Filmpolitiker i dobbeltrolle

Kosmorama-lite.jpgGeirmund Lykke skal lede utdelingen av statsstøtte til norske filmfestivaler. Samtidig er han tilknyttet festivalen Kosmorama i Trondheim.  

Kosmorama-stort.jpg

Geirmund Lykke skal lede utdelingen av statsstøtte til norske filmfestivaler. Samtidig er han tilknyttet festivalen Kosmorama i Trondheim.

– Jeg har full tillit til alle de oppnevnte. For meg var det viktig å finne folk som kjenner feltet godt. Så får utvalget innad håndtere de forskjellige beslutningene, om noen mener de er inhabile, eller må si fra seg andre verv, sier kulturminister Trond Giske til Bergens Tidende. 

Det er Kulturdepartementet som har utnevnt Geirmund Lykke som leder for det nye utvalget som skal dele ut statlig støtte til filmfestivaler. Lykke er fylkesgruppeleder for KrF i Sør-Trøndelag, og styremedlem i Film&Kino, film- og videobransjens bransjeorganisasjon.

Lykke har imidlertid også verv i flere kulturorganisasjoner i Midt-Norge, blant annet Midtnorsk Filmfond, Midtnorsk Filmsenter og Trondheim Kino AS.Lykke er nestleder i styret for Trondheim Kino AS, som eier selskapet bak filmfestivalen Kosmorama.

– Det er litt spesielt at han får ledervervet, når han er representant for en festivaleier. Det hadde kanskje vært mer renhårig med en annen leder for utvalget, sier Tor Fosse i Bergen Internasjonale Filmfestival.

– Han sitter i glasshus, og kommer nok til å bli fulgt nøye, sier festivalsjef i Film fra sør, Lasse Skagen.

Lykke selv er ikke overrasket over kritikken.

– Jeg er ikke overrasket over at spørsmålet om habiliteten min kommer. Det var det første spørsmålet jeg selv stilte, jeg har konfrontert både statsråden og statssekretæren med det. De har gitt uttrykk for at de ikke synes det er problematisk, og da forholder jeg meg til det. Jeg må bare være bevisst min rolle, og løse oppgavene etter beste evne. Jeg har ikke til hensikt å være Trondheimspolitiker, det ville bare være til skade for hele saken, sier han.

Ifølge Lykke er forholdet uansett ikke i strid med habilitetskravene i forvaltningsloven. Trondheim kino er nemlig et kommunalt foretak, og dermed faller denne dobbeltrollen inn under unntakene i loven.Men han ser at rollen hans kan oppfattes som problematisk. Også fordi han etter alt å dømme snart blir ny nestleder i Film&Kino, som er en av eierne til Filmfestivalen i Haugesund.

– Jeg regner derfor med at mange vil følge nøye med på det utvalget gjør. Dette er åpne prosesser og vedtak, og det er lett for folk å danne seg en oppfatning om det som skjer.

Selv mener Lykke det kan være en fordel at han har nær kjennskap til festivaldrift. Det er Film fra sør-sjef Lasse Skagen langt på vei enig i.

– Filmbransjen er generelt liten, det ville vært vanskelig å finne dyktige folk som ikke har hatt noe med noen av partene her å gjøre. Derfor er ikke forholdet hans til Kosmorama nødvendigvis diskvalifiserende.

Dette skriver Bergens Tidende.

Foto: Kosmorama-plakat 2007

Filmpolitiker i dobbeltrolle

Kosmorama-lite.jpgGeirmund Lykke skal lede utdelingen av statsstøtte til norske filmfestivaler. Samtidig er han tilknyttet festivalen Kosmorama i Trondheim.  

Kosmorama-stort.jpg

Geirmund Lykke skal lede utdelingen av statsstøtte til norske filmfestivaler. Samtidig er han tilknyttet festivalen Kosmorama i Trondheim.

– Jeg har full tillit til alle de oppnevnte. For meg var det viktig å finne folk som kjenner feltet godt. Så får utvalget innad håndtere de forskjellige beslutningene, om noen mener de er inhabile, eller må si fra seg andre verv, sier kulturminister Trond Giske til Bergens Tidende. 

Det er Kulturdepartementet som har utnevnt Geirmund Lykke som leder for det nye utvalget som skal dele ut statlig støtte til filmfestivaler. Lykke er fylkesgruppeleder for KrF i Sør-Trøndelag, og styremedlem i Film&Kino, film- og videobransjens bransjeorganisasjon.

Lykke har imidlertid også verv i flere kulturorganisasjoner i Midt-Norge, blant annet Midtnorsk Filmfond, Midtnorsk Filmsenter og Trondheim Kino AS.Lykke er nestleder i styret for Trondheim Kino AS, som eier selskapet bak filmfestivalen Kosmorama.

– Det er litt spesielt at han får ledervervet, når han er representant for en festivaleier. Det hadde kanskje vært mer renhårig med en annen leder for utvalget, sier Tor Fosse i Bergen Internasjonale Filmfestival.

– Han sitter i glasshus, og kommer nok til å bli fulgt nøye, sier festivalsjef i Film fra sør, Lasse Skagen.

Lykke selv er ikke overrasket over kritikken.

– Jeg er ikke overrasket over at spørsmålet om habiliteten min kommer. Det var det første spørsmålet jeg selv stilte, jeg har konfrontert både statsråden og statssekretæren med det. De har gitt uttrykk for at de ikke synes det er problematisk, og da forholder jeg meg til det. Jeg må bare være bevisst min rolle, og løse oppgavene etter beste evne. Jeg har ikke til hensikt å være Trondheimspolitiker, det ville bare være til skade for hele saken, sier han.

Ifølge Lykke er forholdet uansett ikke i strid med habilitetskravene i forvaltningsloven. Trondheim kino er nemlig et kommunalt foretak, og dermed faller denne dobbeltrollen inn under unntakene i loven.Men han ser at rollen hans kan oppfattes som problematisk. Også fordi han etter alt å dømme snart blir ny nestleder i Film&Kino, som er en av eierne til Filmfestivalen i Haugesund.

– Jeg regner derfor med at mange vil følge nøye med på det utvalget gjør. Dette er åpne prosesser og vedtak, og det er lett for folk å danne seg en oppfatning om det som skjer.

Selv mener Lykke det kan være en fordel at han har nær kjennskap til festivaldrift. Det er Film fra sør-sjef Lasse Skagen langt på vei enig i.

– Filmbransjen er generelt liten, det ville vært vanskelig å finne dyktige folk som ikke har hatt noe med noen av partene her å gjøre. Derfor er ikke forholdet hans til Kosmorama nødvendigvis diskvalifiserende.

Dette skriver Bergens Tidende.

Foto: Kosmorama-plakat 2007

MENY