Webinar om bærekraftig filmproduksjon

Webinar om bærekraftig filmproduksjon

Østnorsk filmsenter inviterer til tre webinarer med tema «bærekraftig filmproduksjon», som retter seg mot filmskapere, filmarbeidere, finansiører, studenter og andre med interesse for feltet.

Vi er enige i at det er viktig å satse på bærekraftige filmproduksjoner. Men hva betyr det helt konkret? Og hva mer kan vi gjøre enn å skifte ut plastkopper med termosflasker? Det er blant spørsmålene som skal berøres under Østnorsk filmsenters webinar de neste ukene.

Webinarserien GRØNT FOKUS «skal øke forståelsen og bevisstheten omkring bærekraft i audiovisuelle produksjoner», heter det i omtalen. «I løpet av 3 korte (1 time) seminarer ønsker vi å gi grunnleggende basiskunnskap, lufte tanker om og fokusere på løsninger til økt miljøbevissthet i produksjonene.»

Blant de som medvirker med innlegg finner vi Tysklands mest anerkjente Green Manager Philip Gassmann, samt representanter for en rekke tyske fond og selskaper som har ligget langt framme i denne utviklingen. Et knippe norske bransjeprofiler deltar også, deriblant Ivar Køhn og Hilde Thoresen (NRK Drama), Leif Holst Jensen (Westerdals/Kristiania) og Are Syvertsen (HINN), for å nevne noen.

«Ressursbruk i film- og TV-produksjoner har stor effekt på mange relaterte bransjer. Forbruket skjer hovedsakelig innenfor transport, hotell, energi og catering. Endringer i bruksmønstre kan både føre til holdningsendringer, teknologiske innovasjoner og en positiv videreutvikling av service-sektorene. Bærekraft kommer i økende grad til å bli en avgjørende parameter i støttesystemer og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt», heter det videre i programteksten. «Det er flere måter å stimulere til mer klimavennlig filmproduksjon, og en av dem er når man skal gi økonomisk støtte til film. I flere europeiske land krever de allerede standarder og/eller belønner klimavennlig filmproduksjon gjennom ulike støtteordninger.»

Dato:
Webinar 1: 1. oktober kl 10-11
Webinar 2: 8. oktober kl 10-11
Webinar 3: 15. oktober kl 10-11

Deltakelsen i webinarene er gratis. Programmet oppdateres fortløpende. For å delta i webinarene, registrer deg her.


PROGRAM

Webinar 1: 1. oktober 2020 kl 10-11 – HVORDAN LYKKES MED BÆREKRAFT I FILM?

Vi er enige i at det er viktig å satse på bærekraftige filmproduksjoner. Men hva betyr det helt konkret? Og hva mer kan vi gjøre enn å skifte ut plastkopper med termosflasker? Tysklands mest anerkjente Green Manager Philip Gassmann gir oss innblikk i de ulike områdene vi blir nødt å tenke oss om på. En konkret case skal vise oss hvordan vi allerede tidlig i prosessen har mulighet til å påvirke filmens miljøavtrykk positivt.

Innledere: Philip Gassmann (Produsent og green manager, D): How to start with Green Filming?
Josefine Madsen (Jordnær Creative, DK): Case studie

Webinar 1 foregår på engelsk

Webinar 2: 8. oktober 2020 kl 10-11 – EN BÆREKRAFTIG STRATEGI

Nasjonale og internasjonale filminstitusjoner har gjort seg tanker om hvordan man på best måte kan igangsette tiltak innafor bærekraft og miljøvern i filmbransjen. Kan en nasjonal sertifiseringsordning stimulere filmbransjen til handling? Finnes det insentiver til bærekraftig produksjon? Hvilke perspektiver har TV-kanalene? Vil miljøvennlig filmproduksjon kunne påvirke «funding tourism», og vil det kanskje bli vanskeligere å skaffe midler til co-produksjoner?

