NFI ruster opp den filmkulturelle skolesekken

NFI ruster opp den filmkulturelle skolesekken

Norsk filminstitutt vil ruste opp Den kulturelle skolesekken. Årsaken er at kun 6% av arrangementene i DKS er filmarrangementer, forteller Julie Ova i NFI.

Foto fra Kulturtanken

Forrige uke valgte Norsk filminstitutt (NFI) å trekke forslaget om å legge ned Skolekino.no på ubestemt tid. Denne uken kom de med nyheten om at de ønsker å ruste opp et annet sentralt tiltak innen satsingen på film i norske skoler. NFI setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken (DKS) fra 2021.

DKS er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. «Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.»

Men så langt har filmen utgjort en for liten del av satsingen, forteller avdelingsdirektør Julie Ova i NFI til Rushprint.

– Hovedansvaret for innhold i DKS nå, også på filmområdet, ligger hos Kulturtanken som gir tilskudd til Fylkeskommunene, som igjen avgjør hva slags type innhold de ønsker å kjøpe for sine fylker. Her har det vist seg at bredden i det som tilbys fylkeskommunene har vært mindre på filmsiden enn fra de andre kulturuttrykkene. Det har vært påpekt, blant annet i forbindelse med en rapport som er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune, at det er behov for egne midler til utvikling av filmprosjekter i DKS.

Det er det NFI nå igjen åpner opp for å kunne gi tilskudd til. Disse tilskuddene vil komme i tillegg til det som gis fra Fylkeskommunene på dette området, og skal bidra til å styrke filmens posisjon i DKS generelt og sikre at det utvikles nok gode filmprosjekter spesielt.

– Tallet på den samlede satsingen på film i skolen er det nok litt vanskelig å anslå, avhengig av hva man regner med. Her er det nok Kulturtanken som disponerer mest midler gjennom DKS. Kulturtankens årsrapport viser at kun 6% av arrangementene i DKS er filmarrangementer. Og dette er altså bakgrunnen til at NFI nå ønsker å stimulere til at det utvikles flere filmtiltak som kan søke seg inn i DKS.

NFI ruster opp den filmkulturelle skolesekken

NFI ruster opp den filmkulturelle skolesekken

Norsk filminstitutt vil ruste opp Den kulturelle skolesekken. Årsaken er at kun 6% av arrangementene i DKS er filmarrangementer, forteller Julie Ova i NFI.

Foto fra Kulturtanken

Forrige uke valgte Norsk filminstitutt (NFI) å trekke forslaget om å legge ned Skolekino.no på ubestemt tid. Denne uken kom de med nyheten om at de ønsker å ruste opp et annet sentralt tiltak innen satsingen på film i norske skoler. NFI setter av en million kroner for tilskudd til utvikling av filmtiltak til Den kulturelle skolesekken (DKS) fra 2021.

DKS er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. «Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.»

Men så langt har filmen utgjort en for liten del av satsingen, forteller avdelingsdirektør Julie Ova i NFI til Rushprint.

– Hovedansvaret for innhold i DKS nå, også på filmområdet, ligger hos Kulturtanken som gir tilskudd til Fylkeskommunene, som igjen avgjør hva slags type innhold de ønsker å kjøpe for sine fylker. Her har det vist seg at bredden i det som tilbys fylkeskommunene har vært mindre på filmsiden enn fra de andre kulturuttrykkene. Det har vært påpekt, blant annet i forbindelse med en rapport som er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune, at det er behov for egne midler til utvikling av filmprosjekter i DKS.

Det er det NFI nå igjen åpner opp for å kunne gi tilskudd til. Disse tilskuddene vil komme i tillegg til det som gis fra Fylkeskommunene på dette området, og skal bidra til å styrke filmens posisjon i DKS generelt og sikre at det utvikles nok gode filmprosjekter spesielt.

– Tallet på den samlede satsingen på film i skolen er det nok litt vanskelig å anslå, avhengig av hva man regner med. Her er det nok Kulturtanken som disponerer mest midler gjennom DKS. Kulturtankens årsrapport viser at kun 6% av arrangementene i DKS er filmarrangementer. Og dette er altså bakgrunnen til at NFI nå ønsker å stimulere til at det utvikles flere filmtiltak som kan søke seg inn i DKS.

MENY