NFI avvikler unik festivaldistribusjon

NFI avvikler unik festivaldistribusjon

Norsk filminstitutt vil avvikle ordningen med distribusjon av norsk kortfilm på internasjonale festivaler. – Dette var en en beklagelig beslutning for kortfilmen og norske filmskapere, mener Anita Svingen i Kortfilmfestvalen.

Foto fra kortfilmer som har nytt godt av NFIs festivaldistribusjon

Denne uken kunne Norsk filminstitutt melde om at den nåværende ordningen med festivaldistribusjon av norsk kortfilm i utlandet vil bli avviklet. Det er en ordning norske kortfilmskapere har nytt godt av gjennom to tiår, og som har bidratt til å profilere norsk filmkultur internasjonalt. Denne festivaldeltakelsen har vært en av få muligheter for kortfilmskapere å nå ut med sine filmer. Bortfallet vil få konsekvenser for alle som jobber med kortfilm, mener Anita Svingen, som er daglig leder i Kortfilmfestivalen.

– Dette var en en beklagelig beslutning for kortfilmen og norske filmskapere. Hundrevis av kortfilmer og filmskapere har kommet med på internasjonale og anerkjente festivaler, hvor NFI har vært svært viktige med sitt arbeid og sin kunnskap, og ikke minst et stort kontaktnett. For norsk film er jeg redd for at det blir vesentlig færre filmer som blir sett rundt om i verden.

Kortfilmproduksjoner har som regel ikke store budsjetter; det er få kortfilmskapere som har ressurser til å ta arbeidet med å følge sin kortfilm ut i verden, med alt det innebærer av kostnader til påmelding, frakt, reise og opphold. Og ikke minst: tilgangen til et internasjonalt nettverk.

– Så selv om NFI vil opprettholde tilskudd til lansering, så er det et stort tap at ressursene og kunnskapen hos NFI bygges ned. Vi får håpe at NFI har et ønske om å legge til rette for at dette ikke forsvinner, men videreføres i andre former. Hos oss blir dette nå et forsterket fokus. Vi har allerede viktige samarbeid med anerkjente festivaler som kommer til Grimstad, men vi må se hva vi kan gjøre ytterligere hos oss på dette feltet, sier hun.

Også dokumentar og langfilm berøres

Hvordan man heretter skal jobbe med å distribuere norsk kortfilm ute, vil NFI gå i dialog med bransjen om, forteller Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for utenlandsarbeidet i NFI. Målet er å klargjøre dette i løpet av første halvår 2020.

Hva som skjer med de stillingene som er knyttet til dette arbeidet, vil ikke Asbjørnsen si noe om. Men omleggingen inngår åpenbart i de endringene man er nødt til å foreta internt i NFI for å spare penger.

– NFI skal redusere 5 millioner i kostnader til lønn, tilsvarende 7-8 årsverk. Vi går fra 88,9 årsverk i dag, til 81,1 i ny bemanningsplan. Vi kan ikke gå nærmere inn på hvordan dette fordeler seg på områder, enkeltposter eller stillinger.

Vil dere rette arbeidet mer inn mot enkeltstående festivaler og spesielle kortfilmarrangementer på internasjonale festivaler?

– Dette spørsmålet er noe vi kommer til å diskutere med bransjen etter at vi er ferdige med omstillingen, så det er ikke avgjort ennå. Men dette er absolutt blant alternativene vi ser på.

Hvordan vil dokumentarfilm og langfilmen bli berørt av endringene?

–  Festivaldistribusjon av dokumentarer og langfilm vil bli videreført som oppgave – men også her skal vi effektivisere blant annet gjennom å gå over til digitale løsninger. Når det gjelder kort dokumentar har vi ikke konkludert ennå.


De filmene NFI har i distribusjon vil bli meldt på festivaler frem til 1. desember, med unntak av Berlin, som har frist 15. november. NFI vil ikke melde filmer på denne festivalen. De filmene som er meldt på av NFI, som blir tatt ut, følges opp på vanlig måte til og med første halvår 2020.