Innledere:
Ivar Køhn og Hilde Thoresen (NRK): TV kanalens strategi
TBA (VIRKE Produsentforening): En grønn fremtid for norske produsenter
Christiane Dopp (Filmcommission Hamburg/ Schleswig-Holstein): The Green Shooting Card as incentive for the film industry
Fabian Linder (ARD): German TV broadcasters’strategy
Ronny Fritsche (Film i Väst): The use of an Environmental Strategist
flere TBA

Webinar 3: 15. oktober 2020 kl 10-11 – DEN NYE GENERASJONEN: utdanningsinstitusjoner og nettverk i søkelyset

De siste årene har vårt sosiokulturelle liv endret seg drastisk, og både studenter og utdanningsinstitusjoner ønsker å jobbe mer bærekraftig. Hva krever studentene og den unge generasjonen filmskapere? Hvordan legger institusjonene til rette?
Videre presenteres prosjektet VIPROS, et samarbeidsprosjekt mellom ulike medie-aktører, universiteter og fagområder på tvers av Europa. VIPROS går ut på å revolusjonære studiobruk og samtidig spare miljøet. Vi blir kjent med norske og nordiske nettverk, og får presentert den første europeiske karbonkalkulatoren.

Innledere:
Are Syvertsen (HINN): Den norske filmskolens strategi for bærekraft
Leif Holst Jensen (Westerdahls): Bærekraft og skaperkraft
Jeppe Wowk (produsent, tidligere student på Dnf) + Camilla Lüders Weile (PD student ved Dnf): Hvilke krav stiller den nye generasjonen?
Troels Linde (HINN): Presentasjon av prosjektet VIPROS
Mads Astrup Rønning (Babusjka): Green Producers Club
TBA (Nordic Eco Media Alliance): En ny nordisk allianse
Tim Wagendorp (Flanders Audiovisual Fund / Green Screen) og Luz Molina (Promálaga): EURECA – en paneuropeisk carbonkalkulator

Påmelding til GRØNT FOKUS

Webinar om bærekraftig filmproduksjon

Webinar om bærekraftig filmproduksjon

Østnorsk filmsenter inviterer til tre webinarer med tema «bærekraftig filmproduksjon», som retter seg mot filmskapere, filmarbeidere, finansiører, studenter og andre med interesse for feltet.

Vi er enige i at det er viktig å satse på bærekraftige filmproduksjoner. Men hva betyr det helt konkret? Og hva mer kan vi gjøre enn å skifte ut plastkopper med termosflasker? Det er blant spørsmålene som skal berøres under Østnorsk filmsenters webinar de neste ukene.

Webinarserien GRØNT FOKUS «skal øke forståelsen og bevisstheten omkring bærekraft i audiovisuelle produksjoner», heter det i omtalen. «I løpet av 3 korte (1 time) seminarer ønsker vi å gi grunnleggende basiskunnskap, lufte tanker om og fokusere på løsninger til økt miljøbevissthet i produksjonene.»

Blant de som medvirker med innlegg finner vi Tysklands mest anerkjente Green Manager Philip Gassmann, samt representanter for en rekke tyske fond og selskaper som har ligget langt framme i denne utviklingen. Et knippe norske bransjeprofiler deltar også, deriblant Ivar Køhn og Hilde Thoresen (NRK Drama), Leif Holst Jensen (Westerdals/Kristiania) og Are Syvertsen (HINN), for å nevne noen.

«Ressursbruk i film- og TV-produksjoner har stor effekt på mange relaterte bransjer. Forbruket skjer hovedsakelig innenfor transport, hotell, energi og catering. Endringer i bruksmønstre kan både føre til holdningsendringer, teknologiske innovasjoner og en positiv videreutvikling av service-sektorene. Bærekraft kommer i økende grad til å bli en avgjørende parameter i støttesystemer og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt», heter det videre i programteksten. «Det er flere måter å stimulere til mer klimavennlig filmproduksjon, og en av dem er når man skal gi økonomisk støtte til film. I flere europeiske land krever de allerede standarder og/eller belønner klimavennlig filmproduksjon gjennom ulike støtteordninger.»

