KUD med 300 ekstra millioner til kultur i mars og april

KUD med 300 ekstra millioner til kultur i mars og april

Kulturdepartementet bevilger 300 millioner kroner til å kompensere for tapte billettinntekter for kultursektoren i månedene mars-april. Det kan komme flere tiltakspakker om situasjonen vedvarer som følge av korona-epidemien.

Foto: Vil kinoene kunne reddes av den nye tiltakspakken for kulturlivet?

Kulturdepartementet presenterte idag en tiltakspakke for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset, melder Aftenposten.

Kompensasjon for kultursektoren anslås å utgjøre 300 millioner kroner for perioden mars og april. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 millioner kroner i samme periode.

 – Jeg har vært særlig bekymret for kultursektoren, for den er i utgangspunktet svakere stilt. Det er den sektoren med flest selvstendig næringsdrivende og frilansere. Over 80 prosent har ikke fast ansettelse, og går i realiteten fra ett oppdrag til et annet, sier kulturminister Abid Raja til VG.

Han får støtte fra Høyres Kristin Ørmen Johnsen, som leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget:

– Kulturbransjen er sårbar, og støtte til de som avlyser arrangementer vil bidra til at vi har en levende bransje når dette er over. Uten et aktivt kulturliv blir vi en fattig nasjon, sier hun.

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, melder KUD i en pressemelding. For å kunne oppnå kompensasjon legger Kulturdepartementet til at arrangører må kunne dokumentere tapene. I søknaden må det legges med budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon knyttet til arrangementet legges ved søknaden. Søker bør videre dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring eller avtaleklausuler.

Offentlige virksomheter eller selskaper, hvor hoveddelen av inntektene består av offentlig driftstilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningen, heter det fra departementet. Arrangementer med færre enn 50 deltagere bør heller ikke omfattes av ordningen.

Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år. KUD skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis den nåværende situasjonen skulle vedvare.

Bransjeorganisasjonen Virke er imidlertid ikke fornøyd med krisepakken, melder Aftenposten. Ifølge Virkes egne beregninger vil tapet trolig være minst 930 millioner kroner i perioden.

– Vi er veldig skuffet over at departementene ikke tar dette på alvor. Forslaget til krisepakke er langt fra godt nok, sier Rhiannon H. Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

Les mer her

KUD med 300 ekstra millioner til kultur i mars og april

KUD med 300 ekstra millioner til kultur i mars og april

Kulturdepartementet bevilger 300 millioner kroner til å kompensere for tapte billettinntekter for kultursektoren i månedene mars-april. Det kan komme flere tiltakspakker om situasjonen vedvarer som følge av korona-epidemien.

Foto: Vil kinoene kunne reddes av den nye tiltakspakken for kulturlivet?

Kulturdepartementet presenterte idag en tiltakspakke for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltageravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset, melder Aftenposten.

Kompensasjon for kultursektoren anslås å utgjøre 300 millioner kroner for perioden mars og april. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 millioner kroner i samme periode.

 – Jeg har vært særlig bekymret for kultursektoren, for den er i utgangspunktet svakere stilt. Det er den sektoren med flest selvstendig næringsdrivende og frilansere. Over 80 prosent har ikke fast ansettelse, og går i realiteten fra ett oppdrag til et annet, sier kulturminister Abid Raja til VG.

Han får støtte fra Høyres Kristin Ørmen Johnsen, som leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget:

– Kulturbransjen er sårbar, og støtte til de som avlyser arrangementer vil bidra til at vi har en levende bransje når dette er over. Uten et aktivt kulturliv blir vi en fattig nasjon, sier hun.

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, melder KUD i en pressemelding. For å kunne oppnå kompensasjon legger Kulturdepartementet til at arrangører må kunne dokumentere tapene. I søknaden må det legges med budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon knyttet til arrangementet legges ved søknaden. Søker bør videre dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring eller avtaleklausuler.

Offentlige virksomheter eller selskaper, hvor hoveddelen av inntektene består av offentlig driftstilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningen, heter det fra departementet. Arrangementer med færre enn 50 deltagere bør heller ikke omfattes av ordningen.

Pengene skal i første omgang dekke perioden 5. mars til ut april i år. KUD skriver i sin pressemelding at det kan komme mer penger hvis den nåværende situasjonen skulle vedvare.

Bransjeorganisasjonen Virke er imidlertid ikke fornøyd med krisepakken, melder Aftenposten. Ifølge Virkes egne beregninger vil tapet trolig være minst 930 millioner kroner i perioden.

– Vi er veldig skuffet over at departementene ikke tar dette på alvor. Forslaget til krisepakke er langt fra godt nok, sier Rhiannon H. Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

Les mer her

MENY