NFI med talentprogram

Filmsett_lite.jpgNorsk Filminstitutt lanserer nytt talentprogram med fire ulike støtteordninger. Programmet skal "bygges opp rundt talentfulle regissører for å stimulere til kunstnerisk fordypning og utvikling".   

Filmsett.jpg

Norsk Filminstitutt lanserer et talentprogram med fire ulike støtteordninger. Programmet skal "bygges opp rundt talentfulle regissører for å stimulere til kunstnerisk fordypning og utvikling".

Ordet talent må i denne sammenheng forstås som begavelse. Talentutvikling betyr derfor ikke utvikling av nye talenter, men utvikling av enkeltpersoners kunstneriske begavelse og yrkesskikkelighet, melder Norsk Filminstitutt (NFI) i en pressemelding.

Talentprogrammet er rettet mot etablerte regissører som ønsker "å utvikle, utforske og utfordre eget kunstnerisk ståsted". Gjennom dette skal tiltakene støtte og inspirere til utvikling av filmens formspråk og fortelling – og løfte den norske filmens kunstneriske uttrykk og mangfold.

Konsulentordningen vil fremdeles være ordningen der flest prosjekter vil bli utviklet og finansiert. Det å få et prosjekt finansiert er i seg selv en anerkjennelse av kjernestabens talent og prosjektets kvaliteter. Det er fremdeles konsulentordningen som skal sikre bredde, mangfold og nyskapende filmer i det norske filmlandskapet.

Talentprogrammet skal være en kompletterende satsning, hvor noen utvalgte regitalenter gis muligheter til bedre rammer rundt utvikling og produksjon av sine prosjekter.

Talentprogrammet skal:

• bidra til kontinuitet for regissører
• stimulere regissører og produsenter til økt kompetanse i forhold til kreativ utvikling og kunstnerisk fordypning
• stimulere til stabile og utviklende samarbeidsrelasjoner
• stimulere til dristighet og ekstraordinære prestasjoner
• bidra til mangfold, individualisering og langsiktighet
• styrke nettverk nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• stille tydelige krav til regissørene, produsentene og prosjektene

Talentprogrammet omfatter:

1. Kunstnerisk utvikling/regiutviklingsavtale for langfilm

Ordningen er rettet mot etablerte regissører og produsenter som ønsker å utvikle et langsiktig samarbeide om et eller flere prosjekt, og hvor ambisjonen om kunstnerisk fordypning og utvikling inngår som en vesentlig del av samarbeidet.
Les mer om ordningen her.

2. VIP-stipend ("Vekst i Prosjekt") for langfilm
Ordningen er rettet mot etablerte regissører som ønsker å utvikle seg gjennom et selvstendig prosjekt, og bruke prosjektet til å utvikle egen kompetanse og talent.
Les mer om VIP-stipend.

3. Nye veier til korte filmer
Ordningen skal gi regissører som ennå ikke har debutert med langfilm bedre mulighet til å utvikle og gjennomføre en kortere produksjon, og gjennom denne gis bedre muligheter til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer.
Les mer om Nye veier til korte filmer.

4. Nye veier til dokumentarfilm
Ordningen skal gi etablerte filmskapere innen dokumentarfilm bedre mulighet til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer, eller skifte spor i forhold til tidligere produksjoner. 
Les mer om Nye veier til dokumentarfilm.

Viktige faktorer som gjelder alle fire ordningene:

• Tilskudd under talentprogrammet skal motiveres primært i forhold til utviklingen av den enkeltes talent. Filmprosjektet i seg selv vil være viktig i forhold til de prosesser og mål som inngår i den konkrete planen for utvikling av regissørens talent. I vurdering av søknader om talentutvikling vil det legges stor vekt på regissørens tidligere arbeider.

• Det forventes at prosessen strekker seg over tid, og at det finnes en langsiktighet i de ambisjoner og mål som ligger til grunn for søknaden.

• Motivasjon, ambisjon, målsetting og konkrete tiltak for talentutviklingen sett i forhold til prosjektet vil være viktige momenter i prioritering av tilskudd/stipend.

• NFI vil ta et spesielt ansvar for at deltagere i talentprogrammet får relevante tilbud om kurs, seminarer, samlinger etc. Det forventes at man stiller opp på felles samlinger.

Norsk filminstitutt arrangerer to informasjonsmøter i anledning det nyopprettede talentprogrammet. Møte for regissører arrangeres onsdag 4. mars, og møte for produsenter arrangeres torsdag 5. mars. Les mer om påmelding her.

Dette melder Norsk Filminstitutt.

