Kortfilmfestivalen tar «pandemi-festival» et skritt videre

Kortfilmfestivalen tar «pandemi-festival» et skritt videre

– Vi ønsker å ta pandemi-festival et skritt videre fra i fjor, forteller Cato Fossum om årets utgave av Kortfilmfestivalen. Til sommeren utvider festivalen tilbudet med lokale visninger, digital festival for alle og nettverksbygging for filmskapere i Grimstad.

Foto: Kortfilmfestivalen fra tiden før pandemien.

Den 44. utgaven av Kortfilmfestivalen går av stabelen 9. – 13. juni. Tross usikkerheten rundt smittesituasjonen planlegger Kortfilmfestivalen å gi publikum en ordentlig festivalfølelse og en etterlengtet mulighet til å samles i trygge rammer. Årets Kortfilmfestival arrangeres derfor som en tretrinnsrakett, forteller Cato Fossum, en av de programansvarlige, til Rushprint.

– Tanken med årets festival, som vi noe uformelt har kalt en tretrinnsrakett, er å ta pandemi-festival et skritt videre fra i fjor. Som en av de første større festivalene i Norge etablerte vi da en digital visningsplattform og laget heldigital festival. Både norske og internasjonale filmskapere hadde utbytte av den formen – ikke bare fordi det var den eneste plattformen til å nå ut med film, men fordi den ga et større publikum, over hele landet, mulighet til å se kortfilm. Flere har rapportert tilbake at de fikk flere tilbakemeldinger både fra vanlig publikum og bransjefolk – men at atmosfæren, den felles opplevelsen i kinosal og den faglige møteplassen i Grimstad var savnet. Det samme gjorde Grimstad kommune og filmmiljøet på Sørlandet. Det ønsker vi å få til i år.

I tett dialog med kommunen planlegger de en fortettet utgave av fysisk festival. Norske filmskapere i konkurranse blir inviterte til Grimstad, men annen deltakelse begrenses for å sikre smittevern.

– Programmet blir mindre omfattende i Grimstad, nesten reindyrket for filmskapere, med fysiske visninger av norsk kortfilm og kortdokumentar i konkurranse, fagsamtaler, verksteder og digitale møter med internasjonal bransje. Men vi planlegger også noen publikumsvisninger. Noen godbiter som vi kan gå ut med rett over påske. Det er trinn én.

«Grimstad vil alltid være festivalens hjerte»

De neste trinnene

Trinn to er at festivalen viderefører den digitale plattformen fra i fjor, og gjør filmene tilgjengelig fortløpende gjennom festivalperioden. Dette inkluderer spesialprogrammer og internasjonal kortfilm, og noen samtaler og fagseminarer fra Grimstad blir også strømmet. Trinn tre er etableringen av nettverk av lokale visningssteder og å bringe de norske konkurranseprogrammene ut til publikummere fra Kirkenes til Kristiansand.

– Ideen springer ut av spontane fysiske visninger fra 2020, der filmfolk i Oslo samlet seg i egen regi og strømmet det digitale programmet på fysiske og uformelle bakgårdsvisninger. Her ble det festivalstemning og en sosial møteplass. I år tar festivalen selv regi over disse visningene, og tilbyr dem til flere. Detaljene er ikke helt spikra, men rundt ti visningssteder får vise et utvalg av programmet i festivaluka – noen bolker live samtidig med visningene i Grimstad, andre bolker i «reprise» på andre tidspunkter. De selger egne billetter, klistrer plakater, får tilbud om å strømme samtaler – i det hele tatt skal de gjenskape festivalstemningen lokalt. Disse visningsstedene er tilknyttet noen av de mest vitale kort- og dokumentarmiljøene i Norge, som Cinemateket i Bergen, Kristiansand og Tromsø. KinoKino i Sandnes, Lillehammer kino samt Vega Scene og Barbosa Film i Oslo (sistnevnte var pionerer for dette i fjor). Nordligste visningssted blir Aurora kino i Kirkenes, noe vi er veldig stolte av.

Grimstad vil alltid være festivalens hjerte, understreker Fossum. Men fordi de ikke kan være sikre på at fullskala festival der er forsvarlig i år, vil de gi både bransje og vanlige kortfilm-entusiaster mulighet til å oppsøke lokale visningssteder for å få sin dose festivalstemning, og gi filmskaperne sjansen til å nå ut til et fysisk publikum.

– Så vil vi knytte visningsstedene sammen gjennom sosiale medier og gi folk mulighet til å interagere med oss i Grimstad. Samtidig som alle som er på hjemmekontor eller må jobbe, får sjansen til å se filmene digitalt i sin egen stue.

