og forutsigbarheten for dårlig. En bedre og mer konkurransedyktig filminsentivordning er særlig viktig for norske regioner. Den vil bidra til økt sysselsetting i norsk filmindustri. Den vil gi gode ringvirkninger for reiselivet og styrke norsk leverandørnæring, både gjennom leveranser av tjenester, utstyr til produksjonene og utvikling av ny teknologi.

Internasjonalt finnes det i dag over 100 insentivordninger. Bare i Europa eksisterer flere enn 30 slike ordninger. Den norske filmindustrien, bransjeorganisasjonene og filmkommisjonene har sammen lenge jobbet for å styrke den norske filminsentivordningen, for å realisere det store potensialet for verdiskaping, nasjonalt og regionalt. Dette har det også lenge vært bred politisk støtte for.

Nå ser vi virkelig fram til snarlig å få en konkurransedyktig norsk filminsentivordning på plass!»

Signert av:

Vestnorsk filmkommisjon v/ Sigmund Elias Holm. Nordnorsk filmkommisjon v/ Hilde Korsæth. Midgard filmkommisjon – Trondheim v/ Solveig Sigmond Ræstad. Midgard filmkommisjon – Lillehammer v/ Linda Steinhoff. Oslo filmkommisjon v/ Adrian Mitchell. Den nasjonale filmkommisjonen v/ Meghan Beaton

 

MENY