NFI med talentprogram

Filmsett_lite.jpgNorsk Filminstitutt lanserer nytt talentprogram med fire ulike støtteordninger. Programmet skal "bygges opp rundt talentfulle regissører for å stimulere til kunstnerisk fordypning og utvikling".   

Filmsett.jpg

Norsk Filminstitutt lanserer et talentprogram med fire ulike støtteordninger. Programmet skal "bygges opp rundt talentfulle regissører for å stimulere til kunstnerisk fordypning og utvikling".

Ordet talent må i denne sammenheng forstås som begavelse. Talentutvikling betyr derfor ikke utvikling av nye talenter, men utvikling av enkeltpersoners kunstneriske begavelse og yrkesskikkelighet, melder Norsk Filminstitutt (NFI) i en pressemelding.

Talentprogrammet er rettet mot etablerte regissører som ønsker "å utvikle, utforske og utfordre eget kunstnerisk ståsted". Gjennom dette skal tiltakene støtte og inspirere til utvikling av filmens formspråk og fortelling – og løfte den norske filmens kunstneriske uttrykk og mangfold.

Konsulentordningen vil fremdeles være ordningen der flest prosjekter vil bli utviklet og finansiert. Det å få et prosjekt finansiert er i seg selv en anerkjennelse av kjernestabens talent og prosjektets kvaliteter. Det er fremdeles konsulentordningen som skal sikre bredde, mangfold og nyskapende filmer i det norske filmlandskapet.

Talentprogrammet skal være en kompletterende satsning, hvor noen utvalgte regitalenter gis muligheter til bedre rammer rundt utvikling og produksjon av sine prosjekter.

Talentprogrammet skal:

• bidra til kontinuitet for regissører
• stimulere regissører og produsenter til økt kompetanse i forhold til kreativ utvikling og kunstnerisk fordypning
• stimulere til stabile og utviklende samarbeidsrelasjoner
• stimulere til dristighet og ekstraordinære prestasjoner
• bidra til mangfold, individualisering og langsiktighet
• styrke nettverk nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• stille tydelige krav til regissørene, produsentene og prosjektene

Talentprogrammet omfatter:

1. Kunstnerisk utvikling/regiutviklingsavtale for langfilm

Ordningen er rettet mot etablerte regissører og produsenter som ønsker å utvikle et langsiktig samarbeide om et eller flere prosjekt, og hvor ambisjonen om kunstnerisk fordypning og utvikling inngår som en vesentlig del av samarbeidet.
Les mer om ordningen her.

2. VIP-stipend ("Vekst i Prosjekt") for langfilm
Ordningen er rettet mot etablerte regissører som ønsker å utvikle seg gjennom et selvstendig prosjekt, og bruke prosjektet til å utvikle egen kompetanse og talent.
Les mer om VIP-stipend.

3. Nye veier til korte filmer
Ordningen skal gi regissører som ennå ikke har debutert med langfilm bedre mulighet til å utvikle og gjennomføre en kortere produksjon, og gjennom denne gis bedre muligheter til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer.
Les mer om Nye veier til korte filmer.

4. Nye veier til dokumentarfilm
Ordningen skal gi etablerte filmskapere innen dokumentarfilm bedre mulighet til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer, eller skifte spor i forhold til tidligere produksjoner. 
Les mer om Nye veier til dokumentarfilm.

Viktige faktorer som gjelder alle fire ordningene:

• Tilskudd under talentprogrammet skal motiveres primært i forhold til utviklingen av den enkeltes talent. Filmprosjektet i seg selv vil være viktig i forhold til de prosesser og mål som inngår i den konkrete planen for utvikling av regissørens talent. I vurdering av søknader om talentutvikling vil det legges stor vekt på regissørens tidligere arbeider.

• Det forventes at prosessen strekker seg over tid, og at det finnes en langsiktighet i de ambisjoner og mål som ligger til grunn for søknaden.

• Motivasjon, ambisjon, målsetting og konkrete tiltak for talentutviklingen sett i forhold til prosjektet vil være viktige momenter i prioritering av tilskudd/stipend.

• NFI vil ta et spesielt ansvar for at deltagere i talentprogrammet får relevante tilbud om kurs, seminarer, samlinger etc. Det forventes at man stiller opp på felles samlinger.

Norsk filminstitutt arrangerer to informasjonsmøter i anledning det nyopprettede talentprogrammet. Møte for regissører arrangeres onsdag 4. mars, og møte for produsenter arrangeres torsdag 5. mars. Les mer om påmelding her.

Dette melder Norsk Filminstitutt.

MENY