Gørild Mauseth vant fram

Mausheth Lite.jpgOslo Tingrett ga skuespilleren og Norsk Skuespillerforbund medhold i saken mellom Gørild Mauseth og NRK.   

Mausheth Stort.jpg

Oslo Tingrett ga skuespilleren og Norsk Skuespillerforbund medhold i saken mellom Gørild Mauseth og NRK.

Oslo Tingrett kom fram til at skuespillerens framføring av filmscenen var vernet etter åndsverkloven, og at dette vernet ikke ble satt til side på grunn av sitatretten. Vilkårene for sitat var ikke overholdt. Det forelå brudd på god skikk og sitatet gikk utover det formålet betinger. Sitatretten er begrunnet i ytringsfrihet.

Tingretten fant at NRKs bruk også krenket Mauseths personvern, Jfr. Åndsverkslovens § 45 C, melder Skuespillerforbundet i en pressemelding. 

Mauseth sier at hun måtte reagere da NRK i Store Studio i forbindelse med en parodi av scenen i en ny film viste mer av en samleiescene fra filmen Brent av frost enn det parodien omfattet. NRK visste at det var ønske om at eksponering av frontal nakenhet skulle unngås utenfor filmen i sin helhet.

Agnete Haaland, leder i Norsk Skuespillerforbund, som støttet saken, er glad for at anstendigheten har vunnet. Saken har ført til stor oppmerksomhet om bruk av nakenbilder hentet fra kunstnerisk sammenheng til utlegging på nettsteder for pornografiske formål. Forbundet har hjulpet mange skuespillere med å få slettet slike bilder de siste ukene, heter det i pressemeldingen. 

Ytringsfriheten er ikke til hinder for at det idømmes erstatning og oppreisning. Mauseth ble tilkjent kr. 110.000 i erstatning, og kr. 45.000 i oppreisning, og vil nå studere dommen sammen med Norsk Skuespillerforbund og  advokat Eirik Djønne som førte saken for Mauseth og forbundet.

Kilde: Norsk skuespillerforbund

Foto: Når mørket er forbi (regi: Knut erik Jensen)

Gørild Mauseth vant fram

Mausheth Lite.jpgOslo Tingrett ga skuespilleren og Norsk Skuespillerforbund medhold i saken mellom Gørild Mauseth og NRK.   

Mausheth Stort.jpg

Oslo Tingrett ga skuespilleren og Norsk Skuespillerforbund medhold i saken mellom Gørild Mauseth og NRK.

Oslo Tingrett kom fram til at skuespillerens framføring av filmscenen var vernet etter åndsverkloven, og at dette vernet ikke ble satt til side på grunn av sitatretten. Vilkårene for sitat var ikke overholdt. Det forelå brudd på god skikk og sitatet gikk utover det formålet betinger. Sitatretten er begrunnet i ytringsfrihet.

Tingretten fant at NRKs bruk også krenket Mauseths personvern, Jfr. Åndsverkslovens § 45 C, melder Skuespillerforbundet i en pressemelding. 

Mauseth sier at hun måtte reagere da NRK i Store Studio i forbindelse med en parodi av scenen i en ny film viste mer av en samleiescene fra filmen Brent av frost enn det parodien omfattet. NRK visste at det var ønske om at eksponering av frontal nakenhet skulle unngås utenfor filmen i sin helhet.

Agnete Haaland, leder i Norsk Skuespillerforbund, som støttet saken, er glad for at anstendigheten har vunnet. Saken har ført til stor oppmerksomhet om bruk av nakenbilder hentet fra kunstnerisk sammenheng til utlegging på nettsteder for pornografiske formål. Forbundet har hjulpet mange skuespillere med å få slettet slike bilder de siste ukene, heter det i pressemeldingen. 

Ytringsfriheten er ikke til hinder for at det idømmes erstatning og oppreisning. Mauseth ble tilkjent kr. 110.000 i erstatning, og kr. 45.000 i oppreisning, og vil nå studere dommen sammen med Norsk Skuespillerforbund og  advokat Eirik Djønne som førte saken for Mauseth og forbundet.

Kilde: Norsk skuespillerforbund

Foto: Når mørket er forbi (regi: Knut erik Jensen)

MENY