Lene Berg blir festspillkunstner i Bergen

Lene Berg blir festspillkunstner i Bergen

Til Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall i 2022 skal Lene Berg ta utgangspunkt i arven etter faren, filmskaperen Arnljot Berg, som tok sitt liv da hun var tenåring.

Lene Berg studerte filmregi ved Dramatiska Institutet i Stockholm, og har regissert fire langfilmer i tillegg til et stort antall kunstvideoarbeider og kortfilmer. Til Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall i 2022 planlegger Berg et omfattende nytt prosjekt som vil utfolde seg gjennom kunsthallens utstillingsrom i en serie narrative kapitler. Utstillingen utgjør første del av et større arbeid under tittelen Fra Far, hvor Berg tar utgangspunkt i arven etter faren Arnljot Berg som tok sitt liv da hun var tenåring.

Arnljot Berg var filmregissør og forfatter. Han regisserte blant annet sentrale søttitallsfilmer som Lukket avdeling (1972) og Bobbys Krig (1974). Med festspillutstillingen ønsker Berg «å transformere ham til sin muse og bruke hans liv og verk som råstoff til å skape møter mellom en levende og en død, mellom en far og en datter, mellom en kvinne og en mann og mellom nåtidens Norge og det landet Arnljot Berg levde og virket i – et Norge som ikke lenger eksisterer.»

Gjennom de siste 20 årene har Berg utviklet en metode med omfattende research koblet med formmessig eksperimentering. Hun har hentet stoff fra ulike områder som en CIA-konspirasjon, ulovlig overvåking, S&M-arbeidere, Picassos portrett av Stalin, boksing og New York Dada. I Fra Far ønsker Berg å benytte sin egen familie og sine egne minner som materiale.

Med hennes forrige film, False Belief fra 2019, gikk Berg for første gang inn i en personlig historie for å belyse et større sakskompleks (les vårt intervju med henne om filmen). False Belief har vært beskrevet som en alternativ virkelighetskrim, og forteller historien om Bergs kjærestes kafkaske reise gjennom det amerikanske rettsvesenet. «Arbeidet med den filmen ledet til Fra Far på flere måter: dels åpnet den døren til å jobbe med selvbiografisk stoff, og dels bygger den på opplevelser som vekket minner fra Bergs barndom og den tiden faren hennes satt i fengsel i Paris midt på sytti-tallet.»

Stillbilder fra bl.a faren Arnljot Bergs filmer

«I sine arbeider tar Berg ofte for seg temaer og fortellinger som har blitt glemt eller redusert til fotnoter i historien. Ved å løfte frem slike oversette, tilsynelatende unnselige begivenheter, gjennom en slags alternativ historiografi, utfoldes et bredere bilde av samfunn og maktstrukturer. Verkene er komplekse og mangetydige, ofte med flere tematiske overbygninger eller ulike inn-ganger til den samme fortellingen. Sannheten om den historien som fortelles er ikke alltid det viktigste. Det handler snarere om å gi ulike perspektiver på et komplekst og sammensatt saksforhold,» heter det i lanseringsteksten for neste års festspillskunstner.

«En av styrkene i Lene Bergs kunstnerskap er hvordan hun evner å stille grunnleggende spørsmål ved vedtatte forestillinger om fiksjon og sannhet, og på den måten gi rom for tvilen og tvetydigheten som produktive størrelser,» sier Steinar Sekkingstad, kurator ved Bergen Kunsthall. «Berg interesserer seg for det som ikke enkelt kan defineres eller kommuniseres direkte og utvetydig. I sine arbeider belyser hun hvordan dokumentarfilmen, i likhet med fotografiet, ofte gir seg ut for å fortelle noe sant, men også kan opptre villedende og tildekkende.»

Lene Berg arbeider først og fremst innenfor foto, collage og tekst og har produsert arbeider for såvel for museer og gallerier, som for kino, bok og offentlige rom. Hun har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland, og deltatt på flere internasjonale mønstringer deriblant Manifesta (2010) og Sydney Biennalen (2008).  I 2000 vant hun Elefantprisen på kunstbiennalen Momentum for filmen “33 minutes”.

Hennes film Ung Løs Gris ble produsert til den norske paviljongen på Venezia Biennalen i 2013. Filmen Kopfkino (2013) ble nominert til Amanda og beste nordiske dokumentar under CPH:DOX. Bergs siste produksjon, den selvbiografiske filmen False Belief, hadde premiere på Berlin Internasjonale Filmfestival i 2019 og ble nominert til en Amnesty- og en Teddy Award. Samme år var Lene Bergs kunstnerskap i fokus under den Europeiske Filmfestivalen i Sevilla. I 2021 var hun med på å starte filmbyrået Jack.

