Norsk filmforbund innleder jakten på ny leder

Norsk filmforbund innleder jakten på ny leder

Sverre Pedersen takker av i rollen som forbundsleder i Norsk filmforbund. Nå begynner jakten på hans etterfølger som skal fylle en av film- og tv-bransjens viktigste lederposisjoner.

Foto: «Vaktbikkja» må for første gang på snart to tiår lete etter ny leder.

Norsk filmforbund (NFF) er fagforeningen for norske film- og tv-arbeidere. Den er den største organisasjonen i bransjen med over 1100 medlemmer. Foran årsmøtet for to uker siden hadde Sverre Pedersen allerede tidligere på høsten varslet sin avgang som forbundsleder – etter snart to tiår i jobben.

Thor Lønning Aarrestad vil fungere som ny styreleder av forbundet fram mot ekstraordinært styremøte i mars da NFF vil finne Pedersens etterfølger. Fram til da vil Pedersen fylle en 20 prosent stilling som forbundsleder der han kun skal jobbe på politisk nivå (han gikk i høst over i en ny jobb som kampanjeleder i Freemuse – en internasjonal organisasjon som jobber for forfulgte kunstnere).

Lønning Arrestad er filmfotograf, utdannet fra NISS og Nordic School of Photography, og har blant annet jobbet med rettighetsspørsmål i Gramo, med bilaterale avtaler og utveksling av radiopenger mellom land. Han kan fortelle at NFF-styret nå ønsker å samle all virksomheten til NFF under samme paraply. Det ingen tvil om at forbundet har hatt vekstsmerter, etter hvert som produksjonsvolumet, anført av dramaboomen, har eksplodert.

– Bransjen gjennomgår enorme endringer, særlig med strømmegigantene og internasjonalt eierskap av norske produksjoner og selskaper. Men vi har gjennom vår forbundsadvokat fått til gode avtaler med både Netflix og HBO, og er trygge på at her er vi godt rustet i tiden framover. Men vi kunne åpenbart hatt bruk for enda flere medarbeidere, det har vært et stort arbeidspress. Forbundslederen har i perioder jobbet langt mer enn stillingen tilsa. Arbeidsmengden er stor, det er utfordrende å rekke over alt. Men vi har stor tro på at en evaluering av organisasjonen vil bidra til at vi kan få enda mer ut av de ressursene vi har til rådighet.

Filmforbundet har vært gjennom noen utfordrende år, med streik og langvarig konflikt med NRK. Lønning Aarrestad tror ikke den delen av arbeidet til NFF nødvendigvis blir noe mer harmonisk. Det er mange kampsaker framover.

– Rettighetskamper og tariff-forhandlinger hører naturlig til det vi skal holde på med, så det vil være et visst konfliktnivå nå og da. Det er derfor vi er her for medlemmene. Men nettopp fordi medlemmene er avhengig av et sterkt og vitalt forbund, er profesjonalisering av driften så viktig. Vi er ikke bare en fagorganisasjon, men vi forvalter også opphavsrettigheter og fordeler vederlag for bruk av åndsverk til både organiserte og uorganiserte. Disse vederlagene til fordeling forvaltes gjennom Filmforbundets Organisasjon For Rettighetsforvaltning (F©R).

Lønning Arrestad blir altså styreleder fram til ekstraordinært styremøte i mars, mens Pedersen skal jobbe politisk på deltid. Sistnevntes øvrige arbeidsoppgaver må styret og forbundet se hvordan de skal jobbe for å fylle. Målet er å finne en mer effektiv modell for hvordan styreleder, forbundsleder og daglig leder skal virke sammen, forteller Lønning Arrestad. Det er nedsatt en vedtektskomité der styret, forbundskontoret og eventuelle eksterne aktører som blir bedt om å komme med råd, vil definere tydeligere de ulike rollene.

Det er ingen liten jobb å følge i Pedersens fotspor. Han har i nær to tiår år opparbeidet en spisskompetanse svært få andre har som leder av bransjens største fagforbund.

– Målet er jo hele tiden å skape gode rettighetsavtaler for medlemmene. Men det neste halvåret vil også handle om at valgkomiteen får arbeidsrom til å finne en erstatter for Sverre, forteller Lønning Aarrestad.

