Oslos nye kino på Ringnes

Colosseum Lite.jpg"Smidesang Slåen ønsker seg et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter". Geir Bergkastet, direktør Oslo kino, svarer her på Eirik Smidesang Slåens kommentar i siste utgaven av Rushprint. 

Colosseum.jpg

"Smidesang Slåen ønsker seg et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter, i motsetning til Opera". Geir Bergkastet, administrerende direktør Oslo Kino, svarer her på Eirik Smidesang Slåens kommentar i siste utgaven av Rushprint. 

Det er hyggelig å lese at Eirik Smidesang Slåen følger byggingen av Nord-Europas første fulldigitale kino på Ringnes-tomta i Oslo med argusøyne. (Rushprint 20.8.) Han er ikke alene om å glede seg.  Vi i Oslo Kino kan nesten ikke vente med å fylle den med film og publikum. Her åpner vi 6 nye saler, og vi har lagt lista høyt når det gjelder lyd, bilde og komfort. Vi utsatte blant annet bestillingen av kinoteknisk utstyr til det siste for å være sikre på at vi får det mest moderne og beste utstyret på markedet til å spille av de filmene som Smidesang Slåen og andre ønsker å se. Med kinoen på Ringnes ønsker Oslo Kino å skape et urbant kinotilbud i landets mest urbane byområde. Da er kino fra blanke formiddagen til sent på kveld hver dag, en selvsagt del av konseptet. 

Det er riktig som Smidesang Slåen sier at det  ligger boliger over og rundt kinoen på Ringnes, og det er butikker og treningssenter i samme kompleks. Men, selv om vi har naboer som driver butikk (hvem har ikke det forresten?) så er ikke dette det man vanligvis forbinder med en kjøpesenterkino. Kinoen får blant annet egen inngang og utgang og jeg røper allerede nå at den ligger i Sannergata på hjørnet av Sannergata/Toftesgate.

Smidesang Slåen ønsker seg imidlertid et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter, i motsetning til Opera, museer, teatre og bibliotek som er offentlig finansiert. I Oslo er vi dessuten så heldige å ha Colosseum som er et internasjonalt signalbygg for kinoopplevelse, og jeg er ikke enig med Slåen som mener at det ikke holder. Colosseum er kolossal og det skal vi sørge for at den fortsetter å være. Colosseum skal være det største og råeste lokalet for filmopplevelse i landet. Og Colosseum synes og kjennes, både i Norge og i utenlandske film- og kinokretser.

Med utbyggingen på Ringnes har vi derimot andre mål. Vi ønsker å lage en kvalitet- og komfortarena for filmopplevelser i sentrum øst.

Den nye kinoen på Ringnes skal lanseres denne høsten og det vil gi både Smidesang Slåen og Rushprints øvrige lesere enda bedre innblikk og kjennskap til hva publikum kan forvente seg av Oslos første nye kino på over 10 år.

Geir Bergkastet
Adm. direktør, Oslo Kino

Foto: Oslokino

Oslos nye kino på Ringnes

Colosseum Lite.jpg"Smidesang Slåen ønsker seg et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter". Geir Bergkastet, direktør Oslo kino, svarer her på Eirik Smidesang Slåens kommentar i siste utgaven av Rushprint. 

Colosseum.jpg

"Smidesang Slåen ønsker seg et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter, i motsetning til Opera". Geir Bergkastet, administrerende direktør Oslo Kino, svarer her på Eirik Smidesang Slåens kommentar i siste utgaven av Rushprint. 

Det er hyggelig å lese at Eirik Smidesang Slåen følger byggingen av Nord-Europas første fulldigitale kino på Ringnes-tomta i Oslo med argusøyne. (Rushprint 20.8.) Han er ikke alene om å glede seg.  Vi i Oslo Kino kan nesten ikke vente med å fylle den med film og publikum. Her åpner vi 6 nye saler, og vi har lagt lista høyt når det gjelder lyd, bilde og komfort. Vi utsatte blant annet bestillingen av kinoteknisk utstyr til det siste for å være sikre på at vi får det mest moderne og beste utstyret på markedet til å spille av de filmene som Smidesang Slåen og andre ønsker å se. Med kinoen på Ringnes ønsker Oslo Kino å skape et urbant kinotilbud i landets mest urbane byområde. Da er kino fra blanke formiddagen til sent på kveld hver dag, en selvsagt del av konseptet. 

Det er riktig som Smidesang Slåen sier at det  ligger boliger over og rundt kinoen på Ringnes, og det er butikker og treningssenter i samme kompleks. Men, selv om vi har naboer som driver butikk (hvem har ikke det forresten?) så er ikke dette det man vanligvis forbinder med en kjøpesenterkino. Kinoen får blant annet egen inngang og utgang og jeg røper allerede nå at den ligger i Sannergata på hjørnet av Sannergata/Toftesgate.

Smidesang Slåen ønsker seg imidlertid et kinobygg à la Operaen. Det får han ikke på Ringnes og grunnen er ikke bare at kino finansieres av egne inntekter, i motsetning til Opera, museer, teatre og bibliotek som er offentlig finansiert. I Oslo er vi dessuten så heldige å ha Colosseum som er et internasjonalt signalbygg for kinoopplevelse, og jeg er ikke enig med Slåen som mener at det ikke holder. Colosseum er kolossal og det skal vi sørge for at den fortsetter å være. Colosseum skal være det største og råeste lokalet for filmopplevelse i landet. Og Colosseum synes og kjennes, både i Norge og i utenlandske film- og kinokretser.

Med utbyggingen på Ringnes har vi derimot andre mål. Vi ønsker å lage en kvalitet- og komfortarena for filmopplevelser i sentrum øst.

Den nye kinoen på Ringnes skal lanseres denne høsten og det vil gi både Smidesang Slåen og Rushprints øvrige lesere enda bedre innblikk og kjennskap til hva publikum kan forvente seg av Oslos første nye kino på over 10 år.

Geir Bergkastet
Adm. direktør, Oslo Kino

Foto: Oslokino

MENY