– Forbauset over Filmforbundet

Leif_Holst_Jensen_lite.jpg– Filmforbundet er i sin fulle rett til å si opp avtalen med oss, men jeg er likevel forbauset over at de faktisk gjør det, sier Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen om forhandlingene mellom produsentene og Norsk Filmforbund.

Leif_Holst_Jensen_stort.jpg

– Filmforbundet er i sin fulle rett til å si opp avtalen med oss, men jeg er likevel forbauset over at de faktisk gjør det, sier Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen om forhandlingene mellom produsentene og Norsk Filmforbund.  

Produsentforeningen er Norsk Filmforbunds motpart i forhandlingene mellom Norsk Filmforbund og produsentene, og representerer arbeidsgiversiden i konflikten.­ Som Klassekampen skrev i forrige uke, har Norsk Filmforbund sagt opp avtalen med filmprodusentene.  

– Det er overraskende at Filmforbundet velger å gjøre det, ettersom de tross alt signerte avtalen selv i februar i år. Så nå får vi møtes til nye forhandlinger, og se hva som kommer ut av dem, sier Leif Holst Jensen til Klassekampen.

Hvilke forventninger har dere til forhandlingene?

­- Det får vi i så fall ta med dem direkte, og ikke i mediene, sier Holst
Jensen.

Filmarbeideres beskrivelse av lovløshet og utnytting på norske filmsett som kom frem i Klassekampen i forrige uke, er også noe som skurrer for Produsentforeningens leder.­ 

– Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Vi forutsetter at våre
medlemmer følger både Spillefilmavtalen og norsk lov. Det er ikke bare
verneombud, men også tillitsvalgt som skal være på hver produksjon. I tillegg prøver vi det vi kan å holde våre medlemmer i ørene.

– Skulle vi få kjennskap til enkelte situasjoner eller konflikter der våre medlemmer bryter avtalen, har vi mulighet til å sanksjonere. Ut fra beskrivelsen din høres dette ut som mindre, underfinansierte prosjekter, sier Holst Jensen.­

– Jeg forsvarer ikke ulevelige vilkår, men jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i beskrivelsen. Klassekampen har snakket med en filmarbeider som er misfornøyd, men det finnes sikkert også masse folk som faktisk er fornøyde. Enhver film er en form for unntakstilstand i den perioden man jobber på settet. Det er en kjempeoperasjon, som stiller store krav både til ledere og medarbeidere.­

– Filmarbeidere Klassekampen har snakket med mener filmprodusenter spekulerer i at dette er en populær bransje, der jobbene henger høyt?­

 – Ingen av våre medlemmer spekulerer i dette. Men det er helt riktig at det er svært mange som vil inn i bransjen, og at mange derfor er villige til å gjøre mye. De fleste filmproduksjoner ville alltid hatt godt av mer penger, og derfor er det av og til takknemlig hvis noen melder seg til å jobbe for mindre enn de kanskje skal, avslutter Holst Jensen.

Dette melder Klassekampen.

– Forbauset over Filmforbundet

Leif_Holst_Jensen_lite.jpg– Filmforbundet er i sin fulle rett til å si opp avtalen med oss, men jeg er likevel forbauset over at de faktisk gjør det, sier Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen om forhandlingene mellom produsentene og Norsk Filmforbund.

Leif_Holst_Jensen_stort.jpg

– Filmforbundet er i sin fulle rett til å si opp avtalen med oss, men jeg er likevel forbauset over at de faktisk gjør det, sier Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen om forhandlingene mellom produsentene og Norsk Filmforbund.  

Produsentforeningen er Norsk Filmforbunds motpart i forhandlingene mellom Norsk Filmforbund og produsentene, og representerer arbeidsgiversiden i konflikten.­ Som Klassekampen skrev i forrige uke, har Norsk Filmforbund sagt opp avtalen med filmprodusentene.  

– Det er overraskende at Filmforbundet velger å gjøre det, ettersom de tross alt signerte avtalen selv i februar i år. Så nå får vi møtes til nye forhandlinger, og se hva som kommer ut av dem, sier Leif Holst Jensen til Klassekampen.

Hvilke forventninger har dere til forhandlingene?

­- Det får vi i så fall ta med dem direkte, og ikke i mediene, sier Holst
Jensen.

Filmarbeideres beskrivelse av lovløshet og utnytting på norske filmsett som kom frem i Klassekampen i forrige uke, er også noe som skurrer for Produsentforeningens leder.­ 

– Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Vi forutsetter at våre
medlemmer følger både Spillefilmavtalen og norsk lov. Det er ikke bare
verneombud, men også tillitsvalgt som skal være på hver produksjon. I tillegg prøver vi det vi kan å holde våre medlemmer i ørene.

– Skulle vi få kjennskap til enkelte situasjoner eller konflikter der våre medlemmer bryter avtalen, har vi mulighet til å sanksjonere. Ut fra beskrivelsen din høres dette ut som mindre, underfinansierte prosjekter, sier Holst Jensen.­

– Jeg forsvarer ikke ulevelige vilkår, men jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i beskrivelsen. Klassekampen har snakket med en filmarbeider som er misfornøyd, men det finnes sikkert også masse folk som faktisk er fornøyde. Enhver film er en form for unntakstilstand i den perioden man jobber på settet. Det er en kjempeoperasjon, som stiller store krav både til ledere og medarbeidere.­

– Filmarbeidere Klassekampen har snakket med mener filmprodusenter spekulerer i at dette er en populær bransje, der jobbene henger høyt?­

 – Ingen av våre medlemmer spekulerer i dette. Men det er helt riktig at det er svært mange som vil inn i bransjen, og at mange derfor er villige til å gjøre mye. De fleste filmproduksjoner ville alltid hatt godt av mer penger, og derfor er det av og til takknemlig hvis noen melder seg til å jobbe for mindre enn de kanskje skal, avslutter Holst Jensen.

Dette melder Klassekampen.

MENY