Norske filmfotografer signerer ikke med NRK

Norske filmfotografer signerer ikke med NRK

Å si fra seg sin opphavsrett er uaktuelt for medlemmene våre. Derfor signerer vi ikke med NRK, melder Foreningen Norske filmfotografer.

Foreningen Norske Filmfotografer har vedtatt å slutte seg til Norsk Filmforbund, Norske Filmklippere og Norske Filmregissørers signeringstans overfor NRK, og oppfordrer nå medlemmene til ikke å signere med NRK.

Det melder foreningen i en pressemelding etter sitt årsmøte. Bakgrunnen er at NRK i sine kontrakter «vil erverve alle rettigheter»:

”Å si fra seg sin opphavsrett er uaktuelt for medlemmene våre. Dette er en kjernesak for FNF. Filmfotografens opphavsrett slår fast at vi er medskapere til filmen. Det er et ufravikelig prinsipp at rettighetshaverne skal ha vederlag når verket blir utnyttet kommersielt. Men NRK følger ikke dette prinsippet. Hvis vi vil jobbe for NRK, må vi si fra oss opphavsretten. Derfor jobber vi nå ikke lenger for NRK”, heter det i meldingen.

”FNF samler alle de beste filmfotografene i Norge. Vi står for kvalitet. En kvalitet NRK vil ha. Vi håper derfor at denne signeringsstansen vi få NRK på bedre tanker”.

Følgende ble vedtatt på årsmøtet: 

”Å ha opphavsrett på sitt arbeid som filmfotograf, viser at man blir regnet som en medskaper til verket, i likhet med regissører og manusforfattere. Det er et privilegium ikke alle filmfotografer i alle IMAGO-land har. Ved å si fra seg sin opphavsrett, undergraver man den rettighetskamp fotografer før oss har ført, og det arbeidet IMAGO legger ned for å sikre rettighetene til sine medlemmer internasjonalt. Årsmøtet vil derfor oppfordre sine medlemmer til ikke å signere kontrakter med NRK eller andre hvor de blir nødt til å si fra seg sine rettigheter.

Årsmøtet i Foreningen Norske Filmfotografer støtter derfor Norsk Filmforbund sin signeringsstans, og vil oppfordre sine medlemmer til å ikke signere for NRK, men ikke tidsubegrenset. Vedtaket om signeringsstans skal reforhandles på et ekstraordinært medlemsmøte i FNF etter 3 måneder. Medlemmer av FNF vil kunne signere med NRK så lenge ”gentlemannsklausulen” (som sier at hvis det opprettes en ny avtale mellom NRK og NFF, som gir vesentlig endrede vilkår, har den engasjerte rett til å kreve avtalen justert i henhold til denne) er tilstede i kontrakten. ”

 

Norske filmfotografer signerer ikke med NRK

Norske filmfotografer signerer ikke med NRK

Å si fra seg sin opphavsrett er uaktuelt for medlemmene våre. Derfor signerer vi ikke med NRK, melder Foreningen Norske filmfotografer.

Foreningen Norske Filmfotografer har vedtatt å slutte seg til Norsk Filmforbund, Norske Filmklippere og Norske Filmregissørers signeringstans overfor NRK, og oppfordrer nå medlemmene til ikke å signere med NRK.

Det melder foreningen i en pressemelding etter sitt årsmøte. Bakgrunnen er at NRK i sine kontrakter «vil erverve alle rettigheter»:

”Å si fra seg sin opphavsrett er uaktuelt for medlemmene våre. Dette er en kjernesak for FNF. Filmfotografens opphavsrett slår fast at vi er medskapere til filmen. Det er et ufravikelig prinsipp at rettighetshaverne skal ha vederlag når verket blir utnyttet kommersielt. Men NRK følger ikke dette prinsippet. Hvis vi vil jobbe for NRK, må vi si fra oss opphavsretten. Derfor jobber vi nå ikke lenger for NRK”, heter det i meldingen.

”FNF samler alle de beste filmfotografene i Norge. Vi står for kvalitet. En kvalitet NRK vil ha. Vi håper derfor at denne signeringsstansen vi få NRK på bedre tanker”.

Følgende ble vedtatt på årsmøtet: 

”Å ha opphavsrett på sitt arbeid som filmfotograf, viser at man blir regnet som en medskaper til verket, i likhet med regissører og manusforfattere. Det er et privilegium ikke alle filmfotografer i alle IMAGO-land har. Ved å si fra seg sin opphavsrett, undergraver man den rettighetskamp fotografer før oss har ført, og det arbeidet IMAGO legger ned for å sikre rettighetene til sine medlemmer internasjonalt. Årsmøtet vil derfor oppfordre sine medlemmer til ikke å signere kontrakter med NRK eller andre hvor de blir nødt til å si fra seg sine rettigheter.

Årsmøtet i Foreningen Norske Filmfotografer støtter derfor Norsk Filmforbund sin signeringsstans, og vil oppfordre sine medlemmer til å ikke signere for NRK, men ikke tidsubegrenset. Vedtaket om signeringsstans skal reforhandles på et ekstraordinært medlemsmøte i FNF etter 3 måneder. Medlemmer av FNF vil kunne signere med NRK så lenge ”gentlemannsklausulen” (som sier at hvis det opprettes en ny avtale mellom NRK og NFF, som gir vesentlig endrede vilkår, har den engasjerte rett til å kreve avtalen justert i henhold til denne) er tilstede i kontrakten. ”

 

MENY