Aksjon for en mer rettferdig kompensasjonsordning

Aksjon for en mer rettferdig kompensasjonsordning

Norske filmregissører går i dag sammen med Kunstnernettverket om en aksjon for en bedring av NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende.

Aksjonen som Norske filmregissører (NFR) gjennomfører i samarbeid med Arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, finner i sted fra kl 12 til 14 i dag. Det er en en digital aksjon, forteller leder i NFR, Marianne Kleven, som innebærer mail fra potensielt alle Kunstnernettverkets medlemmer (19 organisasjoner med tilsammen 29 000 medlemmer) til tre departementer og komiteer på Stortinget, samt en kampanje på sosiale medier.

Her kan du lese hele brevet fra aksjonsgruppa:

«Kjære Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen!

Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.

Regjeringen svekket 24. april, med støtte fra Stortinget, kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende uten å sjekke konsekvensene med kunst- og kulturorganisasjonene.

Forskriften ble endret til å kun beregne inntekt fra 2019 fordi NAV ikke kunne rigge en automatisert ordning som inkluderte 2017 og 2018.

Dette vil medføre at NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende blir mer som et lotteri. Noen vil vinne i NAVs lotto fordi de kan dokumentere god inntekt akkurat i 2019, mens den som hadde god inntekt i 2017 eller 2018, men svært liten inntekt i 2019, blir store tapere.

Kunst- og kulturarbeidere er allerede en lavlønnet gruppe og nå straffes frilansere og selvstendig næringsdrivende ekstra hardt. Dette er et tillitsbrudd fra alle partier og spesielt regjeringen som lovet i starten av koronakrisen å komme også selvstendig næringsdrivende og frilansere til unnsetning.

Vi krever rettferdig kompensasjon basert på 3-års inntekt, fremfor lav eller ingen utbetaling basert på kun 2019.»

Aksjon for en mer rettferdig kompensasjonsordning

Aksjon for en mer rettferdig kompensasjonsordning

Norske filmregissører går i dag sammen med Kunstnernettverket om en aksjon for en bedring av NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende.

Aksjonen som Norske filmregissører (NFR) gjennomfører i samarbeid med Arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, finner i sted fra kl 12 til 14 i dag. Det er en en digital aksjon, forteller leder i NFR, Marianne Kleven, som innebærer mail fra potensielt alle Kunstnernettverkets medlemmer (19 organisasjoner med tilsammen 29 000 medlemmer) til tre departementer og komiteer på Stortinget, samt en kampanje på sosiale medier.

Her kan du lese hele brevet fra aksjonsgruppa:

«Kjære Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen!

Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.

Regjeringen svekket 24. april, med støtte fra Stortinget, kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende uten å sjekke konsekvensene med kunst- og kulturorganisasjonene.

Forskriften ble endret til å kun beregne inntekt fra 2019 fordi NAV ikke kunne rigge en automatisert ordning som inkluderte 2017 og 2018.

Dette vil medføre at NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende blir mer som et lotteri. Noen vil vinne i NAVs lotto fordi de kan dokumentere god inntekt akkurat i 2019, mens den som hadde god inntekt i 2017 eller 2018, men svært liten inntekt i 2019, blir store tapere.

Kunst- og kulturarbeidere er allerede en lavlønnet gruppe og nå straffes frilansere og selvstendig næringsdrivende ekstra hardt. Dette er et tillitsbrudd fra alle partier og spesielt regjeringen som lovet i starten av koronakrisen å komme også selvstendig næringsdrivende og frilansere til unnsetning.

Vi krever rettferdig kompensasjon basert på 3-års inntekt, fremfor lav eller ingen utbetaling basert på kun 2019.»

MENY