NFI møter bransjen

Filmens_hus_lite.jpgNorsk Filminstitutt inviterer til et åpent informasjonsmøte for filmbransjen mandag 28. april kl 15.00. Nina Refseth og Ivar Køhn orienterer.

Filmens_hus_stort(1).jpg

Norsk Filminstitutt inviterer til et åpent informasjonsmøte for filmbransjen mandag 28. april kl 15.00. Nina Refseth og Ivar Køhn orienterer. 

På informasjonsmøtet vil direktør Nina Refseth og avdelingsdirektør Ivar Køhn orientere om Norsk filminstitutt generelt, og avdelingen for utvikling og produksjon spesielt.

– Vi synes det er både viktig og riktig å ha et slikt åpent møte med bransjen. Det er mange som har uttrykt at de er nysgjerrig på hva som skjer, kanskje spesielt i den nye avdelingen for utvikling og produksjon, sier avdelingsdirektør Ivar Køhn.

– Vi er midt i arbeidet med å konkretisere forslag til nye tiltak basert på alle de ideene som er utarbeidet eksternt og internt det siste året, og vi kan fortelle litt om fremdriften i dette. Det er imidlertid viktig å få fram at dette er en pågående prosess, det er lite som er fastlåst. Sånn sett blir ikke dette et møte med bastante svar, legger han til.

Møtet vil finne sted i Tancred på Filmens hus og vil vare en time. Det vil være anledning til å stille spørsmål fra salen.

Påmelding via e-post til [email protected] innen 24. april.

Dette melder Norsk Filminstitutt/Norsk Filmfond.

Foto: Ida Meyn, NFI

NFI møter bransjen

Filmens_hus_lite.jpgNorsk Filminstitutt inviterer til et åpent informasjonsmøte for filmbransjen mandag 28. april kl 15.00. Nina Refseth og Ivar Køhn orienterer.

Filmens_hus_stort(1).jpg

Norsk Filminstitutt inviterer til et åpent informasjonsmøte for filmbransjen mandag 28. april kl 15.00. Nina Refseth og Ivar Køhn orienterer. 

På informasjonsmøtet vil direktør Nina Refseth og avdelingsdirektør Ivar Køhn orientere om Norsk filminstitutt generelt, og avdelingen for utvikling og produksjon spesielt.

– Vi synes det er både viktig og riktig å ha et slikt åpent møte med bransjen. Det er mange som har uttrykt at de er nysgjerrig på hva som skjer, kanskje spesielt i den nye avdelingen for utvikling og produksjon, sier avdelingsdirektør Ivar Køhn.

– Vi er midt i arbeidet med å konkretisere forslag til nye tiltak basert på alle de ideene som er utarbeidet eksternt og internt det siste året, og vi kan fortelle litt om fremdriften i dette. Det er imidlertid viktig å få fram at dette er en pågående prosess, det er lite som er fastlåst. Sånn sett blir ikke dette et møte med bastante svar, legger han til.

Møtet vil finne sted i Tancred på Filmens hus og vil vare en time. Det vil være anledning til å stille spørsmål fra salen.

Påmelding via e-post til [email protected] innen 24. april.

Dette melder Norsk Filminstitutt/Norsk Filmfond.

Foto: Ida Meyn, NFI

MENY