Anne B. Sørensen blir ny spillefilm- og dramakonsulent i NFI

Anne B. Sørensen blir ny spillefilm- og dramakonsulent i NFI

Danske Anne Borggaard Sørensen er ansatt som ny konsulent for spillefilm- og dramaserier i Norsk filminstitutt.

Få måneder etter at norske Silje Risse Næss ble ansatt som konsulent i Det danske filminstituttet, kvitterer Norsk Filminstitutt med å ansette danske Anne Borggaard Sørensen.
 
NFIs nye filmkonsulent har bred erfaring fra både dansk og norsk filmbransje, og har de siste årene jobbet med audiovisuell utvikling, spesielt i digitale kanaler. Borggaard Sørensen har sin bakgrunn i teologi ved Københavns Universitet. Hun har gjennom flere år jobbet for Zentropa i Danmark. I Norge har hun fungert som dramaturg/utviklingsprodusent for film og TV-serier i Hummelfilm, og som kreativ leder for digitalt innhold i Splay (Nordic Entertainment Group). I tillegg har hun erfaring fra VFX og postproduksjon på både norske og danske produksjoner. Hun har vært bofast i Oslo de siste 14 årene.

– Vi er veldig glade for å få på plass Anne Borggaard Sørensen som vår nye filmkonsulent. Hun har en spennende bakgrunn fra både norsk og dansk filmbransje, og en erfaring fra og kunnskap om nye, digitale kanaler som vil være viktig for NFI framover. Vi er inne i en rivende utvikling på det audiovisuelle feltet, og både spillefilm og dramaserier er i konstant utvikling. Vi gleder oss til å få på plass en konsulent som vil bidra til at begge formatene beholder sin posisjon inn i framtida, sier Sindre Guldvog, direktør i NFI i en pressemelding.

Borggaard Sørensen blir en av to konsulenter som jobber med spillefilm og dramaserier, og skal jobbe sammen med filmkonsulent Ståle Stein Berg.

– Jeg ser med stor glede fram til å tiltre stillingen som filmkonsulent for Norsk filminstitutt og for den norske filmbransjen. Som konsulent blir det viktig for meg å bidra til å bygge bro mellom filmskapere og publikum, sier Anne Borggaard Sørensen.

– Det er en stor ære å få muligheten til, sammen med dyktige norske film- og serieskapere, å stille de store spørsmål: Hva handler dette prosjektet dypest sett om, og hvordan og hvorfor fortelle det nå? Gjennom å styrke gode prosjekter som provoserer, engasjerer, stiller spørsmål og flytter genser ønsker jeg å være med på å fremme ettertanke hos det norske og internasjonale publikum.

Borggaard Sørensen tiltrer stillingen som filmkonsulent 1. april.

Anne B. Sørensen blir ny spillefilm- og dramakonsulent i NFI

Anne B. Sørensen blir ny spillefilm- og dramakonsulent i NFI

Danske Anne Borggaard Sørensen er ansatt som ny konsulent for spillefilm- og dramaserier i Norsk filminstitutt.

Få måneder etter at norske Silje Risse Næss ble ansatt som konsulent i Det danske filminstituttet, kvitterer Norsk Filminstitutt med å ansette danske Anne Borggaard Sørensen.
 
NFIs nye filmkonsulent har bred erfaring fra både dansk og norsk filmbransje, og har de siste årene jobbet med audiovisuell utvikling, spesielt i digitale kanaler. Borggaard Sørensen har sin bakgrunn i teologi ved Københavns Universitet. Hun har gjennom flere år jobbet for Zentropa i Danmark. I Norge har hun fungert som dramaturg/utviklingsprodusent for film og TV-serier i Hummelfilm, og som kreativ leder for digitalt innhold i Splay (Nordic Entertainment Group). I tillegg har hun erfaring fra VFX og postproduksjon på både norske og danske produksjoner. Hun har vært bofast i Oslo de siste 14 årene.

– Vi er veldig glade for å få på plass Anne Borggaard Sørensen som vår nye filmkonsulent. Hun har en spennende bakgrunn fra både norsk og dansk filmbransje, og en erfaring fra og kunnskap om nye, digitale kanaler som vil være viktig for NFI framover. Vi er inne i en rivende utvikling på det audiovisuelle feltet, og både spillefilm og dramaserier er i konstant utvikling. Vi gleder oss til å få på plass en konsulent som vil bidra til at begge formatene beholder sin posisjon inn i framtida, sier Sindre Guldvog, direktør i NFI i en pressemelding.

Borggaard Sørensen blir en av to konsulenter som jobber med spillefilm og dramaserier, og skal jobbe sammen med filmkonsulent Ståle Stein Berg.

– Jeg ser med stor glede fram til å tiltre stillingen som filmkonsulent for Norsk filminstitutt og for den norske filmbransjen. Som konsulent blir det viktig for meg å bidra til å bygge bro mellom filmskapere og publikum, sier Anne Borggaard Sørensen.

– Det er en stor ære å få muligheten til, sammen med dyktige norske film- og serieskapere, å stille de store spørsmål: Hva handler dette prosjektet dypest sett om, og hvordan og hvorfor fortelle det nå? Gjennom å styrke gode prosjekter som provoserer, engasjerer, stiller spørsmål og flytter genser ønsker jeg å være med på å fremme ettertanke hos det norske og internasjonale publikum.

Borggaard Sørensen tiltrer stillingen som filmkonsulent 1. april.

MENY