Seks millioner til novellefilm

nfi_lite.jpgNorsk filminstitutt gir seks millioner til novellefilmer om byens bevissthet, kaffe, kjærlighet og menneskelige relasjoner.

nfi_stort.jpg

Norsk filminstitutt gir seks millioner til novellefilmer om byens bevissthet, kaffe, kjærlighet og menneskelige relasjoner.

Det er Utviklings- og produksjonsavdelingen som har gitt tilskudd til novellefilmene gjennom satsingen "Nye veier til korte filmer", som har fokus på å utvikle nye og spennende regitalenter.

– Tildelingen viser at man kan definere talent på mange forskjellige måter. Blant disse fire regissørene finner man filmskapere med klare ambisjoner om å lage langfilm, et ønske om å utvikle en eksperimentell stemme, eller en vilje til å fortelle en nær og personlig historie, forteller Kalle Løchen, kortfilmkonsulent i Utviklings- og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt.

-Ordningen vektlegger å bygge opp regitalenter som også bygger et forhold til en produsent. På den måten vil regitalentene profesjonaliseres inn i bransjen, sier Løchen.

Abyss
Filmen Abyss er en eksperimenterende film i Knut Åsdams regi. Byen og menneskene er likestilte karakterer i Åsdams produksjon, og det har vært sagt at hans eksperimentelle arbeider søker å avdekke byens underbevissthet, og de underliggende strukturer som påvirker individets personlighet.

2023
2023 er en sci-fi novellefilm som handler om kjærlighet og ødeleggelse, mareritt og lengsel og om en moderne form for undertrykkelse. Regissør er Harald Fossen, som har laget en rekke kortfilmer etter at han avsluttet utdannelsen ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Kaffe Malabar
Espen Vidar har fått tildeling til Kaffe Malabar, en novellefilm om mange skjebner på Grønland i Oslo, på den varmeste dagen i året.

Scratch
Den siste tildelingen er gått til Jakob Rørvik med filmen Scratch, en film om en kunststudine og en forvirret, ung gutt – som utvikler seg til et forhold basert på løgner og drømmer.

Les mer om de fire novellefilmene her.

Dette melder Norsk Filminstitutt/Norsk filmfond.

Seks millioner til novellefilm

nfi_lite.jpgNorsk filminstitutt gir seks millioner til novellefilmer om byens bevissthet, kaffe, kjærlighet og menneskelige relasjoner.

nfi_stort.jpg

Norsk filminstitutt gir seks millioner til novellefilmer om byens bevissthet, kaffe, kjærlighet og menneskelige relasjoner.

Det er Utviklings- og produksjonsavdelingen som har gitt tilskudd til novellefilmene gjennom satsingen "Nye veier til korte filmer", som har fokus på å utvikle nye og spennende regitalenter.

– Tildelingen viser at man kan definere talent på mange forskjellige måter. Blant disse fire regissørene finner man filmskapere med klare ambisjoner om å lage langfilm, et ønske om å utvikle en eksperimentell stemme, eller en vilje til å fortelle en nær og personlig historie, forteller Kalle Løchen, kortfilmkonsulent i Utviklings- og produksjonsavdelingen i Norsk filminstitutt.

-Ordningen vektlegger å bygge opp regitalenter som også bygger et forhold til en produsent. På den måten vil regitalentene profesjonaliseres inn i bransjen, sier Løchen.

Abyss
Filmen Abyss er en eksperimenterende film i Knut Åsdams regi. Byen og menneskene er likestilte karakterer i Åsdams produksjon, og det har vært sagt at hans eksperimentelle arbeider søker å avdekke byens underbevissthet, og de underliggende strukturer som påvirker individets personlighet.

2023
2023 er en sci-fi novellefilm som handler om kjærlighet og ødeleggelse, mareritt og lengsel og om en moderne form for undertrykkelse. Regissør er Harald Fossen, som har laget en rekke kortfilmer etter at han avsluttet utdannelsen ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Kaffe Malabar
Espen Vidar har fått tildeling til Kaffe Malabar, en novellefilm om mange skjebner på Grønland i Oslo, på den varmeste dagen i året.

Scratch
Den siste tildelingen er gått til Jakob Rørvik med filmen Scratch, en film om en kunststudine og en forvirret, ung gutt – som utvikler seg til et forhold basert på løgner og drømmer.

Les mer om de fire novellefilmene her.

Dette melder Norsk Filminstitutt/Norsk filmfond.

MENY