Graver filmbransjen sin egen grav?

Er filmbransjen iferd med å grave sin egen grav? Det mener Teknofil. For å beskytte sine filmer mot piratkopiering er bransjen med på å skape flere pirater, hevder magasinet i en bredside mot filmindustriens mangel på gode strategier. 

Med overskriften "Hva feiler det filmbransjen?", går journalist Ole Morten Knudsen i Teknofil til frontalangrep på en filmbransje han mener ligger håpløst langt etter i kampen om den digitale framtiden.

Det var i forbindelse med at Teknofil testet filmleie via nett, at Knudsen ble sjokkert over hvor få muligheter lovlydige filminteresserte har.

Filmbransjen begynner å få ekstremt dårlig tid, mener han.

"Utvalget av filmer du kan leie lovlig via nettet er syltynt og løsningene er teknisk sett lite anvendelige. Det er på høy tid at filmbransjen tar et tak for å redde seg selv fra piratene".  

Det første som møter den som vil leie film via nett er kopisperrer som medfører at du er avhengig av Internet Explorer og Windows, skriver Knudsen. Dette aspektet alene medfører at Mac- og Linux-brukere sitter igjen med få lovlige alternativ. Per i dag er det kun Filmarkivet som tilbyr en løsning for disse i Norge. Om du ikke finner filmen du ønsker å se der har du faktisk ikke noe lovlig alternativ på nett, skriver han.

Med sin proteksjonisme nærmest tvinger filmbransjenen stor andel nettbrukere over i ulovlige metoder, mener Knudsen.

"Å skulle gå ned til videobutikken og leie en DVD er selvfølgelig et alternativ, men stadig fler har kastet DVD-spilleren ut av huset og sitter med maskiner uten DVD-leser. Med dagens teknologi skal DVD-spilleren i prinsippet være unødvendig". 

For å beskytte sine filmer mot piratkopiering er de i realiteten med på å skape flere pirater, mener Knudsen.

"Det enkleste filmbransjen kunne gjort var å få på plass tekniske løsninger hvor de forkastet kopisperren. De som vil lage ulovlige kopier av åndsverkene vil uansett gjøre det, ved å kutte ut kopisperren kunne i det minste filmbransjen ha gitt et enklere og mer tilgjengelig lovlig alternativ for de fleste andre. Musikkbransjen brukte lang tid og måtte gjennom en smertelig prosess for å forstå at kopisperrer ikke er løsningen. Filmbransjen bør snarest ta erfaring av dette".  
 
Les hele saken: Den håpløse filmbransjen

Foto fra Tim Burtons Corps Bride

Graver filmbransjen sin egen grav?

Er filmbransjen iferd med å grave sin egen grav? Det mener Teknofil. For å beskytte sine filmer mot piratkopiering er bransjen med på å skape flere pirater, hevder magasinet i en bredside mot filmindustriens mangel på gode strategier. 

Med overskriften "Hva feiler det filmbransjen?", går journalist Ole Morten Knudsen i Teknofil til frontalangrep på en filmbransje han mener ligger håpløst langt etter i kampen om den digitale framtiden.

Det var i forbindelse med at Teknofil testet filmleie via nett, at Knudsen ble sjokkert over hvor få muligheter lovlydige filminteresserte har.

Filmbransjen begynner å få ekstremt dårlig tid, mener han.

"Utvalget av filmer du kan leie lovlig via nettet er syltynt og løsningene er teknisk sett lite anvendelige. Det er på høy tid at filmbransjen tar et tak for å redde seg selv fra piratene".  

Det første som møter den som vil leie film via nett er kopisperrer som medfører at du er avhengig av Internet Explorer og Windows, skriver Knudsen. Dette aspektet alene medfører at Mac- og Linux-brukere sitter igjen med få lovlige alternativ. Per i dag er det kun Filmarkivet som tilbyr en løsning for disse i Norge. Om du ikke finner filmen du ønsker å se der har du faktisk ikke noe lovlig alternativ på nett, skriver han.

Med sin proteksjonisme nærmest tvinger filmbransjenen stor andel nettbrukere over i ulovlige metoder, mener Knudsen.

"Å skulle gå ned til videobutikken og leie en DVD er selvfølgelig et alternativ, men stadig fler har kastet DVD-spilleren ut av huset og sitter med maskiner uten DVD-leser. Med dagens teknologi skal DVD-spilleren i prinsippet være unødvendig". 

For å beskytte sine filmer mot piratkopiering er de i realiteten med på å skape flere pirater, mener Knudsen.

"Det enkleste filmbransjen kunne gjort var å få på plass tekniske løsninger hvor de forkastet kopisperren. De som vil lage ulovlige kopier av åndsverkene vil uansett gjøre det, ved å kutte ut kopisperren kunne i det minste filmbransjen ha gitt et enklere og mer tilgjengelig lovlig alternativ for de fleste andre. Musikkbransjen brukte lang tid og måtte gjennom en smertelig prosess for å forstå at kopisperrer ikke er løsningen. Filmbransjen bør snarest ta erfaring av dette".  
 
Les hele saken: Den håpløse filmbransjen

Foto fra Tim Burtons Corps Bride

MENY