AP krever filmpolitisk avklaring fra regjeringen

AP krever filmpolitisk avklaring fra regjeringen

Anette Trettebergstuen (AP) krever klargjøring fra Kultur- og likestillingsministeren om hvor regjeringen står i spørsmålet om medfinansieringsplikt og internasjonale aktørers tilgang på norske støtteordninger.

Foto: Skei Grande og Trettebergstuen i debatt på åpningskonferansen på TIFF

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen har stilt to skriftlige spørsmål til kulturministeren i Stortinget. Ministeren har på sin side fem virkedager på å gi et svar. Om hun fortsatt sitter som kulturminister om noen dager, er ikke godt å si (Siste nyhet: Venstres Abid Raja overtar som kulturminister).

Det første spørsmålet er: «Hva vil statsråden nå gjøre for å sikre at forskriftene endres slik at vi sikrer at ikke internasjonale aktører med eierskap til rettighetene til norske produksjoner vil kvalifisere til støtte fra filmfondet?»

Bakgrunnen for spørsmålet: «I en fersk sak fra Medieklagenemnda (sak 2018/485) der Rubicon påklaget NFI sitt vedtak om å trekke tilbake produksjonsstøtte på 9,5 mill.kr til serien Beforeigners, da det viste seg etter innvilgelse av søknad om tilskudd at Rubicon hadde overdratt rettighetene for serien til HBO. Medieklagenemnden kom til at NFI sitt vedtak om tilbaketrekning av støtte måtte oppheves, da de mente forskriften har blitt uklart tolket av NFI. Det er liten tvil om at det fra lovgivers side aldri har vært intensjonen at det skal gis støtte fra filmfondet til norske produksjoner der eierskapet til rettighetene ligger på hendene til utenlandske strømmeselskaper.»

Det andre spørsmålet er: «Hvorfor følger ikke regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak, samt bransjens egne ønsker, og utreder ulike modeller for medfinansieringsplikt?»

Bakgrunnen for spørsmålet: «Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at den snarlig vil sende på høring et forslag om medfinansieringsplikt for de internasjonale strømmetjenestene. Stortinget ba første gang i 2015 gjennom et anmodningsvedtak regjeringen utrede ulike modeller for en slik medfinansieringsplikt, for så å gjenta vedtaket i 2016 og 2018. Noen slik utredning av ulike alternativer har ikke blitt forelagt Stortinget. Regjeringen varsler nå at den skal sende på høring en modell med investeringsplikt, altså at strømmetjenestene skal investere i selvvalgte prosjekter med norsk innhold. Den norske filmbransjen selv har tatt til ordet for en avgift, slik at pengene går inn i filmfondet og således fordeles etter norske filmpolitiske kriterier. Av andre modeller kan den Belgiske nevnes, som har en kombinasjon av avgift og investeringsplikt. Nettopp på grunn av at ulike europeiske land har valgt ulike løsninger for medfinansiering, og det er fordeler og ulemper knyttet til de ulike modellene, ønsker Stortinget en utredning av de ulike modellene.»

Kilde: Stortinget

AP krever filmpolitisk avklaring fra regjeringen

AP krever filmpolitisk avklaring fra regjeringen

Anette Trettebergstuen (AP) krever klargjøring fra Kultur- og likestillingsministeren om hvor regjeringen står i spørsmålet om medfinansieringsplikt og internasjonale aktørers tilgang på norske støtteordninger.

Foto: Skei Grande og Trettebergstuen i debatt på åpningskonferansen på TIFF

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen har stilt to skriftlige spørsmål til kulturministeren i Stortinget. Ministeren har på sin side fem virkedager på å gi et svar. Om hun fortsatt sitter som kulturminister om noen dager, er ikke godt å si (Siste nyhet: Venstres Abid Raja overtar som kulturminister).

Det første spørsmålet er: «Hva vil statsråden nå gjøre for å sikre at forskriftene endres slik at vi sikrer at ikke internasjonale aktører med eierskap til rettighetene til norske produksjoner vil kvalifisere til støtte fra filmfondet?»

Bakgrunnen for spørsmålet: «I en fersk sak fra Medieklagenemnda (sak 2018/485) der Rubicon påklaget NFI sitt vedtak om å trekke tilbake produksjonsstøtte på 9,5 mill.kr til serien Beforeigners, da det viste seg etter innvilgelse av søknad om tilskudd at Rubicon hadde overdratt rettighetene for serien til HBO. Medieklagenemnden kom til at NFI sitt vedtak om tilbaketrekning av støtte måtte oppheves, da de mente forskriften har blitt uklart tolket av NFI. Det er liten tvil om at det fra lovgivers side aldri har vært intensjonen at det skal gis støtte fra filmfondet til norske produksjoner der eierskapet til rettighetene ligger på hendene til utenlandske strømmeselskaper.»

Det andre spørsmålet er: «Hvorfor følger ikke regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak, samt bransjens egne ønsker, og utreder ulike modeller for medfinansieringsplikt?»

Bakgrunnen for spørsmålet: «Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet varslet at den snarlig vil sende på høring et forslag om medfinansieringsplikt for de internasjonale strømmetjenestene. Stortinget ba første gang i 2015 gjennom et anmodningsvedtak regjeringen utrede ulike modeller for en slik medfinansieringsplikt, for så å gjenta vedtaket i 2016 og 2018. Noen slik utredning av ulike alternativer har ikke blitt forelagt Stortinget. Regjeringen varsler nå at den skal sende på høring en modell med investeringsplikt, altså at strømmetjenestene skal investere i selvvalgte prosjekter med norsk innhold. Den norske filmbransjen selv har tatt til ordet for en avgift, slik at pengene går inn i filmfondet og således fordeles etter norske filmpolitiske kriterier. Av andre modeller kan den Belgiske nevnes, som har en kombinasjon av avgift og investeringsplikt. Nettopp på grunn av at ulike europeiske land har valgt ulike løsninger for medfinansiering, og det er fordeler og ulemper knyttet til de ulike modellene, ønsker Stortinget en utredning av de ulike modellene.»

Kilde: Stortinget

MENY