– Opportunistisk av Wallace

HB_lite.jpgKathrine Haugen, en av hovedforfatterne bak Himmelblå, reagerer på innlegget fra Petter Wallace i Rushprint.
– Når Wallace etterspør bedre grunnlag for egne meninger fra Ståle Stein Berg, får det meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace befinner seg i.  

HB_stort.jpg

Kathrine Haugen, en av hovedforfatterne bak Himmelblå, reagerer på innlegget fra Petter Wallace i Rushprint. – Når Wallace etterspør bedre grunnlag for egne meninger fra Ståle Stein Berg, får det meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace befinner seg i. 

Som en av manusforfatterne av tv-serien Himmelblå, samt deltager på to Emmy 2007 seminar hvor debatten om valg av skriveprosessmodeller i norsk drama ble tatt opp, har jeg opplevd at Petter Wallace har vært svært lite villig til å åpne opp for innspill til hvordan man kan endre den nåværende modellen, den modellen som praktiseres i NRK Drama og som kort oppsummert av Hans Rossiné går ut på at produsenten er suveren og kan bytte manusforfattere inn og ut av en prosess, slik en fotballtrener bytter spillere.

Det er gledelig å se at Wallace nå ser ut til å være mer lydhør og i likhet med resten av bransjen ser betydning av denne debatten. Selv om dette i lys av den siste tids debatt rundt Himmelblå kan virke noe opportunistisk.

På tross av denne nyvunne interessen for å debattere skriveprosessmodeller kan ikke Petter Wallace finne noe faglig interessant i manusforfatter Ståle Stein Bergs ytringer i Rushprint 18. september. At Berg påpeker det han mener er en konsensuskultur i NRK Drama, en kultur som tar bort det kunstneriske resonnementet, og dermed gjør NRK Drama mindre attraktive som arbeidsgivere for manusforfattere med høye ambisjoner, skulle jeg tro var av stor faglig interesse. For det er nettopp det denne debatten dreier seg om. Jeg opplever ikke at Berg kaster seg på en konflikt, som for øvrig ikke er avsluttet, men forsøker gjennom egne erfaringer med statskanalen, å nettopp bidra til en slik debatt. At Petter Wallace klarer å vri dette til å virke opportunistisk kan virke som et forsøk på å undergrave Bergs redelighet.

I motsetning til Wallace kan ikke jeg se at Berg henter sine argumenter ut fra konflikten rundt Himmelblå. Jeg finner det naturlig at han knytter sine egne erfaringer og refleksjoner rundt det å jobbe med NRK Drama og sine tanker om skriveprosessmodeller opp mot en aktuell sak, og det burde være greit. At Wallace bruker uttrykk som "diverse medieutspill fra én part i en konflikt" insinuerer enten at Berg har latt seg forlede til å uttale seg på feil grunnlag, eller at min søsters og mine egne uttalelser til media er oppkonstruerte og ikke har rot i virkeligheten.

Wallace synes også at Berg burde ha ventet med å uttale seg i debatten da det er kjent at NRK Drama har invitert Dramatikerforbundet til en evaluering av manusprosessen i Himmelblå. NRK Drama ved Petter Wallace har konsekvent avvist ethvert ønske om en gjennomgang av prosessen. Det har vært vist null vilje til å ta inn over seg kritikken som jeg og min søster har kommet med. At de nå har gjort en helomvending og fremstiller det som om det er NRK Drama som har tatt initiativ til gjennomgangen synes jeg er smakløst. Og igjen, ikke så lite opportunistisk.

Det er fint å lese at Wallace og NRK Drama bevisst og systematisk har investert i personer med høy manusfaglig kompetanse og at han er stolt av den gruppen av fagpersoner de nå har knyttet til seg på dette området. Jeg tror uansett at denne gruppen ville lært mye av en gjennomgang av Himmelblå da det ikke er til å komme bort fra at denne gruppen i prosessen med Himmelblå ikke var helt på høyden kompetansemessig og at dette er grunnen til at prosessen ble unødig komplisert og ressursskrevende.

