– På høy tid med kritisk blikk

FilmskolenLite.jpg– Det er ingen tvil om at filmskolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast. Men det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, mener Frederick Howard, tidligere produsentstudent på Den norske filmskolen.

Filmskolen Stort.jpg

– Det er ingen tvil om at filmskolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast. Men det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, mener Frederick Howard, tidligere produsentstudent på Den norske filmskolen.

Det er på høy tid at bransjens ledende aktører og dens organisasjoner setter foten ned og bretter opp ermene for å sikre en fortsatt god norsk filmskole. Takk, Dag, jeg håper dette engasjementet varer!

Studentene har i lang tid vært i kontakt med bransjeorganisasjonene om de kritiske tilstandene, der man har beklaget seg over svak ledelse, stort fravær blant skolens ansatte og tidvis foreldet eller mangelfull kunnskap blant enkelte linjers ansatte. Dessverre ble det aldri tatt noe skikkelig tak for å bedre situasjonen basert på disse samtalene. At engasjementet nå kommer, post Kull 5, er gledelig for fremtidige studenter.

Jeg tror det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner om karakteren av og årsaken til kvaliteten på årets eksamensfilmer, skolens "fallende omdømme" og konfliktene flere av studentene har hatt gjennom studieløpet.

Alveberg opplever at skolens inntak ikke lenger fungerer på en ønsket måte, og at dette medfører en svakere strøm av motiverte studenter. Det er en teorietisk mulighet for at de 40 unge menneskene som ble uteksaminert fra Filmskolen i år har et intellektuelt og kunstnerisk lavmål satt opp mot tidligere kull; men jeg tillater meg å betvile sannferdigheten i dette. Jeg vil heller ikke påstå at studentmassen kan kalles umotiverte eller late. Den konkrete opptaksprosessen er så vidt jeg vet heller ikke nevneverdig endret, og panelene som står for opptak er satt sammen av de av bransjens aktører som tar seg tid til å delta. Om panelene som gjør utvelgelsen er for svake må disse styrkes i et samarbeid mellom skolen og bransjen. Er det som har skjedd i overgangen fra dugnad til drift en smygende ansvarssvikt fra en kollektiv norsk filmbransje?

At skolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast er det ingen tvil om. Om Alveberg og resten av bransjen kan gå sammen om å sette en retning og styrke utdanningen gjennom aktiv deltagelse i styrer, ved politisk press fra organisasjonene og gjennom aktiv undervisning av studentene tror jeg mye kan forbedres.  Vi trenger premisser og undervisning av ledende bransjeaktører med kontemporær kunnskap –  av Alveberg og Jacobsen, Hamer og Zwart; vi trenger undervisning fra tidligere elever med suksess så som Badendyck og Hopland Eik, Johnsen og Richter Strand. Listen over kvalifiserte folk er lang.

Så om du er der ute – kjenner deg flink eller suksessrik; eller kanskje fullstendig mislykket etter din siste film – kom til Filmskolen og la oss ta del i din lærdom, de trenger den og de trenger deg.

Når det gjelder skolens plassering er dette den evige historien om Mohammed og fjellet. Essensen er at dersom vi har en filmbransje i Norge som ikke er villig til å komme til Lillehammer for å undervise må skolen flyttes. Det er bare to alternativer – en holdningsendring fra fagfolket eller en lokasjonsendring av skolen. Det ene er ikke nødvendigvis mer saliggjørende enn det andre. Derimot vil en suverenintetsberøvelse fra Høyskolen trolig være kritisk og man vil oppleve KHIO konflikten atter en gang.

Men alt dette satt til side.

La oss huske at denne skolen for kun 2 år siden uteksaminerte et annet kull, også der med en del mindre vellykkede eksamensfilmer. Dette kullet har siden da vært sentrale i filmer som "Mannen som elsket Yngve" – regi, "Yatzy"- regi og "Varde" – regi; 2 av disse har alt vunnet Amanda for beste film og beste kortfilm, mens regissøren av "Yatzy" stakk av med en Amandanominasjon i fjor. Så vidt meg bekjent er det ikke mange bransjer der nyutdannede etter 2 år kan stikke av med landets høyeste hedersbemerkning, glede et stort publikum og samtidig balansere på kritikernes knivsegg.

Mens opprustningen skjer og en ny "filmskolendugnad" forhåpentlig er på vei ber jeg alle mine kolleger gi dette nye kullet sine 2-3 første år ute av reiret før de vingeklippes for sin manglende evne til å fly.

Så gjenstår det å se – om noen av bransjens dyktigste ledere og kunstnere er villig til å besette den utlyste dekan-stillingen og videreføre Wadmans filmskolearv.

Frederick Howard
(tidligere produsentstudent på kull 5 og elevenes tillitsmann i perioden og daværende styrmedlem ved DNF).

Du kan lese intervjuet med Dag Alveberg her: – Filmskolen er for dårlig 

Foto: Fra studentproduksjonen "Oasen", på kull 5

– På høy tid med kritisk blikk

FilmskolenLite.jpg– Det er ingen tvil om at filmskolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast. Men det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, mener Frederick Howard, tidligere produsentstudent på Den norske filmskolen.

