Utilfredse skuespillerinner

8 kvinner_lite.jpgEuropeiske filmskuespillerinner ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket, viser en fersk rapport. 

8 kvinner_stort.jpg

Europeiske filmskuespillerinner ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket, viser en fersk rapport.

På tross av forsøk på å oppheve kjønnsstereotyper og å fremme likestilling, viser en ny undersøkelse støttet av EU at europeiske skuespillerinner stadig opplever kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, skriver International Federation of Actors (FIA) i en pressemelding. 

Pressemeldingen tar utgangspunkt i apporten "Age, Gender and Performer Employment in Europe", som ble presentert i Europaparlamentet i dag. Rapporten er resultatet av et ettårig forskningsprosjekt initiert FIA.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et spørreskjema på nett, som ble tilgjengeliggjort på en rekke språk til gjennom de ulke medlemsorganisasjonene i EuroFIA.

Svarene som kom inn (46 prosent fra menn og 54 prosent fra kvinner) gir et unikt bilde av europeiske skuespilleres arbeidshverdag.

Hensikten med forskningsprosjektet har vært å finne ut av hvordan kjønn og alder påvirker skuespillernes arbeidsforhold: tilgjengelige roller, lønnsnivå, lengden på yrkeskarrieren, osv.

På tross av kulturelle forskjeller viste det seg at svarene fra de ulike medlemslandene er svært samstemte. Funnene er spesielt nedslående med tanke på at skuespilleryrket er et yrke der menn og kvinner utfører akkurat de samme oppgavene.

Dette er noen av hovedfunnene i rapporten:

• Generelt har menn lengre yrkeskarriere enn kvinner. Kvinner har betydelig høyere konsentrasjon i de yngre aldersgruppene. Over 20 prosent flere kvinner enn menn opplyser at de jobber uregelmessig eller sjelden og at de har få valg- eller avansemuligheter innenfor sitt yrke.

• De fleste tjener svært lite på sitt arbeid som utøvere (hele 5 prosent av respondentene tjente ingenting på skuespillerarbeid i året 2006 – 20007).

• I gruppene med lavest inntekt er det en større andel kvinner, mens det i gruppen med høyest inntekt er en lavere andel kvinner.

• Kvinnelige skuespillere ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til tilgjengelige roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket. Mannlige skuespillere ser eget kjønn som enten en klar fordel eller som uten betydning for yrkeskarrieren.

– Kunst skal og må forandre vår oppfatning av verden – ikke bare bekrefte status quo. Kunsten må også vise fram nye bilder som utfordrer vår tradisjonelle oppfatning av kjønn, for å styrke kvinners rolle i kulturell, økonomisk, samfunnsmessig og politisk utvikling. Framstillinger av kvinner i teatre, tv, og film har betydelig innvirkning – ikke bare i kraft av å tilby rollemodeller for publikum, men i kraft av å utgjøre et arbeidsmarked, kommenterer president i FIA og leder av Norsk Skuespillerforbund, Agnete Haaland, i pressemeldingen.

FIA vil bruke funnene fra denne undersøkelsen til å øke bevisstheten om utfordringene europeiske skuespillerinner står overfor.

Foto: 8 kvinner

Utilfredse skuespillerinner

8 kvinner_lite.jpgEuropeiske filmskuespillerinner ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket, viser en fersk rapport. 

8 kvinner_stort.jpg

Europeiske filmskuespillerinner ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket, viser en fersk rapport.

På tross av forsøk på å oppheve kjønnsstereotyper og å fremme likestilling, viser en ny undersøkelse støttet av EU at europeiske skuespillerinner stadig opplever kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, skriver International Federation of Actors (FIA) i en pressemelding. 

Pressemeldingen tar utgangspunkt i apporten "Age, Gender and Performer Employment in Europe", som ble presentert i Europaparlamentet i dag. Rapporten er resultatet av et ettårig forskningsprosjekt initiert FIA.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et spørreskjema på nett, som ble tilgjengeliggjort på en rekke språk til gjennom de ulke medlemsorganisasjonene i EuroFIA.

Svarene som kom inn (46 prosent fra menn og 54 prosent fra kvinner) gir et unikt bilde av europeiske skuespilleres arbeidshverdag.

Hensikten med forskningsprosjektet har vært å finne ut av hvordan kjønn og alder påvirker skuespillernes arbeidsforhold: tilgjengelige roller, lønnsnivå, lengden på yrkeskarrieren, osv.

På tross av kulturelle forskjeller viste det seg at svarene fra de ulike medlemslandene er svært samstemte. Funnene er spesielt nedslående med tanke på at skuespilleryrket er et yrke der menn og kvinner utfører akkurat de samme oppgavene.

Dette er noen av hovedfunnene i rapporten:

• Generelt har menn lengre yrkeskarriere enn kvinner. Kvinner har betydelig høyere konsentrasjon i de yngre aldersgruppene. Over 20 prosent flere kvinner enn menn opplyser at de jobber uregelmessig eller sjelden og at de har få valg- eller avansemuligheter innenfor sitt yrke.

• De fleste tjener svært lite på sitt arbeid som utøvere (hele 5 prosent av respondentene tjente ingenting på skuespillerarbeid i året 2006 – 20007).

• I gruppene med lavest inntekt er det en større andel kvinner, mens det i gruppen med høyest inntekt er en lavere andel kvinner.

• Kvinnelige skuespillere ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til tilgjengelige roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket. Mannlige skuespillere ser eget kjønn som enten en klar fordel eller som uten betydning for yrkeskarrieren.

– Kunst skal og må forandre vår oppfatning av verden – ikke bare bekrefte status quo. Kunsten må også vise fram nye bilder som utfordrer vår tradisjonelle oppfatning av kjønn, for å styrke kvinners rolle i kulturell, økonomisk, samfunnsmessig og politisk utvikling. Framstillinger av kvinner i teatre, tv, og film har betydelig innvirkning – ikke bare i kraft av å tilby rollemodeller for publikum, men i kraft av å utgjøre et arbeidsmarked, kommenterer president i FIA og leder av Norsk Skuespillerforbund, Agnete Haaland, i pressemeldingen.

FIA vil bruke funnene fra denne undersøkelsen til å øke bevisstheten om utfordringene europeiske skuespillerinner står overfor.

Foto: 8 kvinner

MENY