Og hvorfor er det så grusomt å påpeke dette? Det er ikke illojalt å si ifra når man opplever at ledelsen går bort fra et vedtatt konsept. Det er illojalt når ledelsen forteller forfatteren at manuset er fantastisk, at de både ler og gråter under gjennomlesning, for så å la en annen forfatter skrive hele manuset på nytt. Bak forfatterens rygg. Får så å sende det ut i originalforfatterens navn. Det er illojalt når forfatteren blir opplyst om denne totale omskrivingen av skuespillere og regissør og ikke av sin egen ledelse. At denne spesielle episoden endte opp med at man måtte, direkte sitert Wallace: "Hamre ut et kompromiss vi alle kan leve med", sier for meg hvor dårlig en såkalt kollektiv skriveprosessmodell fungerer.

Petter Wallace sier at manusforfatterne, uansett skriveprosessmetode, er blant de viktigste premissleverandørene for kvalitet. Han påstår at NRK Drama er fullstendig avhengig av et godt samarbeid med forfattere. Om Wallace mener det han sier, så kan ikke jeg skjønne hvorfor de behandler manusforfatterne sine om nyttige idioter, brikker de kan bytte inn og ut etter sitt eget godt befinnende. Det kan hende Wallace tror at NRK Drama behandler forfatterne sine med respekt, at de er gode produsenter som innser viktigheten av forfatternes bidrag. Dessverre kan det se ut til at denne troen ikke helt stemmer overens med virkeligheten.

Når Wallace avslutter sitt innlegg med å si at NRK Drama ønsker velkommen innspill fra forfattere slik at vi i feleskap kan utvikle metoder som gir ønsket kvalitet, har han enten nylig sett lyset og blitt omvendt, eller så er dette nok et innslag av skamløs opportunisme. At han i tillegg ikke har skamvett nok til å la være å be Ståle Stein Berg om et høyere saklighetsnivå, en større kildekritikk og et bedre grunnlag for egne meninger, får meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace faktisk befinner seg i.

Kathrine Haugen
Manusforfatter

Foto: NRK, fra serien Himmelblå

– Opportunistisk av Wallace

HB_lite.jpgKathrine Haugen, en av hovedforfatterne bak Himmelblå, reagerer på innlegget fra Petter Wallace i Rushprint.
– Når Wallace etterspør bedre grunnlag for egne meninger fra Ståle Stein Berg, får det meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace befinner seg i.  

HB_stort.jpg

Kathrine Haugen, en av hovedforfatterne bak Himmelblå, reagerer på innlegget fra Petter Wallace i Rushprint. – Når Wallace etterspør bedre grunnlag for egne meninger fra Ståle Stein Berg, får det meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace befinner seg i. 

Som en av manusforfatterne av tv-serien Himmelblå, samt deltager på to Emmy 2007 seminar hvor debatten om valg av skriveprosessmodeller i norsk drama ble tatt opp, har jeg opplevd at Petter Wallace har vært svært lite villig til å åpne opp for innspill til hvordan man kan endre den nåværende modellen, den modellen som praktiseres i NRK Drama og som kort oppsummert av Hans Rossiné går ut på at produsenten er suveren og kan bytte manusforfattere inn og ut av en prosess, slik en fotballtrener bytter spillere.

Det er gledelig å se at Wallace nå ser ut til å være mer lydhør og i likhet med resten av bransjen ser betydning av denne debatten. Selv om dette i lys av den siste tids debatt rundt Himmelblå kan virke noe opportunistisk.

På tross av denne nyvunne interessen for å debattere skriveprosessmodeller kan ikke Petter Wallace finne noe faglig interessant i manusforfatter Ståle Stein Bergs ytringer i Rushprint 18. september. At Berg påpeker det han mener er en konsensuskultur i NRK Drama, en kultur som tar bort det kunstneriske resonnementet, og dermed gjør NRK Drama mindre attraktive som arbeidsgivere for manusforfattere med høye ambisjoner, skulle jeg tro var av stor faglig interesse. For det er nettopp det denne debatten dreier seg om. Jeg opplever ikke at Berg kaster seg på en konflikt, som for øvrig ikke er avsluttet, men forsøker gjennom egne erfaringer med statskanalen, å nettopp bidra til en slik debatt. At Petter Wallace klarer å vri dette til å virke opportunistisk kan virke som et forsøk på å undergrave Bergs redelighet.

