Kinoene strever med uforutsigbare spilleregler

Kinoene strever med uforutsigbare spilleregler

Kinoene strever fortsatt med å forholde seg til uforutsigbare spilleregler for ordningen med kompensasjon. Tilfellene i Stavanger og Fredrikstad er blant flere eksempler.

Nylig skrev Aftenbladet om at Odeon kino i Stavanger og Sandnes fikk en ubehagelig overraskelse da utbetalingene fra regjeringens stimuleringsordning ble offentliggjort: Kinoen fikk innvilget 4,5 millioner kroner, men hadde søkt om 13,2 millioner. Det har satt selskapet i en vanskelig situasjon. Nå er mesteparten av egenkapitalen oppbrukt, ifølge kinosjef Håvard Erga.

Dag Mossige (AP), leder i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger, har derfor bedt administrasjonen om å inkludere kinoens situasjon i en sak til neste møte i utvalget.

– Det er det gjentakende rotet: Du blir bedt om å gjøre noe, og så endres spillereglene. Det er ikke sånn det skal være, at arrangører konkluderer med at de heller burde holdt stengt. Jeg har full forståelse for at bransjen er i opprør. Kulturrådet må ta med de lokale restriksjonene i beregningen når de deler ut tilskudd, sier Mossige til Aftenbladet.

– Når det gjelder kinoen i Stavanger, hvor kommunen er en av eierne og huseier, er det naturlig at man gjør noe for å avhjelpe situasjonen. Det er jo vårt utbytte det går ut over, så sånn sett møter kommunen seg selv i svingdøra, sier Mossige.

Også i Fredrikstad forsøker kinoen å forholde seg til uforutsigbare spilleregler for ordningen med kompensasjon, melder Fredrikstad Blad.

Det som først var et ja om millionkompensasjon til Fredrikstad kino ble til et nei. Men så ble det gjort om til et ja; selv om klagenemnda egentlig mener nei.

«Bakgrunnen var støtten da kinoen måtte stenge dørene og ikke fikk fylle salene da de åpnet igjen. Fredrikstad kino fikk 2,4 millioner kroner inn på konto, men da mente Kulturrådet at de som hadde kinoer som kommunale foretak ikke kunne få økonomisk hjelp.»

Kinosjef Jørgen Søderberg Jansen er en smule forvirret.

– Vi beholdt pengene på konto mens vi klaget på dette avslaget, og etter behandling i klagenemnda mener de at vi ikke skal ha pengene, men siden behandlingstiden har vært så lang, så kan vi få beholde dem likevel. Og Fredrikstad er jo ikke den eneste kommunale kinoen som klaget, understreker kinosjefen.

Vedtaksbrevet fra klagenemnda hadde denne ordlyden: Det vurderes som urimelig å omgjøre et begunstiget vedtak seks måneder etter at klager ble tildelt kompensasjonen. Klagenemnda har kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c ikke skal benyttes. For enkelte kinoer betyr dette at krav om tilbakebetaling opp mot flere millioner frafalles.

Søderberg Jansen har også inne en søknad om støtte på 2,8 millioner for mai-august i fjor. Den summen han får beholde er for perioden mars-mai.

– Der er jeg ikke like optimist. Jeg hadde vel ikke så stor tro på at vi skulle få medhold, men ble glad når svaret kom og pengene kan stå på konto.

Kinoene strever med uforutsigbare spilleregler

Kinoene strever med uforutsigbare spilleregler

Kinoene strever fortsatt med å forholde seg til uforutsigbare spilleregler for ordningen med kompensasjon. Tilfellene i Stavanger og Fredrikstad er blant flere eksempler.

Nylig skrev Aftenbladet om at Odeon kino i Stavanger og Sandnes fikk en ubehagelig overraskelse da utbetalingene fra regjeringens stimuleringsordning ble offentliggjort: Kinoen fikk innvilget 4,5 millioner kroner, men hadde søkt om 13,2 millioner. Det har satt selskapet i en vanskelig situasjon. Nå er mesteparten av egenkapitalen oppbrukt, ifølge kinosjef Håvard Erga.

Dag Mossige (AP), leder i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger, har derfor bedt administrasjonen om å inkludere kinoens situasjon i en sak til neste møte i utvalget.

– Det er det gjentakende rotet: Du blir bedt om å gjøre noe, og så endres spillereglene. Det er ikke sånn det skal være, at arrangører konkluderer med at de heller burde holdt stengt. Jeg har full forståelse for at bransjen er i opprør. Kulturrådet må ta med de lokale restriksjonene i beregningen når de deler ut tilskudd, sier Mossige til Aftenbladet.

– Når det gjelder kinoen i Stavanger, hvor kommunen er en av eierne og huseier, er det naturlig at man gjør noe for å avhjelpe situasjonen. Det er jo vårt utbytte det går ut over, så sånn sett møter kommunen seg selv i svingdøra, sier Mossige.

Også i Fredrikstad forsøker kinoen å forholde seg til uforutsigbare spilleregler for ordningen med kompensasjon, melder Fredrikstad Blad.

Det som først var et ja om millionkompensasjon til Fredrikstad kino ble til et nei. Men så ble det gjort om til et ja; selv om klagenemnda egentlig mener nei.

«Bakgrunnen var støtten da kinoen måtte stenge dørene og ikke fikk fylle salene da de åpnet igjen. Fredrikstad kino fikk 2,4 millioner kroner inn på konto, men da mente Kulturrådet at de som hadde kinoer som kommunale foretak ikke kunne få økonomisk hjelp.»

Kinosjef Jørgen Søderberg Jansen er en smule forvirret.

– Vi beholdt pengene på konto mens vi klaget på dette avslaget, og etter behandling i klagenemnda mener de at vi ikke skal ha pengene, men siden behandlingstiden har vært så lang, så kan vi få beholde dem likevel. Og Fredrikstad er jo ikke den eneste kommunale kinoen som klaget, understreker kinosjefen.

Vedtaksbrevet fra klagenemnda hadde denne ordlyden: Det vurderes som urimelig å omgjøre et begunstiget vedtak seks måneder etter at klager ble tildelt kompensasjonen. Klagenemnda har kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c ikke skal benyttes. For enkelte kinoer betyr dette at krav om tilbakebetaling opp mot flere millioner frafalles.

Søderberg Jansen har også inne en søknad om støtte på 2,8 millioner for mai-august i fjor. Den summen han får beholde er for perioden mars-mai.

– Der er jeg ikke like optimist. Jeg hadde vel ikke så stor tro på at vi skulle få medhold, men ble glad når svaret kom og pengene kan stå på konto.

MENY