Debatt om filmmuseets skjebne

Debatt om filmmuseets skjebne

En aksjonsgruppe inviterer denne uken til diskusjon og filmvisning om filmmuseets skjebne. Det blir paneldebatt med blant andre kulturbyråden i Oslo og representanter for relevante kulturinstitusjoner.

Foto: fra det tidligere filmmuseet

Det har vært et gjennomgangstema her på rushprint.no i kjølvannet av at filmmuseet på Filmens Hus ble lagt ned: Når kommer det et nytt museum? Hvorfor skjer det ingenting?

Jan Erik Holst har vært den fremste talspersonen for en avklaring gjennom en rekke innlegg de siste par årene. Torsdag denne uken arrangerer Holst og aksjonsgruppa i filmmuseumskomiteen en diskusjon og filmvisning på Cinemateket i Oslo om veien videre.

«I Kulturdepartementet jobbes det med å finne ut av hvem som bør ha det fremtidige ansvar for norsk filmhistorie og den tekniske utstyrs-samlingen; Nasjonalmuseet, Norsk teknisk museum eller Preus Museum i Horten. Sistnevnte kartlegger nå samlingen. De lånte også ut mange av gjenstandene til museet i Dronningens gate. Departementet har nylig fremlagt en museumsmelding for Stortinget, men den inneholder lite konkret om denne saken.

For å fange oppmerksomhet om saken har Trygve Hagen, Jan Erik Holst, Odd G. Iversen og Paul René Roestad produsert en fem minutters kortfilm-enquete for å sette i gang en debatt om filmmuseet. Her gir Stein-Roger Bull, Nina Grünfeldt, Vigdis Lian, Elisabeth Sjaastad, Liv Ullmann og Knut Olav Åmås sine usminkede kommentarer til nedleggelsen.»

Visningen av denne enqueten etterfølges av en paneldebatt, med kulturbyråden i Oslo, Omar Samy Gamal (SV), direktør Frode Meinich i Norsk teknisk museum, avdelingsdirektør Julie Ova i Norsk filminstitutt, generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund og fungerende direktør Kristin Aasbø i Preus Museum i Horten. Ytterligere paneldeltagere kan komme til, bla. fra Senterpartiet og fra noen mindre museer.

Etter diskusjonen vil man se nærmere på begrepet «museumsfilm og historisk registrering». Dessuten blir det et gjensyn med Anja Breiens dramatiske kortfilm Vokse opp – sagnet om rypa i Justedalen, fra antologifilmen Dager fra tusen år som gikk på kino i 1970. En høyst aktuell film i disse pandemi-tider.

Filmen bygger på et sagn som går tilbake til 1349 da Svartedauen nådde Norge etter å ha herjet ute i Europa. Det forteller om ei lita jente som var den eneste som overlevde pesten i den isolerte fjellbygda Justedalen. Jenta var knyttet til naturen og ble som en vill fugl, sies det i sagnet. Filmen er 30 minutter lang.


HVOR BLE DET AV FILMMUSEET? Torsdag 19.08, kl. 18:30


 

Debatt om filmmuseets skjebne

Debatt om filmmuseets skjebne

En aksjonsgruppe inviterer denne uken til diskusjon og filmvisning om filmmuseets skjebne. Det blir paneldebatt med blant andre kulturbyråden i Oslo og representanter for relevante kulturinstitusjoner.

Foto: fra det tidligere filmmuseet

Det har vært et gjennomgangstema her på rushprint.no i kjølvannet av at filmmuseet på Filmens Hus ble lagt ned: Når kommer det et nytt museum? Hvorfor skjer det ingenting?

Jan Erik Holst har vært den fremste talspersonen for en avklaring gjennom en rekke innlegg de siste par årene. Torsdag denne uken arrangerer Holst og aksjonsgruppa i filmmuseumskomiteen en diskusjon og filmvisning på Cinemateket i Oslo om veien videre.

«I Kulturdepartementet jobbes det med å finne ut av hvem som bør ha det fremtidige ansvar for norsk filmhistorie og den tekniske utstyrs-samlingen; Nasjonalmuseet, Norsk teknisk museum eller Preus Museum i Horten. Sistnevnte kartlegger nå samlingen. De lånte også ut mange av gjenstandene til museet i Dronningens gate. Departementet har nylig fremlagt en museumsmelding for Stortinget, men den inneholder lite konkret om denne saken.

For å fange oppmerksomhet om saken har Trygve Hagen, Jan Erik Holst, Odd G. Iversen og Paul René Roestad produsert en fem minutters kortfilm-enquete for å sette i gang en debatt om filmmuseet. Her gir Stein-Roger Bull, Nina Grünfeldt, Vigdis Lian, Elisabeth Sjaastad, Liv Ullmann og Knut Olav Åmås sine usminkede kommentarer til nedleggelsen.»

Visningen av denne enqueten etterfølges av en paneldebatt, med kulturbyråden i Oslo, Omar Samy Gamal (SV), direktør Frode Meinich i Norsk teknisk museum, avdelingsdirektør Julie Ova i Norsk filminstitutt, generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund og fungerende direktør Kristin Aasbø i Preus Museum i Horten. Ytterligere paneldeltagere kan komme til, bla. fra Senterpartiet og fra noen mindre museer.

Etter diskusjonen vil man se nærmere på begrepet «museumsfilm og historisk registrering». Dessuten blir det et gjensyn med Anja Breiens dramatiske kortfilm Vokse opp – sagnet om rypa i Justedalen, fra antologifilmen Dager fra tusen år som gikk på kino i 1970. En høyst aktuell film i disse pandemi-tider.

Filmen bygger på et sagn som går tilbake til 1349 da Svartedauen nådde Norge etter å ha herjet ute i Europa. Det forteller om ei lita jente som var den eneste som overlevde pesten i den isolerte fjellbygda Justedalen. Jenta var knyttet til naturen og ble som en vill fugl, sies det i sagnet. Filmen er 30 minutter lang.


HVOR BLE DET AV FILMMUSEET? Torsdag 19.08, kl. 18:30


 

MENY