Kortfilmfestivalen tar «pandemi-festival» et skritt videre

Kortfilmfestivalen tar «pandemi-festival» et skritt videre

– Vi ønsker å ta pandemi-festival et skritt videre fra i fjor, forteller Cato Fossum om årets utgave av Kortfilmfestivalen. Til sommeren utvider festivalen tilbudet med lokale visninger, digital festival for alle og nettverksbygging for filmskapere i Grimstad.

Foto: Kortfilmfestivalen fra tiden før pandemien.

Den 44. utgaven av Kortfilmfestivalen går av stabelen 9. – 13. juni. Tross usikkerheten rundt smittesituasjonen planlegger Kortfilmfestivalen å gi publikum en ordentlig festivalfølelse og en etterlengtet mulighet til å samles i trygge rammer. Årets Kortfilmfestival arrangeres derfor som en tretrinnsrakett, forteller Cato Fossum, en av de programansvarlige, til Rushprint.

– Tanken med årets festival, som vi noe uformelt har kalt en tretrinnsrakett, er å ta pandemi-festival et skritt videre fra i fjor. Som en av de første større festivalene i Norge etablerte vi da en digital visningsplattform og laget heldigital festival. Både norske og internasjonale filmskapere hadde utbytte av den formen – ikke bare fordi det var den eneste plattformen til å nå ut med film, men fordi den ga et større publikum, over hele landet, mulighet til å se kortfilm. Flere har rapportert tilbake at de fikk flere tilbakemeldinger både fra vanlig publikum og bransjefolk – men at atmosfæren, den felles opplevelsen i kinosal og den faglige møteplassen i Grimstad var savnet. Det samme gjorde Grimstad kommune og filmmiljøet på Sørlandet. Det ønsker vi å få til i år.

I tett dialog med kommunen planlegger de en fortettet utgave av fysisk festival. Norske filmskapere i konkurranse blir inviterte til Grimstad, men annen deltakelse begrenses for å sikre smittevern.

– Programmet blir mindre omfattende i Grimstad, nesten reindyrket for filmskapere, med fysiske visninger av norsk kortfilm og kortdokumentar i konkurranse, fagsamtaler, verksteder og digitale møter med internasjonal bransje. Men vi planlegger også noen publikumsvisninger. Noen godbiter som vi kan gå ut med rett over påske. Det er trinn én.

«Grimstad vil alltid være festivalens hjerte»

De neste trinnene

Trinn to er at festivalen viderefører den digitale plattformen fra i fjor, og gjør filmene tilgjengelig fortløpende gjennom festivalperioden. Dette inkluderer spesialprogrammer og internasjonal kortfilm, og noen samtaler og fagseminarer fra Grimstad blir også strømmet. Trinn tre er etableringen av nettverk av lokale visningssteder og å bringe de norske konkurranseprogrammene ut til publikummere fra Kirkenes til Kristiansand.

– Ideen springer ut av spontane fysiske visninger fra 2020, der filmfolk i Oslo samlet seg i egen regi og strømmet det digitale programmet på fysiske og uformelle bakgårdsvisninger. Her ble det festivalstemning og en sosial møteplass. I år tar festivalen selv regi over disse visningene, og tilbyr dem til flere. Detaljene er ikke helt spikra, men rundt ti visningssteder får vise et utvalg av programmet i festivaluka – noen bolker live samtidig med visningene i Grimstad, andre bolker i «reprise» på andre tidspunkter. De selger egne billetter, klistrer plakater, får tilbud om å strømme samtaler – i det hele tatt skal de gjenskape festivalstemningen lokalt. Disse visningsstedene er tilknyttet noen av de mest vitale kort- og dokumentarmiljøene i Norge, som Cinemateket i Bergen, Kristiansand og Tromsø. KinoKino i Sandnes, Lillehammer kino samt Vega Scene og Barbosa Film i Oslo (sistnevnte var pionerer for dette i fjor). Nordligste visningssted blir Aurora kino i Kirkenes, noe vi er veldig stolte av.

Grimstad vil alltid være festivalens hjerte, understreker Fossum. Men fordi de ikke kan være sikre på at fullskala festival der er forsvarlig i år, vil de gi både bransje og vanlige kortfilm-entusiaster mulighet til å oppsøke lokale visningssteder for å få sin dose festivalstemning, og gi filmskaperne sjansen til å nå ut til et fysisk publikum.

– Så vil vi knytte visningsstedene sammen gjennom sosiale medier og gi folk mulighet til å interagere med oss i Grimstad. Samtidig som alle som er på hjemmekontor eller må jobbe, får sjansen til å se filmene digitalt i sin egen stue.

MENY