Bransjerådet og NRK med webinar om smittevern

Bransjerådet og NRK med webinar om smittevern

Bransjerådet for film og NRK har utviklet et webinar for å gi grunnleggende kompetanse for å ivareta smittevernarbeidet ved film- og tv-produksjoner.

Webinaret er utviklet og gjennomføres av Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen og NRK, i samråd med Norsk skuespillerforbund, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. Det er også støttet av Norsk filminstitutt, TV 2 og Discovery.

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne gjøre rede for gjeldende lover og reguleringer på smittevernområdet, heter det i beskrivelsen av det. «Herunder retningslinjer og veileder utarbeidet av bransjerådet for audiovisuelle produksjoner og NRKs veileder.»

På webinaret 3.juni vil du lære følgende:

Gjøre risikoanalyser på smittevern

Sette opp tiltaksplaner som gir et akseptabelt risikonivå mot smitte

Samarbeide med produksjonsledelsen, HMS-leder, verneombud og tillitsvalgte rundt tilpassing, implementering og overvåkning av gjennomføringen av rutinene knyttet til smittevern

«Ved å bruke erfarne bransjeaktører i utviklingen og gjennomføringen av webinaret vil innholdet få høy relevans for deltakerne. Ved å fokusere på konkrete utfordringer i vår bransje, vil samtidig muligheten for å sette teori ut i praksis være stor», heter det videre.

På kurset møter du:

Kristian Vetlesen (Bedriftslege, stamina og helse)

Tove Aabakken (HMS-leder, NRK)

Oda Jenssen (Prod.leder, Jordbrukerne / Rubicon)

Stein Kvae (Produsent, Paradox)

Magnus Waal (Innspillingsleder, NFF)

Cecilie Mosli (Regissør, NFR)

Iselin Shumba (Skuespiller, Norsk Skuespillerforbund)

Jostein Brå Oksavik (Prosjektleder, NFF)

Kurset retter seg mot fagarbeidere med grunnleggende kjennskap til film og tv-produksjon (Påmelding her). Ønsker du dokumentert HMS-kompetanse for film og tv-bransjen kan du melde deg på NFFs eget webinar som starter torsdag 4. juni (Les mer om det her)

Bransjerådet og NRK med webinar om smittevern

Bransjerådet og NRK med webinar om smittevern

Bransjerådet for film og NRK har utviklet et webinar for å gi grunnleggende kompetanse for å ivareta smittevernarbeidet ved film- og tv-produksjoner.

Webinaret er utviklet og gjennomføres av Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen og NRK, i samråd med Norsk skuespillerforbund, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. Det er også støttet av Norsk filminstitutt, TV 2 og Discovery.

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne gjøre rede for gjeldende lover og reguleringer på smittevernområdet, heter det i beskrivelsen av det. «Herunder retningslinjer og veileder utarbeidet av bransjerådet for audiovisuelle produksjoner og NRKs veileder.»

På webinaret 3.juni vil du lære følgende:

Gjøre risikoanalyser på smittevern

Sette opp tiltaksplaner som gir et akseptabelt risikonivå mot smitte

Samarbeide med produksjonsledelsen, HMS-leder, verneombud og tillitsvalgte rundt tilpassing, implementering og overvåkning av gjennomføringen av rutinene knyttet til smittevern

«Ved å bruke erfarne bransjeaktører i utviklingen og gjennomføringen av webinaret vil innholdet få høy relevans for deltakerne. Ved å fokusere på konkrete utfordringer i vår bransje, vil samtidig muligheten for å sette teori ut i praksis være stor», heter det videre.

På kurset møter du:

Kristian Vetlesen (Bedriftslege, stamina og helse)

Tove Aabakken (HMS-leder, NRK)

Oda Jenssen (Prod.leder, Jordbrukerne / Rubicon)

Stein Kvae (Produsent, Paradox)

Magnus Waal (Innspillingsleder, NFF)

Cecilie Mosli (Regissør, NFR)

Iselin Shumba (Skuespiller, Norsk Skuespillerforbund)

Jostein Brå Oksavik (Prosjektleder, NFF)

Kurset retter seg mot fagarbeidere med grunnleggende kjennskap til film og tv-produksjon (Påmelding her). Ønsker du dokumentert HMS-kompetanse for film og tv-bransjen kan du melde deg på NFFs eget webinar som starter torsdag 4. juni (Les mer om det her)

MENY