Ny filmkonsulent i NFI

Ny filmkonsulent i NFI

Cecilie Aspenes blir ny filmkonsulent for fiksjon i Norsk filminstitutt.

Norsk filminstitutt har ansatt Cecilie Aspenes som ny filmkonsulent for fiksjon. Aspenes kommer fra jobben som produsent i Misofilm der hun nylig var aktuell med spillefilmversjonen av Alle utlendinger har lukka gardiner. Hun har også bakgrunn fra Fantefilm.

Aspenes er utdannet ved produsentlinja på Den norske filmskolen på Lillehammer, og har de siste 20 årene jobbet i den norske og nordiske filmbransjen, både med spillefilm og tv-serier. For Miso har hun også produsert NRK-serien Skitten snø og TV2-serien Heksejakt. Aspenes har bred bakgrunn fra flere felt i filmbransjen, og har tidligere jobbet både med distribusjon og markedsføring, casting, innkjøp og toppfinansiering av nordiske film- og tv-prosjekter. Den nye filmkonsulenten tiltrer etter planen i midten av april.

I NFI blir Aspenes en av fire filmkonsulenter som skal jobbe med fiksjonsfilm.

– Dette er en jobb jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på, og jeg er spent på å se hvilke historier både kjente og ukjente bransjeaktører der ute mener er viktige å fortelle i film og tv-formatet! Det at markedet for film- og TV-drama er i stadig endring, for kreatører så vel som for finansiører, gjør at jeg ser på NFI som en spennende og utfordrende arbeidsplass. Jeg er klar for å bidra til videre utvikling, både innenfor institusjonen så vel som i valgene som tas for- og med bransjen, sier Cecilie Aspenes i en pressemelding fra NFI.

– Med den bakgrunnen jeg har, og de erfaringer jeg har gjort meg i bransjen, tror jeg at jeg kan tilføre mye verdifull kompetanse i stillingen som filmkonsulent. Særlig gjelder dette evnen til helhets tankegang, og det å se potensialet i et prosjekt på et tidlig stadium. I tillegg har jeg alltid vært opptatt av likestilling og mangfold, og jeg mener bestemt at dersom flere ulike stemmer skal få slippe til, så er vi nødt til å være bevisst holdningene våre til hvem sine historier som ansees å være viktige. Vi er nødt til å se på alle mennesker som likeverdige, og vi er også nødt til å ta sjansen på å satse på nye stemmer og aktører. Mangfold handler om autentisitet, og å gjenspeile det samfunnet vi lever i, sier hun.

Ny filmkonsulent i NFI

Ny filmkonsulent i NFI

Cecilie Aspenes blir ny filmkonsulent for fiksjon i Norsk filminstitutt.

Norsk filminstitutt har ansatt Cecilie Aspenes som ny filmkonsulent for fiksjon. Aspenes kommer fra jobben som produsent i Misofilm der hun nylig var aktuell med spillefilmversjonen av Alle utlendinger har lukka gardiner. Hun har også bakgrunn fra Fantefilm.

Aspenes er utdannet ved produsentlinja på Den norske filmskolen på Lillehammer, og har de siste 20 årene jobbet i den norske og nordiske filmbransjen, både med spillefilm og tv-serier. For Miso har hun også produsert NRK-serien Skitten snø og TV2-serien Heksejakt. Aspenes har bred bakgrunn fra flere felt i filmbransjen, og har tidligere jobbet både med distribusjon og markedsføring, casting, innkjøp og toppfinansiering av nordiske film- og tv-prosjekter. Den nye filmkonsulenten tiltrer etter planen i midten av april.

I NFI blir Aspenes en av fire filmkonsulenter som skal jobbe med fiksjonsfilm.

– Dette er en jobb jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på, og jeg er spent på å se hvilke historier både kjente og ukjente bransjeaktører der ute mener er viktige å fortelle i film og tv-formatet! Det at markedet for film- og TV-drama er i stadig endring, for kreatører så vel som for finansiører, gjør at jeg ser på NFI som en spennende og utfordrende arbeidsplass. Jeg er klar for å bidra til videre utvikling, både innenfor institusjonen så vel som i valgene som tas for- og med bransjen, sier Cecilie Aspenes i en pressemelding fra NFI.

– Med den bakgrunnen jeg har, og de erfaringer jeg har gjort meg i bransjen, tror jeg at jeg kan tilføre mye verdifull kompetanse i stillingen som filmkonsulent. Særlig gjelder dette evnen til helhets tankegang, og det å se potensialet i et prosjekt på et tidlig stadium. I tillegg har jeg alltid vært opptatt av likestilling og mangfold, og jeg mener bestemt at dersom flere ulike stemmer skal få slippe til, så er vi nødt til å være bevisst holdningene våre til hvem sine historier som ansees å være viktige. Vi er nødt til å se på alle mennesker som likeverdige, og vi er også nødt til å ta sjansen på å satse på nye stemmer og aktører. Mangfold handler om autentisitet, og å gjenspeile det samfunnet vi lever i, sier hun.

MENY