Svarer på kritikk – inviterer til fest

RefsethInviterer2 copyLite.jpgDirektør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth, svarer her på Elsa Kvammes innlegg fra forrige uke. Samtidig benytter hun anledningen til å invitere filmbransjen på fest. 

RefsethInviterer2 copy.jpg

Direktør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth, svarer her på Elsa Kvammes innlegg fra forrige uke. Samtidig benytter hun anledningen til å invitere filmbransjen på fest.

I eit lesarbrev i Rushprint 10.04. 2008 skriv regissør Elsa Kvamme:

"Men så kom den store åpningen 31.mars. 15 profilerte filmregissører skulle inviteres, men før invitasjonene var sendt ut kom dementiet, og de 15 profilerte fikk hver sin mail fra det nye NFI om at de IKKE var invitert til åpningen. Ingenting er vel mer smigrende for en regissør i dette landet av olje og reklamefilm enn å motta beskjed om man IKKE er invitert til et statsarrangement, med mulighetene det innebærer for å være ansett som potensielle folkefiender, terrorister, eller klamme festbremser."

Å by inn til fest er ingen lett kunst. Vi hadde ønskt å få med oss flest mogleg frå bransjen, men i ein sal med berre 200 plassar seier det seg sjølv at ikkje alle får plass. Etter å ha sondert med mellom anna Regissørforbundet, kom vi fram til at vi ikkje ønskte eit A og B- lag av inviterte. I staden vart alle bransjeorganisasjonane inviterte med representantar, så vel som regionar og andre nærskylde samarbeidspartnarar.

I etterkant sendte vi derfor også ut ein informasjon med ei sterk bønn om orsaking til dei som uheldigvis hadde fått denne sonderinga. Og eg vil igjen understreke at vi er svært leie oss for at det måtte bli slik denne gongen. Derfor har vi da også sendt ut invitasjonar til bransjen til ein ordentleg opningsfest den 5. juni. Medan den offisielle opninga 31. mars heilt rett hadde ein meir formalistisk karakter, er altså arrangementet den 5. juni meint å vere den festlege markeringa av at Filmens Hus og Norsk filminstitutt også i framtida skal vere ope for alle. Med det er invitasjonen gjenteke. Hjarteleg velkomne til alle saman!

Nina Refseth, direktør Norsk filminstitutt

Svarer på kritikk – inviterer til fest

RefsethInviterer2 copyLite.jpgDirektør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth, svarer her på Elsa Kvammes innlegg fra forrige uke. Samtidig benytter hun anledningen til å invitere filmbransjen på fest. 

RefsethInviterer2 copy.jpg

Direktør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth, svarer her på Elsa Kvammes innlegg fra forrige uke. Samtidig benytter hun anledningen til å invitere filmbransjen på fest.

I eit lesarbrev i Rushprint 10.04. 2008 skriv regissør Elsa Kvamme:

"Men så kom den store åpningen 31.mars. 15 profilerte filmregissører skulle inviteres, men før invitasjonene var sendt ut kom dementiet, og de 15 profilerte fikk hver sin mail fra det nye NFI om at de IKKE var invitert til åpningen. Ingenting er vel mer smigrende for en regissør i dette landet av olje og reklamefilm enn å motta beskjed om man IKKE er invitert til et statsarrangement, med mulighetene det innebærer for å være ansett som potensielle folkefiender, terrorister, eller klamme festbremser."

Å by inn til fest er ingen lett kunst. Vi hadde ønskt å få med oss flest mogleg frå bransjen, men i ein sal med berre 200 plassar seier det seg sjølv at ikkje alle får plass. Etter å ha sondert med mellom anna Regissørforbundet, kom vi fram til at vi ikkje ønskte eit A og B- lag av inviterte. I staden vart alle bransjeorganisasjonane inviterte med representantar, så vel som regionar og andre nærskylde samarbeidspartnarar.

I etterkant sendte vi derfor også ut ein informasjon med ei sterk bønn om orsaking til dei som uheldigvis hadde fått denne sonderinga. Og eg vil igjen understreke at vi er svært leie oss for at det måtte bli slik denne gongen. Derfor har vi da også sendt ut invitasjonar til bransjen til ein ordentleg opningsfest den 5. juni. Medan den offisielle opninga 31. mars heilt rett hadde ein meir formalistisk karakter, er altså arrangementet den 5. juni meint å vere den festlege markeringa av at Filmens Hus og Norsk filminstitutt også i framtida skal vere ope for alle. Med det er invitasjonen gjenteke. Hjarteleg velkomne til alle saman!

Nina Refseth, direktør Norsk filminstitutt

MENY