Bransjen har overlevert sine opprop til KUD

Bransjen har overlevert sine opprop til KUD

Oppropet fra bransjen om at NFIs varslede kutt må revurderes, er nå overlevert til Kulturdepartementet med 576 underskrifter. Samtidig har en gruppe manusforfattere levert eget brev til departementet.

Som vi meldte om tidligere i sommer har 576 personer fra film, tv- og spillbransjen signert oppropet som ber Norsk Filminstitutt om å revurdere sine forslag til nedskjæringer.

”Vi sender med dette over alle signaturene og oppropet, og håper at Kulturdepartementet sammen med Norsk Filminstitutt vil lytte til kravene fra en samlet bransje”, heter det i oppropet som er adressert til Kulturdepartementet ved kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær Frida Blomgren.

”I tillegg ønsker vi å understreke viktigheten av filmformidling og de filmkulturelle tiltakenes betydning, og vi støtter bekymringsmeldingen som uttrykkes fra aktørene innen filmformidling. Vi ber med dette om at ledelsen og styret i Norsk Filminstitutt lytter til film-, tv- og spillbransjen og revurderer forslagene til nedskjæringer”.

Det er oppropets initiativtakere som overleverte det til KUD: Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet, Norsk Filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norsk Skuespillerforbund, Filmkraft Rogaland, Viken Filmsenter, Østnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Sørnorsk filmsenter (Oppropet i sin helhet på nett finner du her)

Samtidig leverte 150 manusforfattere på fredag et åpent brev til Kulturdepartementet der de retter skarp kritikk mot Norsk filminstitutts nedskjæringer. «Disse nedskjæringene vil få katastrofale følger for norsk filmindustri. Norsk Filminstitutts (NFI) tiltak vil spesielt ramme de unge og uetablerte, altså fremtiden til norsk film», sier en av forfatterne, Julie Skaufel, til Aftenposten.

Noe av det NFI vurderer å kutte, er ordningen der forfattere kan søke om støtte til utvikling av manuskripter. I brevet skriver manusforfatterne at «konsekvensen av omorganiseringen blir at det ikke lengre vil være mulig å leve av å skrive manus».

– Kuttene vil gjøre at manusforfattere blir fullstendig avhengige av en produsents gunst. Og det i et miljø hvor dørene inn mot produsentene allerede er svært vanskelig å åpne, særlig for de uetablerte, sier Skaufel.

– Vi stiller oss kritiske til både kuttene, omorganiseringen og prosessen som dette har foregått under. Prosessen er blitt opplevd som svært lukket for resten av bransjen, sier Skaufel.

Les vårt intervju med manuskonsulentene i NFI som forteller om manusordningens betydning for bransjen.

Bransjen har overlevert sine opprop til KUD

Bransjen har overlevert sine opprop til KUD

Oppropet fra bransjen om at NFIs varslede kutt må revurderes, er nå overlevert til Kulturdepartementet med 576 underskrifter. Samtidig har en gruppe manusforfattere levert eget brev til departementet.

Som vi meldte om tidligere i sommer har 576 personer fra film, tv- og spillbransjen signert oppropet som ber Norsk Filminstitutt om å revurdere sine forslag til nedskjæringer.

”Vi sender med dette over alle signaturene og oppropet, og håper at Kulturdepartementet sammen med Norsk Filminstitutt vil lytte til kravene fra en samlet bransje”, heter det i oppropet som er adressert til Kulturdepartementet ved kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær Frida Blomgren.

”I tillegg ønsker vi å understreke viktigheten av filmformidling og de filmkulturelle tiltakenes betydning, og vi støtter bekymringsmeldingen som uttrykkes fra aktørene innen filmformidling. Vi ber med dette om at ledelsen og styret i Norsk Filminstitutt lytter til film-, tv- og spillbransjen og revurderer forslagene til nedskjæringer”.

Det er oppropets initiativtakere som overleverte det til KUD: Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet, Norsk Filmforbund, Virke Produsentforeningen, Norsk Skuespillerforbund, Filmkraft Rogaland, Viken Filmsenter, Østnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Sørnorsk filmsenter (Oppropet i sin helhet på nett finner du her)

Samtidig leverte 150 manusforfattere på fredag et åpent brev til Kulturdepartementet der de retter skarp kritikk mot Norsk filminstitutts nedskjæringer. «Disse nedskjæringene vil få katastrofale følger for norsk filmindustri. Norsk Filminstitutts (NFI) tiltak vil spesielt ramme de unge og uetablerte, altså fremtiden til norsk film», sier en av forfatterne, Julie Skaufel, til Aftenposten.

Noe av det NFI vurderer å kutte, er ordningen der forfattere kan søke om støtte til utvikling av manuskripter. I brevet skriver manusforfatterne at «konsekvensen av omorganiseringen blir at det ikke lengre vil være mulig å leve av å skrive manus».

– Kuttene vil gjøre at manusforfattere blir fullstendig avhengige av en produsents gunst. Og det i et miljø hvor dørene inn mot produsentene allerede er svært vanskelig å åpne, særlig for de uetablerte, sier Skaufel.

– Vi stiller oss kritiske til både kuttene, omorganiseringen og prosessen som dette har foregått under. Prosessen er blitt opplevd som svært lukket for resten av bransjen, sier Skaufel.

Les vårt intervju med manuskonsulentene i NFI som forteller om manusordningens betydning for bransjen.

MENY