Dropper kvinnepott

De gales hus_lite.jpgBare to av 20 støttede filmprosjekter i kvinnesatsingen Signatur K er blitt realisert. Nå legger Norsk Filminstitutt ned ordningen.   

De gales hus_stort.jpg

Bare to av 20 støttede filmprosjekter i kvinnesatsingen Signatur K er blitt realisert. Nå legger Norsk Filminstitutt ned ordningen.

Som styremedlem i Norske Filmregissører Elsa Kvamme skrev i siste utgave av Rushprint, er resultatet fra Signatur K-satsningen lite imponerende. 

Av 32 prosjekter som har søkt om å komme med i ordningen, har bare 20 fått utviklingstilskudd og av disse har bare to fått spillefilmstøtte: Eva Isaksens De gales hus, som kom i høst, og Margreth Olins spillefilmdebut Engelen, som har premiere neste år.

  –Det er en skjev kjønnsfordeling i norsk film, men Signatur K er ikke løsningen på dette, sier direktør Ivar Køhn i Norsk Filminstitutts utviklings- og produksjonsavdeling til Dagbladet. 

Norsk Filminstitutt (NFI) legger derfor ned ordningen fra 2009. Instituttet vil i stedet satse på kvinner i sine andre, eksisterende tilskuddsordninger. Slik håper Køhn at NFI skal kunne nå sitt uttalte mål om å heve kvinneandelen i norsk filmproduksjon til 40 prosent innen 2010.

–Vi skal fortsatt satse bevisst på kvinner. I den framtidige behandlingen av støttesøknader vil vi derfor ha i bakhodet at prosjekter med kvinner i sentrale posisjoner skal prioriteres, avslutter Køhn.

Foto: De gales hus

Dropper kvinnepott

De gales hus_lite.jpgBare to av 20 støttede filmprosjekter i kvinnesatsingen Signatur K er blitt realisert. Nå legger Norsk Filminstitutt ned ordningen.   

De gales hus_stort.jpg

Bare to av 20 støttede filmprosjekter i kvinnesatsingen Signatur K er blitt realisert. Nå legger Norsk Filminstitutt ned ordningen.

Som styremedlem i Norske Filmregissører Elsa Kvamme skrev i siste utgave av Rushprint, er resultatet fra Signatur K-satsningen lite imponerende. 

Av 32 prosjekter som har søkt om å komme med i ordningen, har bare 20 fått utviklingstilskudd og av disse har bare to fått spillefilmstøtte: Eva Isaksens De gales hus, som kom i høst, og Margreth Olins spillefilmdebut Engelen, som har premiere neste år.

  –Det er en skjev kjønnsfordeling i norsk film, men Signatur K er ikke løsningen på dette, sier direktør Ivar Køhn i Norsk Filminstitutts utviklings- og produksjonsavdeling til Dagbladet. 

Norsk Filminstitutt (NFI) legger derfor ned ordningen fra 2009. Instituttet vil i stedet satse på kvinner i sine andre, eksisterende tilskuddsordninger. Slik håper Køhn at NFI skal kunne nå sitt uttalte mål om å heve kvinneandelen i norsk filmproduksjon til 40 prosent innen 2010.

–Vi skal fortsatt satse bevisst på kvinner. I den framtidige behandlingen av støttesøknader vil vi derfor ha i bakhodet at prosjekter med kvinner i sentrale posisjoner skal prioriteres, avslutter Køhn.

Foto: De gales hus

MENY