I motsetning til Wallace kan ikke jeg se at Berg henter sine argumenter ut fra konflikten rundt Himmelblå. Jeg finner det naturlig at han knytter sine egne erfaringer og refleksjoner rundt det å jobbe med NRK Drama og sine tanker om skriveprosessmodeller opp mot en aktuell sak, og det burde være greit. At Wallace bruker uttrykk som "diverse medieutspill fra én part i en konflikt" insinuerer enten at Berg har latt seg forlede til å uttale seg på feil grunnlag, eller at min søsters og mine egne uttalelser til media er oppkonstruerte og ikke har rot i virkeligheten.

Wallace synes også at Berg burde ha ventet med å uttale seg i debatten da det er kjent at NRK Drama har invitert Dramatikerforbundet til en evaluering av manusprosessen i Himmelblå. NRK Drama ved Petter Wallace har konsekvent avvist ethvert ønske om en gjennomgang av prosessen. Det har vært vist null vilje til å ta inn over seg kritikken som jeg og min søster har kommet med. At de nå har gjort en helomvending og fremstiller det som om det er NRK Drama som har tatt initiativ til gjennomgangen synes jeg er smakløst. Og igjen, ikke så lite opportunistisk.

Det er fint å lese at Wallace og NRK Drama bevisst og systematisk har investert i personer med høy manusfaglig kompetanse og at han er stolt av den gruppen av fagpersoner de nå har knyttet til seg på dette området. Jeg tror uansett at denne gruppen ville lært mye av en gjennomgang av Himmelblå da det ikke er til å komme bort fra at denne gruppen i prosessen med Himmelblå ikke var helt på høyden kompetansemessig og at dette er grunnen til at prosessen ble unødig komplisert og ressursskrevende.

Og hvorfor er det så grusomt å påpeke dette? Det er ikke illojalt å si ifra når man opplever at ledelsen går bort fra et vedtatt konsept. Det er illojalt når ledelsen forteller forfatteren at manuset er fantastisk, at de både ler og gråter under gjennomlesning, for så å la en annen forfatter skrive hele manuset på nytt. Bak forfatterens rygg. Får så å sende det ut i originalforfatterens navn. Det er illojalt når forfatteren blir opplyst om denne totale omskrivingen av skuespillere og regissør og ikke av sin egen ledelse. At denne spesielle episoden endte opp med at man måtte, direkte sitert Wallace: "Hamre ut et kompromiss vi alle kan leve med", sier for meg hvor dårlig en såkalt kollektiv skriveprosessmodell fungerer.

Petter Wallace sier at manusforfatterne, uansett skriveprosessmetode, er blant de viktigste premissleverandørene for kvalitet. Han påstår at NRK Drama er fullstendig avhengig av et godt samarbeid med forfattere. Om Wallace mener det han sier, så kan ikke jeg skjønne hvorfor de behandler manusforfatterne sine om nyttige idioter, brikker de kan bytte inn og ut etter sitt eget godt befinnende. Det kan hende Wallace tror at NRK Drama behandler forfatterne sine med respekt, at de er gode produsenter som innser viktigheten av forfatternes bidrag. Dessverre kan det se ut til at denne troen ikke helt stemmer overens med virkeligheten.

Når Wallace avslutter sitt innlegg med å si at NRK Drama ønsker velkommen innspill fra forfattere slik at vi i feleskap kan utvikle metoder som gir ønsket kvalitet, har han enten nylig sett lyset og blitt omvendt, eller så er dette nok et innslag av skamløs opportunisme. At han i tillegg ikke har skamvett nok til å la være å be Ståle Stein Berg om et høyere saklighetsnivå, en større kildekritikk og et bedre grunnlag for egne meninger, får meg til å lure på hvilken virkelighet Wallace faktisk befinner seg i.

Kathrine Haugen
Manusforfatter

Foto: NRK, fra serien Himmelblå

MENY