Gunhild Vestad leder ny talentsatsing i vest

Gunhild Vestad leder ny talentsatsing i vest

Vestnorsk filmsenter har ansatt Gunnhild Sofie Vestad som avdelingsleder for Filmveksthuset, et nyopprettet tiltak som starter for fullt i august 2019.

Målet med Filmveksthuset er å styrke talentene gjennom veiledning og praksis, forteller Vestad i en pressemelding. Hun ønsker å skape et Filmveksthus ”der unge med ulik bakgrunn, tilnærming og idéer møtes, og der nyskaping innen alle former for levende bilder kan oppstå. Slik skal Filmveksthuset også bidra til å skape vekst i filmnæringen i regionen”.

Vestad har vært tilknyttet filmbransjen i Bergen siden tidlig på nittitallet, da hun begynte som frilanser på studioproduksjoner for TV2. Hun startet produksjonsselskapet Bergen Animasjon, der hun var daglig leder og produsent. De hadde studio på USF Verftet i ti år. Vestad var også med å etablere en interesseorganisasjon for frilanserne og arrangere årlige treff for film- og fjernsynsbransjen i Bergen fram til Vestnorsk filmsenter ble etablert.

Gjennom karrieren har Vestad jobbet på produksjoner i et bredt spekter av fagfunksjoner og genre, og hun har inngående kjennskap til hele filmprosessen fra idé til ferdig produkt. Parallelt har hun holdt en rekke kurs og workshops i videoproduksjon og animasjon. Vestad har også vært lærer i mediedesign og produksjon av levende bilder i den videregående skolen, der hun la undervisningen tett opp til bransjestandard.


Om Filmveksthuset: Filmveksthuset skal være et tilbud til unge talenter og nyutdannede filmarbeidere med ambisjoner. Målgruppen er 16 til 30 år. Bakgrunnen for å opprette et veksthus for levende bilder er et åpenbart og økende behov for å gi unge talenter en bedre utviklingsarena enn i dag. Formålet er å utvikle talenter, skape bro til den profesjonelle bransjen og gjennom dette bidra til å rekruttere nye filmarbeidere innen alle fagfelt. Huset organiseres som en avdeling av Vestnorsk filmsenter, med støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune


 

Gunhild Vestad leder ny talentsatsing i vest

Gunhild Vestad leder ny talentsatsing i vest

Vestnorsk filmsenter har ansatt Gunnhild Sofie Vestad som avdelingsleder for Filmveksthuset, et nyopprettet tiltak som starter for fullt i august 2019.

Målet med Filmveksthuset er å styrke talentene gjennom veiledning og praksis, forteller Vestad i en pressemelding. Hun ønsker å skape et Filmveksthus ”der unge med ulik bakgrunn, tilnærming og idéer møtes, og der nyskaping innen alle former for levende bilder kan oppstå. Slik skal Filmveksthuset også bidra til å skape vekst i filmnæringen i regionen”.

Vestad har vært tilknyttet filmbransjen i Bergen siden tidlig på nittitallet, da hun begynte som frilanser på studioproduksjoner for TV2. Hun startet produksjonsselskapet Bergen Animasjon, der hun var daglig leder og produsent. De hadde studio på USF Verftet i ti år. Vestad var også med å etablere en interesseorganisasjon for frilanserne og arrangere årlige treff for film- og fjernsynsbransjen i Bergen fram til Vestnorsk filmsenter ble etablert.

Gjennom karrieren har Vestad jobbet på produksjoner i et bredt spekter av fagfunksjoner og genre, og hun har inngående kjennskap til hele filmprosessen fra idé til ferdig produkt. Parallelt har hun holdt en rekke kurs og workshops i videoproduksjon og animasjon. Vestad har også vært lærer i mediedesign og produksjon av levende bilder i den videregående skolen, der hun la undervisningen tett opp til bransjestandard.


Om Filmveksthuset: Filmveksthuset skal være et tilbud til unge talenter og nyutdannede filmarbeidere med ambisjoner. Målgruppen er 16 til 30 år. Bakgrunnen for å opprette et veksthus for levende bilder er et åpenbart og økende behov for å gi unge talenter en bedre utviklingsarena enn i dag. Formålet er å utvikle talenter, skape bro til den profesjonelle bransjen og gjennom dette bidra til å rekruttere nye filmarbeidere innen alle fagfelt. Huset organiseres som en avdeling av Vestnorsk filmsenter, med støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune


 

MENY