Rogaland har seksdoblet filmstøtten

Yngve_lite.jpgEtter Aftenbladets beregninger, støtter fylkeskommunen Rogaland filmrelatert kulturvirksomhet med 6 450 000 kroner i 2008. Dette er en økning på cirka 5,5 millioner på seks år. Hovedsatsingen ligger på filmfestivalene og Filmkraft Rogaland.

Yngve_stort.jpg

Etter Aftenbladets beregninger, støtter fylkeskommunen Rogaland filmrelatert kulturvirksomhet med 6 450 000 kroner i 2008. Dette er en økning på cirka 5,5 millioner på seks år. Hovedsatsingen ligger på filmfestivalene og Filmkraft Rogaland.  

– Rogaland fylkeskommune har satset på film fordi filmmiljøet i regionen har vist engasjement og resultater. Film er et godt case i forhold til sammenveving av kultur og næring. Film har også kontaktflater i forhold til musikk, teater og annen kulturvirksomhet i regionen, sier Jon Inge Zazzera, fagleder i kulturseksjonen ved Rogaland fylkeskommune til Aftenbladet.no.

– Før filmbølgen tok av, støttet fylkeskommunen Filmforum Sør-Vest med 70.000 kroner. Rundt 2003 ble det avsatt én million til film totalt sett, inkludert Filmforum og Vestnorsk Filmsenter. Men det store hoppet kom i 2006, da de første pengene ble avsatt til Filmkraft Rogaland, forklarer Zazzera.

I 2007 gikk fylkeskommunen også inn i Den norske filmfestivalen i Haugesund med 1,5 millioner, mens støtten til Kortfilmfestivalen i Stavanger og utvidelsen av Den norske filmfestivalen til Sandnes og Stavanger ble bevilget midler i år.

Gjennom regionalt utviklingsprogram støtter fylkeskommunen også Western Norway Film Commission og et locationprosjekt i regi av Filmkraft sammen med Haugaland Vekst.

Filmkraft Rogaland har siden oppstartet i 2006 mottatt 3,2 millioner årlig fra fylkeskommunen, som også eier 50 prosent av aksjene i selskapet. Kommunene Stavanger (35 %), Haugesund (10 %) og Randaberg (5 %) har de resterende eierandelene.

Funksjonen til selskapet er å støtte utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, novellefilm, spillefilm, tv-serier og etter hvert dataspill.

Amanda-vinner Mannen som elsket Yngve, samt kommende Rottenetter og Jernanger, er eksempler på filmer som er hjulpet fram gjennom Filmkraft.

Daglig leder Sjur Paulsen sier at fylkeskommunens støtte er uvurderlig for deres virke.

– Det er så enkelt som å være eller ikke være for oss. Kommunene er også med, men uten fylkeskommunens bidrag ville vi aldri klart det nivået vi har nå, sier han.

Dette melder Aftenbladet.no

Foto: Mannen som elsket Yngve

Rogaland har seksdoblet filmstøtten

Yngve_lite.jpgEtter Aftenbladets beregninger, støtter fylkeskommunen Rogaland filmrelatert kulturvirksomhet med 6 450 000 kroner i 2008. Dette er en økning på cirka 5,5 millioner på seks år. Hovedsatsingen ligger på filmfestivalene og Filmkraft Rogaland.

Yngve_stort.jpg

Etter Aftenbladets beregninger, støtter fylkeskommunen Rogaland filmrelatert kulturvirksomhet med 6 450 000 kroner i 2008. Dette er en økning på cirka 5,5 millioner på seks år. Hovedsatsingen ligger på filmfestivalene og Filmkraft Rogaland.  

– Rogaland fylkeskommune har satset på film fordi filmmiljøet i regionen har vist engasjement og resultater. Film er et godt case i forhold til sammenveving av kultur og næring. Film har også kontaktflater i forhold til musikk, teater og annen kulturvirksomhet i regionen, sier Jon Inge Zazzera, fagleder i kulturseksjonen ved Rogaland fylkeskommune til Aftenbladet.no.

– Før filmbølgen tok av, støttet fylkeskommunen Filmforum Sør-Vest med 70.000 kroner. Rundt 2003 ble det avsatt én million til film totalt sett, inkludert Filmforum og Vestnorsk Filmsenter. Men det store hoppet kom i 2006, da de første pengene ble avsatt til Filmkraft Rogaland, forklarer Zazzera.

I 2007 gikk fylkeskommunen også inn i Den norske filmfestivalen i Haugesund med 1,5 millioner, mens støtten til Kortfilmfestivalen i Stavanger og utvidelsen av Den norske filmfestivalen til Sandnes og Stavanger ble bevilget midler i år.

Gjennom regionalt utviklingsprogram støtter fylkeskommunen også Western Norway Film Commission og et locationprosjekt i regi av Filmkraft sammen med Haugaland Vekst.

Filmkraft Rogaland har siden oppstartet i 2006 mottatt 3,2 millioner årlig fra fylkeskommunen, som også eier 50 prosent av aksjene i selskapet. Kommunene Stavanger (35 %), Haugesund (10 %) og Randaberg (5 %) har de resterende eierandelene.

Funksjonen til selskapet er å støtte utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentar, novellefilm, spillefilm, tv-serier og etter hvert dataspill.

Amanda-vinner Mannen som elsket Yngve, samt kommende Rottenetter og Jernanger, er eksempler på filmer som er hjulpet fram gjennom Filmkraft.

Daglig leder Sjur Paulsen sier at fylkeskommunens støtte er uvurderlig for deres virke.

– Det er så enkelt som å være eller ikke være for oss. Kommunene er også med, men uten fylkeskommunens bidrag ville vi aldri klart det nivået vi har nå, sier han.

Dette melder Aftenbladet.no

Foto: Mannen som elsket Yngve

MENY