Filmskolen Stort.jpg

– Det er ingen tvil om at filmskolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast. Men det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, mener Frederick Howard, tidligere produsentstudent på Den norske filmskolen.

Det er på høy tid at bransjens ledende aktører og dens organisasjoner setter foten ned og bretter opp ermene for å sikre en fortsatt god norsk filmskole. Takk, Dag, jeg håper dette engasjementet varer!

Studentene har i lang tid vært i kontakt med bransjeorganisasjonene om de kritiske tilstandene, der man har beklaget seg over svak ledelse, stort fravær blant skolens ansatte og tidvis foreldet eller mangelfull kunnskap blant enkelte linjers ansatte. Dessverre ble det aldri tatt noe skikkelig tak for å bedre situasjonen basert på disse samtalene. At engasjementet nå kommer, post Kull 5, er gledelig for fremtidige studenter.

Jeg tror det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner om karakteren av og årsaken til kvaliteten på årets eksamensfilmer, skolens "fallende omdømme" og konfliktene flere av studentene har hatt gjennom studieløpet.

Alveberg opplever at skolens inntak ikke lenger fungerer på en ønsket måte, og at dette medfører en svakere strøm av motiverte studenter. Det er en teorietisk mulighet for at de 40 unge menneskene som ble uteksaminert fra Filmskolen i år har et intellektuelt og kunstnerisk lavmål satt opp mot tidligere kull; men jeg tillater meg å betvile sannferdigheten i dette. Jeg vil heller ikke påstå at studentmassen kan kalles umotiverte eller late. Den konkrete opptaksprosessen er så vidt jeg vet heller ikke nevneverdig endret, og panelene som står for opptak er satt sammen av de av bransjens aktører som tar seg tid til å delta. Om panelene som gjør utvelgelsen er for svake må disse styrkes i et samarbeid mellom skolen og bransjen. Er det som har skjedd i overgangen fra dugnad til drift en smygende ansvarssvikt fra en kollektiv norsk filmbransje?

At skolen mangler retning, trenger sterkere ledelse og fornyet faglig ballast er det ingen tvil om. Om Alveberg og resten av bransjen kan gå sammen om å sette en retning og styrke utdanningen gjennom aktiv deltagelse i styrer, ved politisk press fra organisasjonene og gjennom aktiv undervisning av studentene tror jeg mye kan forbedres.  Vi trenger premisser og undervisning av ledende bransjeaktører med kontemporær kunnskap –  av Alveberg og Jacobsen, Hamer og Zwart; vi trenger undervisning fra tidligere elever med suksess så som Badendyck og Hopland Eik, Johnsen og Richter Strand. Listen over kvalifiserte folk er lang.

Så om du er der ute – kjenner deg flink eller suksessrik; eller kanskje fullstendig mislykket etter din siste film – kom til Filmskolen og la oss ta del i din lærdom, de trenger den og de trenger deg.

Når det gjelder skolens plassering er dette den evige historien om Mohammed og fjellet. Essensen er at dersom vi har en filmbransje i Norge som ikke er villig til å komme til Lillehammer for å undervise må skolen flyttes. Det er bare to alternativer – en holdningsendring fra fagfolket eller en lokasjonsendring av skolen. Det ene er ikke nødvendigvis mer saliggjørende enn det andre. Derimot vil en suverenintetsberøvelse fra Høyskolen trolig være kritisk og man vil oppleve KHIO konflikten atter en gang.

Men alt dette satt til side.

La oss huske at denne skolen for kun 2 år siden uteksaminerte et annet kull, også der med en del mindre vellykkede eksamensfilmer. Dette kullet har siden da vært sentrale i filmer som "Mannen som elsket Yngve" – regi, "Yatzy"- regi og "Varde" – regi; 2 av disse har alt vunnet Amanda for beste film og beste kortfilm, mens regissøren av "Yatzy" stakk av med en Amandanominasjon i fjor. Så vidt meg bekjent er det ikke mange bransjer der nyutdannede etter 2 år kan stikke av med landets høyeste hedersbemerkning, glede et stort publikum og samtidig balansere på kritikernes knivsegg.

Mens opprustningen skjer og en ny "filmskolendugnad" forhåpentlig er på vei ber jeg alle mine kolleger gi dette nye kullet sine 2-3 første år ute av reiret før de vingeklippes for sin manglende evne til å fly.

Så gjenstår det å se – om noen av bransjens dyktigste ledere og kunstnere er villig til å besette den utlyste dekan-stillingen og videreføre Wadmans filmskolearv.

Frederick Howard
(tidligere produsentstudent på kull 5 og elevenes tillitsmann i perioden og daværende styrmedlem ved DNF).

Du kan lese intervjuet med Dag Alveberg her: – Filmskolen er for dårlig 

Foto: Fra studentproduksjonen "Oasen", på kull 5

MENY