Dato:
Webinar 1: 1. oktober kl 10-11
Webinar 2: 8. oktober kl 10-11
Webinar 3: 15. oktober kl 10-11

Deltakelsen i webinarene er gratis. Programmet oppdateres fortløpende. For å delta i webinarene, registrer deg her.


PROGRAM

Webinar 1: 1. oktober 2020 kl 10-11 – HVORDAN LYKKES MED BÆREKRAFT I FILM?

Vi er enige i at det er viktig å satse på bærekraftige filmproduksjoner. Men hva betyr det helt konkret? Og hva mer kan vi gjøre enn å skifte ut plastkopper med termosflasker? Tysklands mest anerkjente Green Manager Philip Gassmann gir oss innblikk i de ulike områdene vi blir nødt å tenke oss om på. En konkret case skal vise oss hvordan vi allerede tidlig i prosessen har mulighet til å påvirke filmens miljøavtrykk positivt.

Innledere: Philip Gassmann (Produsent og green manager, D): How to start with Green Filming?
Josefine Madsen (Jordnær Creative, DK): Case studie

Webinar 1 foregår på engelsk

Webinar 2: 8. oktober 2020 kl 10-11 – EN BÆREKRAFTIG STRATEGI

Nasjonale og internasjonale filminstitusjoner har gjort seg tanker om hvordan man på best måte kan igangsette tiltak innafor bærekraft og miljøvern i filmbransjen. Kan en nasjonal sertifiseringsordning stimulere filmbransjen til handling? Finnes det insentiver til bærekraftig produksjon? Hvilke perspektiver har TV-kanalene? Vil miljøvennlig filmproduksjon kunne påvirke «funding tourism», og vil det kanskje bli vanskeligere å skaffe midler til co-produksjoner?

Innledere:
Ivar Køhn og Hilde Thoresen (NRK): TV kanalens strategi
TBA (VIRKE Produsentforening): En grønn fremtid for norske produsenter
Christiane Dopp (Filmcommission Hamburg/ Schleswig-Holstein): The Green Shooting Card as incentive for the film industry
Fabian Linder (ARD): German TV broadcasters’strategy
Ronny Fritsche (Film i Väst): The use of an Environmental Strategist
flere TBA

Webinar 3: 15. oktober 2020 kl 10-11 – DEN NYE GENERASJONEN: utdanningsinstitusjoner og nettverk i søkelyset

De siste årene har vårt sosiokulturelle liv endret seg drastisk, og både studenter og utdanningsinstitusjoner ønsker å jobbe mer bærekraftig. Hva krever studentene og den unge generasjonen filmskapere? Hvordan legger institusjonene til rette?
Videre presenteres prosjektet VIPROS, et samarbeidsprosjekt mellom ulike medie-aktører, universiteter og fagområder på tvers av Europa. VIPROS går ut på å revolusjonære studiobruk og samtidig spare miljøet. Vi blir kjent med norske og nordiske nettverk, og får presentert den første europeiske karbonkalkulatoren.

Innledere:
Are Syvertsen (HINN): Den norske filmskolens strategi for bærekraft
Leif Holst Jensen (Westerdahls): Bærekraft og skaperkraft
Jeppe Wowk (produsent, tidligere student på Dnf) + Camilla Lüders Weile (PD student ved Dnf): Hvilke krav stiller den nye generasjonen?
Troels Linde (HINN): Presentasjon av prosjektet VIPROS
Mads Astrup Rønning (Babusjka): Green Producers Club
TBA (Nordic Eco Media Alliance): En ny nordisk allianse
Tim Wagendorp (Flanders Audiovisual Fund / Green Screen) og Luz Molina (Promálaga): EURECA – en paneuropeisk carbonkalkulator

Påmelding til GRØNT FOKUS

MENY