Mangler penger og konsulenter

hundrelapp_lite.jpgNorsk Filminstitutts langfilm-pott er oppbrukt samtidig som mangelen på konsulenter kan få konsekvenser for prosjekter i 2009. – Overgangsordningen er problematisk, sier direktør for utvikling og produksjon, Ivar Køhn. 

hundrelapp_stort.jpg

Norsk Filminstitutts langfilm-pott er oppbrukt samtidig som konsulentmangelen kan få konsekvenser for prosjekter i 2009. – Overgangsordningen er problematisk, sier direktør for utvikling og produksjon, Ivar Køhn.

I en pressemelding bekrefter Norsk Filminstitutt at det ikke er midler igjen til produksjonstilskudd for langfilmer i 2008 – i tråd med det Rushprint har skrevet tidligere.

I pressemeldingen heter det at Norsk Filminstitutt hadde håpet å få på plass støtte til én spillefilm til innenfor budsjettet, men at stort publikumsbesøk gjør at de har måttet prioritere å oppjustere årets billettstøtteprognose med 14 millioner (les mer om bilettstøtten her). Dermed forsvant de siste pengene på budsjettet, og det er ingen disponible midler igjen for inneværende år.

Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, tror imidlertid konsulentmangelen i Filminstituttet er et større problem enn at kassa er tom for det inneværende år.

– Det er to aspekter ved denne saken: Det fine med at beslutninger i forhold til tildelinger gjøres tidlig på året, er at produksjonsmiljøet og bransjen får god tid til å planlegge produksjon; man ligger i forkant med prosjektene. Problemet som oppstår når det ikke er midler igjen til produksjonstilskudd, er at man kan oppleve at prosjekter stagnerer og ikke kommer videre før de disponerer nye penger, sier Holst Jensen.

Som tror produsentene var tidlig ute med å søke produksjonstilskudd i 2008, nettopp fordi de forutså mangelen på midler mot slutten av året. Han tror imidlertid det er langt viktigere å løse mangelen på konsulentkapasitet i det nye virkemiddelapparatet.

– Da Ivar Køhn sluttet i Norsk Filmfond ble dette problemet påpekt, og det er helt nødvendig at man får ansatt konsulenter til å vurdert hvilke prosjekter som skal ha tilskudd fortløpende, sier han.

Ivar Køhn
gikk som kjent fra stillingen som drama- og langfilmkonsulent i Norsk Filmfond til å bli avdelingsdirektør for utvikling og produksjonsavdelingen (UPA) i Norsk Filminstitutt. Han er heller ikke bekymret over at midlene for 2008 er brukt opp, og påpeker at produksjonsnivået i år er høyt og at Norsk Filminstitutt har gitt støtte til 21 kinofilmer i 2008. Men i likhet med Holst Jensen, ser han konsulentmangelen som en utfordring.

Nå er jeg mer bekymret for våren 2009. Konsulentmangelen i dag kan få konsekvenser for prosjekter med lang finansieringsordninger på vårparten. Vi ansetter en ny konsulent i dag, men vedkommende tiltrer først i oktober. Overgangsordningen er problematisk, vi har litt fødselssmerter nå i forbindelse med opprettelsen av det nye virkemiddelapparatet, forklarer han.

Frem til oktober kan det se ut til at langfilmkonsulent Vera Micaelsen få nok å gjøre – som den eneste nåværende langfilmkonsulenten i Norsk Filminstitutt. Norsk filminstitutt melder for øvrig at det er fremdeles finnes udisponerte midler igjen til kortfilm, dokumentarfilm, tv-drama, spill og til utviklingstilskudd av nye langfilmsprosjekter.

Mangler penger og konsulenter

hundrelapp_lite.jpgNorsk Filminstitutts langfilm-pott er oppbrukt samtidig som mangelen på konsulenter kan få konsekvenser for prosjekter i 2009. – Overgangsordningen er problematisk, sier direktør for utvikling og produksjon, Ivar Køhn. 

hundrelapp_stort.jpg

Norsk Filminstitutts langfilm-pott er oppbrukt samtidig som konsulentmangelen kan få konsekvenser for prosjekter i 2009. – Overgangsordningen er problematisk, sier direktør for utvikling og produksjon, Ivar Køhn.

I en pressemelding bekrefter Norsk Filminstitutt at det ikke er midler igjen til produksjonstilskudd for langfilmer i 2008 – i tråd med det Rushprint har skrevet tidligere.

I pressemeldingen heter det at Norsk Filminstitutt hadde håpet å få på plass støtte til én spillefilm til innenfor budsjettet, men at stort publikumsbesøk gjør at de har måttet prioritere å oppjustere årets billettstøtteprognose med 14 millioner (les mer om bilettstøtten her). Dermed forsvant de siste pengene på budsjettet, og det er ingen disponible midler igjen for inneværende år.

Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen, tror imidlertid konsulentmangelen i Filminstituttet er et større problem enn at kassa er tom for det inneværende år.

– Det er to aspekter ved denne saken: Det fine med at beslutninger i forhold til tildelinger gjøres tidlig på året, er at produksjonsmiljøet og bransjen får god tid til å planlegge produksjon; man ligger i forkant med prosjektene. Problemet som oppstår når det ikke er midler igjen til produksjonstilskudd, er at man kan oppleve at prosjekter stagnerer og ikke kommer videre før de disponerer nye penger, sier Holst Jensen.

Som tror produsentene var tidlig ute med å søke produksjonstilskudd i 2008, nettopp fordi de forutså mangelen på midler mot slutten av året. Han tror imidlertid det er langt viktigere å løse mangelen på konsulentkapasitet i det nye virkemiddelapparatet.

– Da Ivar Køhn sluttet i Norsk Filmfond ble dette problemet påpekt, og det er helt nødvendig at man får ansatt konsulenter til å vurdert hvilke prosjekter som skal ha tilskudd fortløpende, sier han.

Ivar Køhn
gikk som kjent fra stillingen som drama- og langfilmkonsulent i Norsk Filmfond til å bli avdelingsdirektør for utvikling og produksjonsavdelingen (UPA) i Norsk Filminstitutt. Han er heller ikke bekymret over at midlene for 2008 er brukt opp, og påpeker at produksjonsnivået i år er høyt og at Norsk Filminstitutt har gitt støtte til 21 kinofilmer i 2008. Men i likhet med Holst Jensen, ser han konsulentmangelen som en utfordring.

Nå er jeg mer bekymret for våren 2009. Konsulentmangelen i dag kan få konsekvenser for prosjekter med lang finansieringsordninger på vårparten. Vi ansetter en ny konsulent i dag, men vedkommende tiltrer først i oktober. Overgangsordningen er problematisk, vi har litt fødselssmerter nå i forbindelse med opprettelsen av det nye virkemiddelapparatet, forklarer han.

Frem til oktober kan det se ut til at langfilmkonsulent Vera Micaelsen få nok å gjøre – som den eneste nåværende langfilmkonsulenten i Norsk Filminstitutt. Norsk filminstitutt melder for øvrig at det er fremdeles finnes udisponerte midler igjen til kortfilm, dokumentarfilm, tv-drama, spill og til utviklingstilskudd av nye langfilmsprosjekter.

MENY