200 000 til beste manus

Sos-Svartskjær_lite.jpgSørnorsk filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival arrangerer for første gang en nasjonal manus- og kortfilmkonkurranse. 

Sos-Svartskjær_stort.jpg

Sørnorsk filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival arrangerer for første gang en nasjonal manus- og kortfilmkonkurranse.

Manusforfattere inviteres til å sende inn kortfilmmanus rettet mot barn og ungdom. Premien er 200 000 kroner. Vinneren annonseres under Barnefilmfestivalen, som går av stabelen 27. april til 3. mai i Kristiansand.  

– Jeg håper konkurransen kan resultere i minst én film vi kan presentere på festivalen neste år. Målsetningen for konkurransen er å bringe fram filmideer som er sterke, gode og slagkraftige – og få satt minimum én av disse i produksjon, sier festivalsjef for Barnefilmfestivalen
Danckert Monrad-Krohn.

– Direktøren for filminstituttet, Nina Refseth, ønsker mer fokus på original barnefilm. Det støtter vi og gjør noe konkret med nå, ved å utlyse en konkurranse hvor originalitet er en viktig ingrediens. Særlig viktig er dette fordi det lages altfor få kortfilmer for barn, legger han til.

Festivalsjefen kan lokke med 200 000 kroner i premie til beste filmmanus til kortfilm rettet mot barn og unge, med frist 1. mars i år.

Det er første gang Sørnorsk Filmsenter og Kristiansand internasjonale barnefilmfestival arrangerer en slik konkurranse, med støtte fra Cultiva og Film&Kino.

– Alt som bringer fokus på barnefilm er generelt bra, og det utvikles veldig lite kortfilm for barn. I kortfilmformatet kan man eksperimentere mer med ideer, og erfaringene kan man kanskje ta med videre til langfilmformatet, sier Vera Micaelsen, filmkonsulent i Norsk filminstitutt med spesielt ansvar for barnefilm.

– Vi håper dette blir startskuddet for en årlig konkurranse, sier Åse Meyer
i Sørnorsk Filmsenter. Sørnorsk filmsenter har film for barn og unge som satsningsområde.

Sørnorsk Filmsenter
og Barnefilmfestivalen offentliggjorde konkurransen i Tromsø onsdag 14. januar under et møte med alle de regionale filmfond og filmsentre, nasjonale filmstøtteinstitusjoner og Kulturminister Trond Giske til stede.

Dette melder Sørnorsk Filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival.

Foto: Sos Svartskjær

200 000 til beste manus

Sos-Svartskjær_lite.jpgSørnorsk filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival arrangerer for første gang en nasjonal manus- og kortfilmkonkurranse. 

Sos-Svartskjær_stort.jpg

Sørnorsk filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival arrangerer for første gang en nasjonal manus- og kortfilmkonkurranse.

Manusforfattere inviteres til å sende inn kortfilmmanus rettet mot barn og ungdom. Premien er 200 000 kroner. Vinneren annonseres under Barnefilmfestivalen, som går av stabelen 27. april til 3. mai i Kristiansand.  

– Jeg håper konkurransen kan resultere i minst én film vi kan presentere på festivalen neste år. Målsetningen for konkurransen er å bringe fram filmideer som er sterke, gode og slagkraftige – og få satt minimum én av disse i produksjon, sier festivalsjef for Barnefilmfestivalen
Danckert Monrad-Krohn.

– Direktøren for filminstituttet, Nina Refseth, ønsker mer fokus på original barnefilm. Det støtter vi og gjør noe konkret med nå, ved å utlyse en konkurranse hvor originalitet er en viktig ingrediens. Særlig viktig er dette fordi det lages altfor få kortfilmer for barn, legger han til.

Festivalsjefen kan lokke med 200 000 kroner i premie til beste filmmanus til kortfilm rettet mot barn og unge, med frist 1. mars i år.

Det er første gang Sørnorsk Filmsenter og Kristiansand internasjonale barnefilmfestival arrangerer en slik konkurranse, med støtte fra Cultiva og Film&Kino.

– Alt som bringer fokus på barnefilm er generelt bra, og det utvikles veldig lite kortfilm for barn. I kortfilmformatet kan man eksperimentere mer med ideer, og erfaringene kan man kanskje ta med videre til langfilmformatet, sier Vera Micaelsen, filmkonsulent i Norsk filminstitutt med spesielt ansvar for barnefilm.

– Vi håper dette blir startskuddet for en årlig konkurranse, sier Åse Meyer
i Sørnorsk Filmsenter. Sørnorsk filmsenter har film for barn og unge som satsningsområde.

Sørnorsk Filmsenter
og Barnefilmfestivalen offentliggjorde konkurransen i Tromsø onsdag 14. januar under et møte med alle de regionale filmfond og filmsentre, nasjonale filmstøtteinstitusjoner og Kulturminister Trond Giske til stede.

Dette melder Sørnorsk Filmsenter og Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival.

Foto: Sos Svartskjær

MENY