Svensk filmskandale

SeventhSeal Lite.jpgEn amerikansk domstol har overført rettighetene til hele SFs filmkatalog, inkludert Ingmar Bergmans filmer, til en liten kinoeier i USA. Amerikansk jus på ville veier eller fatale feilgrep fra SF? 

SeventhSeal Stort.jpg

En amerikansk domstol har overført rettighetene til hele SFs filmkatalog, inkludert Ingmar Bergmans filmer, til en liten kinoeier i USA. Amerikansk jus på ville veier eller fatale feilgrep fra SF?

Det var i juli at en domstol i Colorado overførte alle de amerikanske rettighetene til SFs filmkatalog til et tidligere lite kinoselskap i Aspen. Resultatet er at du nå kan få kjøpt Bergmans filmer på dvd, eventuelt kinorettighetene, gjennom en ny og amatørmessig webside i USA med domenenavnet SwedishClassicFilms.com.

– Vi hadde egentlig ingen planer om å gå inn i svensk film, forteller Jack Smith, advokaten til Isis, selskapet som er tildelt rettighetene til katalogen. – Men nå som vi eier dem, prøver vi å finne måter vi kan selge dem på, sier han til New York Times.

Isis sitter ikke på de konkrete filmkopiene, men Smith sier til NY Times at dvd-kopiene finnes der ute og kan anvendes om nødvendig.

Hvordan kunne det respekterte og tradisjonsrike selskapet SF havne i en sånn situasjon?

Det hele startet ifølge Filmnyheterna i 1997 da Svenska Bio (50 prosent eid av SF) sammen med det amerikanske selskapet Resort Theaters of America (RTA) satset på å utvikle kinoen Isis Theater ved skisportstedet Aspen, Colorado. Utleieren ville imidlertid ha en femårig leiegaranti fra SF. Da RTA på få år vokste seg større, ble Svenska Bios eierandel bare 5 prosent. Og da RTA gikk konkurs i 2000 og prosjektet kollapset, ville ikke SF lenger være med å betale leie for kinoen. Dermed oppsto det strid mellom partene, som etter hvert ledet til domsavsigelsen der Isis Theater fikk de amerikanske rettighetene til SFs katalog som kompensasjon. 

For den svenske filmbransjen er situasjonen fortvilet. Hvordan kunne rettighetene til en katalog som må anses som en nasjonalskatt bare forsvinne ut av landet på denne måten?

Torsten Larsson er områdesjef i Bonnier Entertainment som eier SF. Han skriver i en mail til Filmnyheterna at Bonniergruppens amerikanske jurister nå vurderer saken i sin helhet. Han beskriver det hele som "besvärande och djupt olyckligt". Han jobber likevel med å finne løsninger, selv om alle forsøk på forlik med motparten ennå ikke har ført frem.

Svensk filmskandale

SeventhSeal Lite.jpgEn amerikansk domstol har overført rettighetene til hele SFs filmkatalog, inkludert Ingmar Bergmans filmer, til en liten kinoeier i USA. Amerikansk jus på ville veier eller fatale feilgrep fra SF? 

SeventhSeal Stort.jpg

En amerikansk domstol har overført rettighetene til hele SFs filmkatalog, inkludert Ingmar Bergmans filmer, til en liten kinoeier i USA. Amerikansk jus på ville veier eller fatale feilgrep fra SF?

Det var i juli at en domstol i Colorado overførte alle de amerikanske rettighetene til SFs filmkatalog til et tidligere lite kinoselskap i Aspen. Resultatet er at du nå kan få kjøpt Bergmans filmer på dvd, eventuelt kinorettighetene, gjennom en ny og amatørmessig webside i USA med domenenavnet SwedishClassicFilms.com.

– Vi hadde egentlig ingen planer om å gå inn i svensk film, forteller Jack Smith, advokaten til Isis, selskapet som er tildelt rettighetene til katalogen. – Men nå som vi eier dem, prøver vi å finne måter vi kan selge dem på, sier han til New York Times.

Isis sitter ikke på de konkrete filmkopiene, men Smith sier til NY Times at dvd-kopiene finnes der ute og kan anvendes om nødvendig.

Hvordan kunne det respekterte og tradisjonsrike selskapet SF havne i en sånn situasjon?

Det hele startet ifølge Filmnyheterna i 1997 da Svenska Bio (50 prosent eid av SF) sammen med det amerikanske selskapet Resort Theaters of America (RTA) satset på å utvikle kinoen Isis Theater ved skisportstedet Aspen, Colorado. Utleieren ville imidlertid ha en femårig leiegaranti fra SF. Da RTA på få år vokste seg større, ble Svenska Bios eierandel bare 5 prosent. Og da RTA gikk konkurs i 2000 og prosjektet kollapset, ville ikke SF lenger være med å betale leie for kinoen. Dermed oppsto det strid mellom partene, som etter hvert ledet til domsavsigelsen der Isis Theater fikk de amerikanske rettighetene til SFs katalog som kompensasjon. 

For den svenske filmbransjen er situasjonen fortvilet. Hvordan kunne rettighetene til en katalog som må anses som en nasjonalskatt bare forsvinne ut av landet på denne måten?

Torsten Larsson er områdesjef i Bonnier Entertainment som eier SF. Han skriver i en mail til Filmnyheterna at Bonniergruppens amerikanske jurister nå vurderer saken i sin helhet. Han beskriver det hele som "besvärande och djupt olyckligt". Han jobber likevel med å finne løsninger, selv om alle forsøk på forlik med motparten ennå ikke har ført frem.

MENY