Norsk filmforbund innleder jakten på ny leder

Norsk filmforbund innleder jakten på ny leder

Sverre Pedersen takker av i rollen som forbundsleder i Norsk filmforbund. Nå begynner jakten på hans etterfølger som skal fylle en av film- og tv-bransjens viktigste lederposisjoner.

Foto: «Vaktbikkja» må for første gang på snart to tiår lete etter ny leder.

Norsk filmforbund (NFF) er fagforeningen for norske film- og tv-arbeidere. Den er den største organisasjonen i bransjen med over 1100 medlemmer. Foran årsmøtet for to uker siden hadde Sverre Pedersen allerede tidligere på høsten varslet sin avgang som forbundsleder – etter snart to tiår i jobben.

Thor Lønning Aarrestad vil fungere som ny styreleder av forbundet fram mot ekstraordinært styremøte i mars da NFF vil finne Pedersens etterfølger. Fram til da vil Pedersen fylle en 20 prosent stilling som forbundsleder der han kun skal jobbe på politisk nivå (han gikk i høst over i en ny jobb som kampanjeleder i Freemuse – en internasjonal organisasjon som jobber for forfulgte kunstnere).

Lønning Arrestad er filmfotograf, utdannet fra NISS og Nordic School of Photography, og har blant annet jobbet med rettighetsspørsmål i Gramo, med bilaterale avtaler og utveksling av radiopenger mellom land. Han kan fortelle at NFF-styret nå ønsker å samle all virksomheten til NFF under samme paraply. Det ingen tvil om at forbundet har hatt vekstsmerter, etter hvert som produksjonsvolumet, anført av dramaboomen, har eksplodert.

– Bransjen gjennomgår enorme endringer, særlig med strømmegigantene og internasjonalt eierskap av norske produksjoner og selskaper. Men vi har gjennom vår forbundsadvokat fått til gode avtaler med både Netflix og HBO, og er trygge på at her er vi godt rustet i tiden framover. Men vi kunne åpenbart hatt bruk for enda flere medarbeidere, det har vært et stort arbeidspress. Forbundslederen har i perioder jobbet langt mer enn stillingen tilsa. Arbeidsmengden er stor, det er utfordrende å rekke over alt. Men vi har stor tro på at en evaluering av organisasjonen vil bidra til at vi kan få enda mer ut av de ressursene vi har til rådighet.

Filmforbundet har vært gjennom noen utfordrende år, med streik og langvarig konflikt med NRK. Lønning Aarrestad tror ikke den delen av arbeidet til NFF nødvendigvis blir noe mer harmonisk. Det er mange kampsaker framover.

– Rettighetskamper og tariff-forhandlinger hører naturlig til det vi skal holde på med, så det vil være et visst konfliktnivå nå og da. Det er derfor vi er her for medlemmene. Men nettopp fordi medlemmene er avhengig av et sterkt og vitalt forbund, er profesjonalisering av driften så viktig. Vi er ikke bare en fagorganisasjon, men vi forvalter også opphavsrettigheter og fordeler vederlag for bruk av åndsverk til både organiserte og uorganiserte. Disse vederlagene til fordeling forvaltes gjennom Filmforbundets Organisasjon For Rettighetsforvaltning (F©R).

Lønning Arrestad blir altså styreleder fram til ekstraordinært styremøte i mars, mens Pedersen skal jobbe politisk på deltid. Sistnevntes øvrige arbeidsoppgaver må styret og forbundet se hvordan de skal jobbe for å fylle. Målet er å finne en mer effektiv modell for hvordan styreleder, forbundsleder og daglig leder skal virke sammen, forteller Lønning Arrestad. Det er nedsatt en vedtektskomité der styret, forbundskontoret og eventuelle eksterne aktører som blir bedt om å komme med råd, vil definere tydeligere de ulike rollene.

Det er ingen liten jobb å følge i Pedersens fotspor. Han har i nær to tiår år opparbeidet en spisskompetanse svært få andre har som leder av bransjens største fagforbund.

– Målet er jo hele tiden å skape gode rettighetsavtaler for medlemmene. Men det neste halvåret vil også handle om at valgkomiteen får arbeidsrom til å finne en erstatter for Sverre, forteller Lønning Aarrestad.

MENY