Opprop for Nordland kunst- og filmhøgskole 

Opprop for Nordland kunst- og filmhøgskole 

Nordland kunst- og filmhøgskole har vært leverandør av mange talenter i norsk film og kunstliv. Nå står utdanningen i fare.

Foto fra NKFS

Tidligere i høst ble studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole gjort oppmerksomme på Nordland fylkesråds forslag om å avvikle finansieringen av institusjonen. Studenter som allerede er tatt opp ved utdanningen vil få fullføre sitt løp, men en ny støtteordning er nødvendig for videre drift av høgskolen. Om ikke dette skjer vil utdanningen vår opphøre, heter det i et opprop fra studenter, ansatte og lærekrefter tilknyttet utdanningen.

”Nordland kunst- og filmhøgskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelor-utdannelse i Bevegelige Bilder, en utdannelse som krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Vi er en skole der studentene ikke blir utdannet i en spesifikk rolle (som regi, klipper, produsent etc), hvor utdanningen har fokus på studentenes individuelle praksis, med et klart mål om at de skal kunne stå som selvstendige filmskapere etter endt utdannelse. I et samfunn som stadig blir mer mediert, tar studiet utgangspunkt i metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig”, skriver de i oppropet.

”I situasjonen vi befinner oss i nå, ber vi om støtte både lokalt, regionalt og internasjonalt for å løfte fram verdien av den unike kunstutdanningen i Kabelvåg, Lofoten. NKFS skal være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet vi agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre status quo. Vi setter stor pris på om du/dere ønsker å spre ordet og bidra med en underskrift i oppropet mot nedleggelse av bachelorutdanningen i bevegelige bilder ved NKFS. Eventuelle støtteerklæring mottas med stor takk”.

Du kan lese hele oppropet og eventuelt støtte opp om det her.

Les også vårt intervju om utdanningen med rektor Katja Eyde Jacobsen: – Vi trenger nye samtaler om filmen

Opprop for Nordland kunst- og filmhøgskole 

Opprop for Nordland kunst- og filmhøgskole 

Nordland kunst- og filmhøgskole har vært leverandør av mange talenter i norsk film og kunstliv. Nå står utdanningen i fare.

Foto fra NKFS

Tidligere i høst ble studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole gjort oppmerksomme på Nordland fylkesråds forslag om å avvikle finansieringen av institusjonen. Studenter som allerede er tatt opp ved utdanningen vil få fullføre sitt løp, men en ny støtteordning er nødvendig for videre drift av høgskolen. Om ikke dette skjer vil utdanningen vår opphøre, heter det i et opprop fra studenter, ansatte og lærekrefter tilknyttet utdanningen.

”Nordland kunst- og filmhøgskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelor-utdannelse i Bevegelige Bilder, en utdannelse som krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Vi er en skole der studentene ikke blir utdannet i en spesifikk rolle (som regi, klipper, produsent etc), hvor utdanningen har fokus på studentenes individuelle praksis, med et klart mål om at de skal kunne stå som selvstendige filmskapere etter endt utdannelse. I et samfunn som stadig blir mer mediert, tar studiet utgangspunkt i metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig”, skriver de i oppropet.

”I situasjonen vi befinner oss i nå, ber vi om støtte både lokalt, regionalt og internasjonalt for å løfte fram verdien av den unike kunstutdanningen i Kabelvåg, Lofoten. NKFS skal være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet vi agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre status quo. Vi setter stor pris på om du/dere ønsker å spre ordet og bidra med en underskrift i oppropet mot nedleggelse av bachelorutdanningen i bevegelige bilder ved NKFS. Eventuelle støtteerklæring mottas med stor takk”.

Du kan lese hele oppropet og eventuelt støtte opp om det her.

Les også vårt intervju om utdanningen med rektor Katja Eyde Jacobsen: – Vi trenger nye samtaler om filmen

MENY