 

NFI avvikler unik festivaldistribusjon

NFI avvikler unik festivaldistribusjon

Norsk filminstitutt vil avvikle ordningen med distribusjon av norsk kortfilm på internasjonale festivaler. – Dette var en en beklagelig beslutning for kortfilmen og norske filmskapere, mener Anita Svingen i Kortfilmfestvalen.

Foto fra kortfilmer som har nytt godt av NFIs festivaldistribusjon

Denne uken kunne Norsk filminstitutt melde om at den nåværende ordningen med festivaldistribusjon av norsk kortfilm i utlandet vil bli avviklet. Det er en ordning norske kortfilmskapere har nytt godt av gjennom to tiår, og som har bidratt til å profilere norsk filmkultur internasjonalt. Denne festivaldeltakelsen har vært en av få muligheter for kortfilmskapere å nå ut med sine filmer. Bortfallet vil få konsekvenser for alle som jobber med kortfilm, mener Anita Svingen, som er daglig leder i Kortfilmfestivalen.

– Dette var en en beklagelig beslutning for kortfilmen og norske filmskapere. Hundrevis av kortfilmer og filmskapere har kommet med på internasjonale og anerkjente festivaler, hvor NFI har vært svært viktige med sitt arbeid og sin kunnskap, og ikke minst et stort kontaktnett. For norsk film er jeg redd for at det blir vesentlig færre filmer som blir sett rundt om i verden.

Kortfilmproduksjoner har som regel ikke store budsjetter; det er få kortfilmskapere som har ressurser til å ta arbeidet med å følge sin kortfilm ut i verden, med alt det innebærer av kostnader til påmelding, frakt, reise og opphold. Og ikke minst: tilgangen til et internasjonalt nettverk.

– Så selv om NFI vil opprettholde tilskudd til lansering, så er det et stort tap at ressursene og kunnskapen hos NFI bygges ned. Vi får håpe at NFI har et ønske om å legge til rette for at dette ikke forsvinner, men videreføres i andre former. Hos oss blir dette nå et forsterket fokus. Vi har allerede viktige samarbeid med anerkjente festivaler som kommer til Grimstad, men vi må se hva vi kan gjøre ytterligere hos oss på dette feltet, sier hun.

Også dokumentar og langfilm berøres

Hvordan man heretter skal jobbe med å distribuere norsk kortfilm ute, vil NFI gå i dialog med bransjen om, forteller Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for utenlandsarbeidet i NFI. Målet er å klargjøre dette i løpet av første halvår 2020.

Hva som skjer med de stillingene som er knyttet til dette arbeidet, vil ikke Asbjørnsen si noe om. Men omleggingen inngår åpenbart i de endringene man er nødt til å foreta internt i NFI for å spare penger.

– NFI skal redusere 5 millioner i kostnader til lønn, tilsvarende 7-8 årsverk. Vi går fra 88,9 årsverk i dag, til 81,1 i ny bemanningsplan. Vi kan ikke gå nærmere inn på hvordan dette fordeler seg på områder, enkeltposter eller stillinger.

Vil dere rette arbeidet mer inn mot enkeltstående festivaler og spesielle kortfilmarrangementer på internasjonale festivaler?

– Dette spørsmålet er noe vi kommer til å diskutere med bransjen etter at vi er ferdige med omstillingen, så det er ikke avgjort ennå. Men dette er absolutt blant alternativene vi ser på.

Hvordan vil dokumentarfilm og langfilmen bli berørt av endringene?

–  Festivaldistribusjon av dokumentarer og langfilm vil bli videreført som oppgave – men også her skal vi effektivisere blant annet gjennom å gå over til digitale løsninger. Når det gjelder kort dokumentar har vi ikke konkludert ennå.


De filmene NFI har i distribusjon vil bli meldt på festivaler frem til 1. desember, med unntak av Berlin, som har frist 15. november. NFI vil ikke melde filmer på denne festivalen. De filmene som er meldt på av NFI, som blir tatt ut, følges opp på vanlig måte til og med første halvår 2020.


 

MENY