Brått fall for kjøpefilmen

KjøpefilmLite.jpgKjøpefilmmarkedet har falt med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang, melder Norsk videogramforening. 

Kjøpefilmstort.jpg

Salget av kjøpefilm har falt med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang, melder Norsk videogramforening.

Omsetningstallene fra Norsk videogramforening (NVF) er her for mars 2008. Totalt sett går kjøpefilmmarkedet ned med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang. Og ikke siden 2004 har det norske kjøpefilmmarkedet vært på samme nivå som det er nå, melder Release.

Mens omsetningen i januar-mars i 2007 var på nesten 300 mill. kroner, er den i samme periode i år på bare litt i overkant av 200 millioner. Årets totaltall inkluderer selvsagt både DVD, HD DVD og Blu-ray Disc.

Nå har nedturen startet for alvor, konstaterer generalsekretær Roald Dye i Norsk videogramforening. Han påpeker at det spesielt er mars som var veldig stor omsetningsmessig i fjor, men ikke i år. I fjor kom Bondfilmen Casino Royale ut. Mars 2007 hadde en omsetning på hele 134 mill kr med DVD-salg, og 56 mill i år.

– Dette gir utslaget i første kvartal. Men jeg tror noen vil jevne seg ut i andre kvartal. Når året er omme, tror jeg nedgangen totalt sett vil ende på omtrent 15%, sier Dye.

Nedgangen kommer ikke overraskende på videobransjen. – Det måtte komme også i Norge en nedgang.

Det ble sendt ut ca. 3,5 millioner DVD-plater i markedet i jan-mars 2008, mot ca. 4,8 mill. stk i disse tre månedene i 2007. Det ble lansert 228 unike DVD-titler, mot 334 i fjor.

DVD leiefilmomsetningen synker også i årets tre første måneder, og er på 37 millioner kroner, mot 40,6 millioner kroner i første kvartal i fjor – en nedgang på nærmere 9 prosent.

High-Def-markedet har så langt i år omsatt for 5,1 mill. kroner av Blu-ray Disc (BD). I mars alene var omsetningen på nærmere 3 mill. kr. Det er lansert 37 titler på BD så langt i år, og med fjorårets 166, er det nå altså over 200 titler på markedet (203 for å være nøyaktig). Det døende HD DVD-formatet har en negativ omsetning på minus 63.302 kroner i mars, grunnet returer fra butikker til distributørene av HD DVD.

Kilde: Release

Brått fall for kjøpefilmen

KjøpefilmLite.jpgKjøpefilmmarkedet har falt med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang, melder Norsk videogramforening. 

Kjøpefilmstort.jpg

Salget av kjøpefilm har falt med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang, melder Norsk videogramforening.

Omsetningstallene fra Norsk videogramforening (NVF) er her for mars 2008. Totalt sett går kjøpefilmmarkedet ned med hele 30 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Aldri før har det norske videomarkedet etter DVD-ens inntog hatt en så sterk nedgang. Og ikke siden 2004 har det norske kjøpefilmmarkedet vært på samme nivå som det er nå, melder Release.

Mens omsetningen i januar-mars i 2007 var på nesten 300 mill. kroner, er den i samme periode i år på bare litt i overkant av 200 millioner. Årets totaltall inkluderer selvsagt både DVD, HD DVD og Blu-ray Disc.

Nå har nedturen startet for alvor, konstaterer generalsekretær Roald Dye i Norsk videogramforening. Han påpeker at det spesielt er mars som var veldig stor omsetningsmessig i fjor, men ikke i år. I fjor kom Bondfilmen Casino Royale ut. Mars 2007 hadde en omsetning på hele 134 mill kr med DVD-salg, og 56 mill i år.

– Dette gir utslaget i første kvartal. Men jeg tror noen vil jevne seg ut i andre kvartal. Når året er omme, tror jeg nedgangen totalt sett vil ende på omtrent 15%, sier Dye.

Nedgangen kommer ikke overraskende på videobransjen. – Det måtte komme også i Norge en nedgang.

Det ble sendt ut ca. 3,5 millioner DVD-plater i markedet i jan-mars 2008, mot ca. 4,8 mill. stk i disse tre månedene i 2007. Det ble lansert 228 unike DVD-titler, mot 334 i fjor.

DVD leiefilmomsetningen synker også i årets tre første måneder, og er på 37 millioner kroner, mot 40,6 millioner kroner i første kvartal i fjor – en nedgang på nærmere 9 prosent.

High-Def-markedet har så langt i år omsatt for 5,1 mill. kroner av Blu-ray Disc (BD). I mars alene var omsetningen på nærmere 3 mill. kr. Det er lansert 37 titler på BD så langt i år, og med fjorårets 166, er det nå altså over 200 titler på markedet (203 for å være nøyaktig). Det døende HD DVD-formatet har en negativ omsetning på minus 63.302 kroner i mars, grunnet returer fra butikker til distributørene av HD DVD.

Kilde: Release

MENY