Øker insentivordningen med 30 millioner

Øker insentivordningen med 30 millioner

I forkant av revidert nasjonalbudsjett foreslår kulturminister Abid Q. Raja å øke insentivpotten til 100 millioner kroner. Dermed gir regjeringen tilbake de 30 millionene den tok fra ordningen under forrige reviderte budsjett.

Foto: Ikke bare Tom Cruise som får tilskudd fra insentivordningen til neste år

I forkant av revidert nasjonalbudsjett for 2021 som presenteres kommende tirsdag legger nå kulturminister Abid Q. Raja på vegne av Regjeringen frem et forslag for Stortinget om å øke denne potten til 100 millioner kroner, melder VG.

Ministeren framstiller det som en gavepakke til bransjen, noe det forsåvidt er. Men nettopp 30 millioner var hva regjeringen fjernet fra ordningen under forrige reviderte budsjett (noe som ikke kommer fram av saken).

– Filminsentivordningen har vært en stor suksess, og er med på å skape arbeidsplasser rundt om i hele landet. En filmproduksjon krever langt mer enn skuespillere og kameraer, og ordningen har derfor positive ringvirkninger i en rekke næringer, skriver Raja i en epost til VG.

Da den siste Mission Impossible-filmen hentet ut nesten hele potten under forrige tildeling tidligere i år, ble det tydelig for en hver at ordningen ikke fungerte helt etter hensikten. Det har også nå kulturministeren kommet fram til. Men ordningen flyttes ikke til næringsdepartementet, slik bransjen har et ønske om.

– Jeg håper at evalueringen av ordningen vil gi oss grunnlaget for ytterligere å styrke insentivordningen, skriver Raja i sin epost.

Direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, som forvalter midlene i insentivordningen, sier til VG at de må komme tilbake med hvordan de nye millionene skal brukes.

– Vi er veldig fornøyde med at rammen for insentivordningen økes, for ved forrige tildeling måtte vi avslå mange søkere som ønsket å legge sine innspillinger til Norge, sier hun.

Les hele saken

Øker insentivordningen med 30 millioner

Øker insentivordningen med 30 millioner

I forkant av revidert nasjonalbudsjett foreslår kulturminister Abid Q. Raja å øke insentivpotten til 100 millioner kroner. Dermed gir regjeringen tilbake de 30 millionene den tok fra ordningen under forrige reviderte budsjett.

Foto: Ikke bare Tom Cruise som får tilskudd fra insentivordningen til neste år

I forkant av revidert nasjonalbudsjett for 2021 som presenteres kommende tirsdag legger nå kulturminister Abid Q. Raja på vegne av Regjeringen frem et forslag for Stortinget om å øke denne potten til 100 millioner kroner, melder VG.

Ministeren framstiller det som en gavepakke til bransjen, noe det forsåvidt er. Men nettopp 30 millioner var hva regjeringen fjernet fra ordningen under forrige reviderte budsjett (noe som ikke kommer fram av saken).

– Filminsentivordningen har vært en stor suksess, og er med på å skape arbeidsplasser rundt om i hele landet. En filmproduksjon krever langt mer enn skuespillere og kameraer, og ordningen har derfor positive ringvirkninger i en rekke næringer, skriver Raja i en epost til VG.

Da den siste Mission Impossible-filmen hentet ut nesten hele potten under forrige tildeling tidligere i år, ble det tydelig for en hver at ordningen ikke fungerte helt etter hensikten. Det har også nå kulturministeren kommet fram til. Men ordningen flyttes ikke til næringsdepartementet, slik bransjen har et ønske om.

– Jeg håper at evalueringen av ordningen vil gi oss grunnlaget for ytterligere å styrke insentivordningen, skriver Raja i sin epost.

Direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, som forvalter midlene i insentivordningen, sier til VG at de må komme tilbake med hvordan de nye millionene skal brukes.

– Vi er veldig fornøyde med at rammen for insentivordningen økes, for ved forrige tildeling måtte vi avslå mange søkere som ønsket å legge sine innspillinger til Norge, sier hun.

Les hele saken

MENY