Lene Berg blir festspillkunstner i Bergen

Lene Berg blir festspillkunstner i Bergen

Til Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall i 2022 skal Lene Berg ta utgangspunkt i arven etter faren, filmskaperen Arnljot Berg, som tok sitt liv da hun var tenåring.

Lene Berg studerte filmregi ved Dramatiska Institutet i Stockholm, og har regissert fire langfilmer i tillegg til et stort antall kunstvideoarbeider og kortfilmer. Til Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall i 2022 planlegger Berg et omfattende nytt prosjekt som vil utfolde seg gjennom kunsthallens utstillingsrom i en serie narrative kapitler. Utstillingen utgjør første del av et større arbeid under tittelen Fra Far, hvor Berg tar utgangspunkt i arven etter faren Arnljot Berg som tok sitt liv da hun var tenåring.

Arnljot Berg var filmregissør og forfatter. Han regisserte blant annet sentrale søttitallsfilmer som Lukket avdeling (1972) og Bobbys Krig (1974). Med festspillutstillingen ønsker Berg «å transformere ham til sin muse og bruke hans liv og verk som råstoff til å skape møter mellom en levende og en død, mellom en far og en datter, mellom en kvinne og en mann og mellom nåtidens Norge og det landet Arnljot Berg levde og virket i – et Norge som ikke lenger eksisterer.»

Gjennom de siste 20 årene har Berg utviklet en metode med omfattende research koblet med formmessig eksperimentering. Hun har hentet stoff fra ulike områder som en CIA-konspirasjon, ulovlig overvåking, S&M-arbeidere, Picassos portrett av Stalin, boksing og New York Dada. I Fra Far ønsker Berg å benytte sin egen familie og sine egne minner som materiale.

Med hennes forrige film, False Belief fra 2019, gikk Berg for første gang inn i en personlig historie for å belyse et større sakskompleks (les vårt intervju med henne om filmen). False Belief har vært beskrevet som en alternativ virkelighetskrim, og forteller historien om Bergs kjærestes kafkaske reise gjennom det amerikanske rettsvesenet. «Arbeidet med den filmen ledet til Fra Far på flere måter: dels åpnet den døren til å jobbe med selvbiografisk stoff, og dels bygger den på opplevelser som vekket minner fra Bergs barndom og den tiden faren hennes satt i fengsel i Paris midt på sytti-tallet.»

Stillbilder fra bl.a faren Arnljot Bergs filmer

«I sine arbeider tar Berg ofte for seg temaer og fortellinger som har blitt glemt eller redusert til fotnoter i historien. Ved å løfte frem slike oversette, tilsynelatende unnselige begivenheter, gjennom en slags alternativ historiografi, utfoldes et bredere bilde av samfunn og maktstrukturer. Verkene er komplekse og mangetydige, ofte med flere tematiske overbygninger eller ulike inn-ganger til den samme fortellingen. Sannheten om den historien som fortelles er ikke alltid det viktigste. Det handler snarere om å gi ulike perspektiver på et komplekst og sammensatt saksforhold,» heter det i lanseringsteksten for neste års festspillskunstner.

«En av styrkene i Lene Bergs kunstnerskap er hvordan hun evner å stille grunnleggende spørsmål ved vedtatte forestillinger om fiksjon og sannhet, og på den måten gi rom for tvilen og tvetydigheten som produktive størrelser,» sier Steinar Sekkingstad, kurator ved Bergen Kunsthall. «Berg interesserer seg for det som ikke enkelt kan defineres eller kommuniseres direkte og utvetydig. I sine arbeider belyser hun hvordan dokumentarfilmen, i likhet med fotografiet, ofte gir seg ut for å fortelle noe sant, men også kan opptre villedende og tildekkende.»

Lene Berg arbeider først og fremst innenfor foto, collage og tekst og har produsert arbeider for såvel for museer og gallerier, som for kino, bok og offentlige rom. Hun har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland, og deltatt på flere internasjonale mønstringer deriblant Manifesta (2010) og Sydney Biennalen (2008).  I 2000 vant hun Elefantprisen på kunstbiennalen Momentum for filmen “33 minutes”.

Hennes film Ung Løs Gris ble produsert til den norske paviljongen på Venezia Biennalen i 2013. Filmen Kopfkino (2013) ble nominert til Amanda og beste nordiske dokumentar under CPH:DOX. Bergs siste produksjon, den selvbiografiske filmen False Belief, hadde premiere på Berlin Internasjonale Filmfestival i 2019 og ble nominert til en Amnesty- og en Teddy Award. Samme år var Lene Bergs kunstnerskap i fokus under den Europeiske Filmfestivalen i Sevilla. I 2021 var hun med på å starte filmbyrået Jack.

MENY